Thông tin hữu ích

Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 5687:2010 về THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010

THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Ventilation-air conditioning Design standards

Lời nói đu

TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.

TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK) cho các công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại công trình và hệ thống sau đây:

– Hệ thống TG-ĐHKK cho hầm trú ẩn; cho công trình có chứa và sử dụng chất phóng xạ, chất cháy nổ, có nguồn phát xạ ion; cho hầm mỏ;

– Hệ thống làm nóng, làm lạnh và xử lý bụi chuyên dụng, các hệ thống thiết bị công nghệ và thiết bị điện, các hệ thống vận chuyển bằng khí nén;

– Hệ thống sưởi ấm trung tâm bằng nước nóng hoặc hơi nước.

CHÚ THÍCH: Đối với những trường hợp đặc biệt cần sưởi ấm thì hệ thống ĐHKK đảm nhiệm chức năng này như phương pháp sưởi ấm bằng gió nóng hoặc sưởi ấm cục bộ bằng tấm sưởi chạy ga, tấm sưởi điện, dàn ống sưởi ngầm sàn v.v… và phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong các Tiêu chuẩn liên quan.

1.3. Khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống nói trên còn cần phải bảo đảm các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

TCVN 3254:1989, An toàn cháy Yêu cu chung

TCVN 3288:1979, Hệ thống thông gió – Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5279:1990, An toàn cháy nổ – Bụi cháy- Yêu cầu chung

TCVN 5937:2005, Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

TCVN 5938:2005, Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

TCVN 5939:2005, Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối vi bụi và các chất vô cơ

TCVN 5940:2005, Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối vi một số chất hữu cơ

TCXDVN 175:2005*, Mức ổn cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 232:1999*, Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

QCXDVN 02:2008/BXD. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng – Phn 1.

QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Nhà  và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe

QCXDVN 09:2005, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Các công trình xây dựng s dụng năng lượng có hiệu quả

Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động về giới hạn nồng độ cho phép của các chất độc hại trong không khí vùng làm việc của các phân xưởng sản xuất*) – do Bộ Y tế ban hành năm 2002.

3. Quy định chung

3.1. Khi thiết kế TG-ĐHKK phải nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật, kể cả các giải pháp tổ hợp giữa công nghệ và kết cấu kiến trúc, nhằm bảo đảm:

 1. a) Điều kiện vi khí hậu và độ trong sạch của môi trường không khí tiêu chuẩn trong vùng làm việc của các phòng trong nhà ở, nhà công cộng và các phòng hành chính – sinh hoạt của nhàcông nghiệp (sau đây gọi tắt là nhà hành chính – sinh hoạt) – theo các Phụ lục A; Phụ lục F; Phụ lục G và TCVN 5937:2005;
 2. b) Điều Kiện vi khí hậu và độ trong sạch của môi trường không khí tiêu chuẩn trong vùng làm việc của nhà công nghiệp, phòng thí nghiệm, kho chứa của tất cả các loại công trình nêu trên – theo Phụ lục A; Phụ lục D và Phụ lục G;
 3. c) Độ ồn và độ rung tiêu chuẩn phát ra từ các thiết bị và hệ thống TG-ĐHKK, trừ hệ thống thông gió sự cố và hệ thống thoát khói – theo TCXD 175:2005;
 4. d) Điều kiện tiếp cận để sửa chữa các hệ thống TG-ĐHKK;
 5. e) Độ an toàn cháy nổ của các hệ thống TG-ĐHKK – theo TCVN 3254:1989 và TCVN 5279-90;
 6. f) Tiết kiệm năng lượng trong sử dụng và vận hành – theo QCXDVN 09:2005.

Trong đồ án thiết kế phải ấn định số lượng nhân viên vận hành các hệ thống TG-ĐHKK.

3.2. Khi thiết kế cải tạo và lắp đặt lại thiết bị cho các công trình nhà công nghiệp, nhà công cộng và nhà hành chính- sinh hoạt phải tận dụng các hệ thống TG-ĐHKK hiện có trên cơ sở kinh tế – kỹ thuật nếu chúng đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn.

3.3. Thiết bị TG-ĐHKK, các loại đường ống lắp đặt trong các phòng có môi trường ăn mòn hoặc dùng để vận chuyển môi chất có tính ăn mòn phải được chế tạo từ vật liệu chống ăn mòn hoặc được phủ bề mặt bằng lớp sơn chống rỉ.

3.4. Phải có lớp cách nhiệt trên các bề mặt nóng của thiết bị TG-ĐHKK để đề phòng khả năng gây cháy các loại khí, hơi, sol khí, bụi có thể có trong phòng với yêu cầu nhiệt độ mặt ngoài của lớp cách nhiệt phải thấp hơn 20% nhiệt độ bốc cháy của các loại khí, hơi… nêu trên.

CHÚ THÍCH: Khi không có khả năng giảm nhiệt độ mặt ngoài của lớp cách nhiệt đến mức yêu cầu nêu trên thì không được bố trí các loại thiết bị đó trong phòng có các loại khí hơi dễ bốc cháy.

3.5. Cấu tạo lớp bảo ôn đường ống dẫn không khí lạnh và dẫn nước nóng/lạnh phải được thiết kế và lắp đặt như quy định trong 8.2 và 8.3 của TCXD 232:1999.

3.6. Các thiết bị TG-ĐHKK phi tiêu chuẩn, đường ống dẫn không khí và vật liệu bảo ôn phải được chế tạo từ những vật liệu được phép dùng trong xây dựng.

4. Các điều kiện tính toán

4.1. Thông s tính toán (TSTT) của không khí trong phòng

4.1.1. Khi thiết kế điều hòa không khí (ĐHKK) nhằm đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt cho cơ thể con người, TSTT của không khí trong phòng phải lấy theo Phụ lục A tùy thuộc vào trạng thái nghỉ ngơi tĩnh tại hay lao động ở các mức nhẹ, vừa hoặc nặng.

4.1.2. Đối với thông gió tự nhiên và cơ khí, về mùa hè nhiệt độ tính toán của không khí bên trong phòng không được vượt quá 3 °C so với nhiệt độ cao nhất trung bình ngoài trời của tháng nóng nhất trong năm. Về mùa đông nhiệt độ tính toán của không khí bên trong phòng có thể lấy theo Phụ lục A.

4.1.3. Trường hợp thông gió tự nhiên hoặc cơ khí nếu không đảm bảo được điều kiện tiện nghi nhiệt theo Phụ lục A thì để bù vào độ gia tăng nhiệt độ của môi trường cần tăng vận tốc chuyển động của không khí để giữ được chỉ tiêu cảm giác nhiệt trong phạm vi cho phép, ứng với mỗi 1°C tăng nhiệt độ cần tăng thêm vận tốc gió từ 0,5 m/s đến 0,8 m/s, nhưng không nên vượt quá 1,5 m/s đối với nhà dân dụng và 2,5 m/s đối với nhà công nghiệp.

4.1.4. Nhiệt độ, độ ẩm tương đối, vận tốc gió và độ trong sạch của không khí bên trong các công trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt và bảo quản nông sản phải được đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế xây dựng và công nghệ đối với những công trình nêu trên.

4.2. Thông số tính toán (TSTT) của không khí ngoài trời

4.2.1. TSTT của không khí ngoài trời (sau đây gọi tắt là TSTT bên ngoài) dùng để thiết kế thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí là nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất về mùa hè hoặc nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất về mùa đông trong năm (xem QCXDVN 02:2008/BXD, Phụ lục Chương 2, Bảng 2.3 và Bảng 2.4).

4.2.2. TSTT bên ngoài dùng để thiết kế ĐHKK cần được chọn theo số giờ m, tính theo đơn vị giờ trên năm, cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà hoặc theo hệ số bảo đảm K.

TSTT bên ngoài cho thiết kế ĐHKK được chia thành 3 cấp: I, II và III.

– Cấp I với số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là m = 35 h/năm, ứng với hệ số bảo đảm K = 0,996 – dùng cho hệ thống ĐHKK trong các công trình có công dụng đặc biệt quan trọng;

– Cấp II với số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là m = 150 h/năm đến 200 h/năm, ứng với hệ số bảo đảm K= 0,983 đến 0,977 – dùng cho các hệ thống ĐHKK đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt và điều kiện công nghệ trong các công trình có công dụng thông thường như công sở, cửa hàng, nhà văn hóa-nghệ thuật, nhà công nghiệp;

– Cấp III với số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là m = 350 h/năm đến 400 h/năm, ứng với hệ số bảo đảm K = 0,960 đến 0,954 – dùng cho các hệ thống ĐHKK trong các công trình công nghiệp không đòi hỏi cao về chế độ nhiệt ẩm và khi TSTT bên trong nhà không thể đảm bảo được bằng thông gió tự nhiên hay cơ khí thông thường không có xử lý nhiệt ẩm.

TSTT bên ngoài dùng để thiết kế ĐHKK theo số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà (m) – xem Phụ lục B hoặc có thể tham khảo cách chọn TSTT bên ngoài theo mức vượt của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt mà Hội kỹ sư Sưởi ấm – Cấp lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE) đã áp dụng.

Số liệu về mức vượt MV% của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt của một số địa phương Việt Nam- xem Phụ lục C.

4.2.3. Trường hợp riêng biệt khi có cơ sở kinh tế – kỹ thuật xác đáng có thể chọn TSTT bên ngoài dùng để thiết kế ĐHKK theo số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà (m) bất kỳ, nhưng không được thấp hơn cấp III nêu trên.

CHÚ THÍCH:

1) Mức vượt MV% của nhiệt độ khô/ướt được hiểu là tỷ lệ thời gian trong năm có nhiệt độ bằng hoặc cao hơn trị số nhiệt độ đã chọn. Theo quy định của ASHRAE, về mùa hè – cần làm lạnh – có 3 mức vượt được ấn định để chọn TSTT cho ĐHKK; 0,4% (tương ứng với số giờ vượt là 35 h/năm); 1% (tương ứng với số giờ vượt là 88 h/năm) và 2% (tương ứng với số giờ vượt là 175 h/năm); về mùa đông – cần sưởi ấm – có 2 mức vượt là 99,6% (tương ứng với số giờ vượt là 8725 h/năm) và 99% (tương ứng với số giờ vượt là 8672 h/năm). Nếu quy mức vượt MV ra hệ số bảo đảm K, lần lượt ta sẽ có: Về mùa hè tương ứng với 3 trị số hệ số bảo đảm là: K = 0,996; 0,990 và 0,980. Về mùa đông: K = 0,996 và 0,990.

2) Do điều kiện khách quan trong các Phụ lục B và C hiện chỉ có số liệu của 15 địa phương đại diện cho tất cả 7 vùng khí hậu (theo phân vùng khí hậu của QCXDVN 02:2008/BXD). Các địa phương khác có thể sẽ được bổ sung trong tương lai. Đối với các địa phương chưa có trong Phụ lục B và Phụ lục C tạm thời có thể tham khảo số liệu cho ở địa phương lân cận; có thể nội suy theo khoảng cách giữa hai địa phương nằm liền kề hai bên hoặc chọn theo vùng khí hậu;

3) Các địa phương miền Nam có nhiệt độ trung bình năm trên 25 °C (từ Đông Hà trở vào, trừ các tỉnh Tây Nguyên) là những địa phương được xem như không có mùa đông lạnh. Mùa đông ở đây chỉ có ý nghĩa là mùa có khí hậu mát mẻ hơn mùa hè và cũng cần biết TSTT để kiểm tra quá trình ĐHKK về mùa này có cần tiếp tục cấp lạnh hay không, hay chỉ dùng không khí hòa trộn rồi làm lạnh đoạn nhiệt, sau đó cần hoặc không cần gia nhiệt rồi thổi vào phòng, thậm chí có thể dùng hoàn toàn không khí ngoài để thổi vào phòng. Vì vậy trong các Phụ lục B và Phụ lục C có cho đủ TSTT của cả hai mùa hè và đông cho tất cả các địa phương có trong Phụ lục.

4.3. Độ trong sạch của không khí xung quanh và không khí trong phòng

4.3.1. Nồng độ các chất khí độc hại và bụi trong không khí xung quanh phải tuân thủ theo TCVN 5937 : 2005 và TCVN 5938 : 2005.

4.3.2. Nồng độ các chất khí độc hại và bụi trong không khí vùng làm việc của các phân xưởng sản xuất được lấy theo Phụ lục D (do Bộ Y tế ban hành năm 2002).

4.3.3. Nồng độ các chất độc hại trong không khí cấp vào nhà tại các miệng thổi gió phải nhỏ hơn hoặc bằng 30% nồng độ giới hạn cho phép bên trong nhà như quy định trong 4.3.2 đối với cơ sở sản xuất và phải bằng nồng độ cho phép của không khí xung quanh như quy định trong 4.3.1 đối với nhà ở và nhà công cộng.

4.3.4. Nồng độ giới hạn an toàn cháy nổ của các chất khí trong phòng phải được quy về điều kiện TSTT bên ngoài dùng cho thiết kế TG-ĐHKK và phù hợp với TCVN 3254:1989 và TCVN 5279:1990.

5. Thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.1. Những chỉ dẫn chung

5.1.1. Cần tận dụng thông gió tự nhiên, thông gió xuyên phòng về mùa hè trong nhà công nghiệp, nhà công cộng và nhà ở, đồng thời có biện pháp tránh gió lùa về mùa đông.

5.1.2. Đối với nhà nhiều tầng (có hoặc không có hệ thống ĐHKK) cần ưu tiên thiết kế ống đứng thoát khí cho bếp và khu vệ sinh riêng biệt với sức hút cơ khí (quạt hút). Khi nhà có chiều cao dưới 5 tầng có thể áp dụng hệ thống hút tự nhiên bằng áp suất nhiệt hoặc áp suất gió (chụp hút tự nhiên). Trường hợp không thể bố trí ống đứng thoát khí lên trên mái nhà thì phải tuân thủ như quy định trong 5.6.2.

5.1.3. Thông gió tự nhiên trong nhà công nghiệp có nhiệt thừa (phân xưởng nóng) cần được tính toán theo áp suất nhiệt ứng với chênh lệch nhiệt độ không khí bên trong và bên ngoài như quy định trong 4.1.2 và 4.2.1, có kể đến mức tăng nhiệt độ theo chiều cao của phân xưởng.

Khi tính toán thông gió tự nhiên cần kể đến tác động của thông gió cơ khí (nếu có).

5.1.4. Thông gió tự nhiên trong nhà công nghiệp không có nhiệt thừa (phân xưởng nguội) cần được tính toán theo tác động của gió. Vận tốc gió tính toán lấy theo vận tốc gió trung bình của tháng tiêu biểu mùa hè hoặc mùa đông trong QCXDVN 02:2008/BXD.

5.1.5. Thông gió cơ khí cần được áp dụng khi:

 1. a) Các điều kiện vi khí hậu và độ trong sạch của không khí trong nhà khôngthểđạt được bằng thông gió tự nhiên;
 2. b) Không thể tổ chức thông gió tự nhiên do gian phòng hoặc không gian kiến trúc nằm ở vị tríkín khuất,trong đó có các loại tầng hầm.

Có thể áp dụng biện pháp thông gió hỗn hợp, trong đó có sử dụng một phần sức đẩy tự nhiên để cấp và thải gió.

5.1.6. Thông gió cơ khí không làm lạnh hoặc có xử lý làm lạnh không khí bằng các phương pháp đơn giản như dùng nước ngầm, làm lạnh đoạn nhiệt (phun nước tuần hoàn) cần được áp dụng cho cabin cầu trục trong các phân xưởng sản xuất có nhiệt thừa lớn hơn 25 W/m2 hoặc khi có bức xạ nhiệt với cường độ lớn hơn 140 W/m2.

Nếu vùng không khí xung quanh cabin cầu trục có chứa các loại hơi khí độc hại với nồng độ vượt quá giới hạn cho phép thì phải tổ chức thông gió bằng không khí ngoài (gió tươi, gió ngoài).

5.1.7. Các phòng đệm của nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B (xem TC-VN 2622 : 1995 – Phụ lục B) có tỏa hơi khí độc hại, cũng như các phòng có tỏa các chất độc hại loại 1 và loại 2 (xem Phụ lục E) phải được cấp gió tươi.

5.1.8. Thông gió cơ khí thổi-hút hoặc thông gió cơ khí hút cần được áp dụng cho các hố sâu 0,5 m trở lên, cũng như cho các mương kiểm tra được sử dụng thường xuyên hằng ngày trong các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B hoặc các phòng có tỏa khí, hơi, sol khí độc hại nặng hơn không khí.

5.1.9. Quạt trần và quạt cây được áp dụng bổ sung cho hệ thống thông gió thổi vào nhằm tăng vận tốc chuyển động của không khí về mùa nóng tại các vị trí làm việc hoặc trong các phòng:

 1. a) Nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt;
 2. b) Phân xưởng sản xuất có bức xạ nhiệt với cường độ trên 140 W/m2.

5.1.10. Miệng thổi hoa sen bằng không khí ngoài (gió tươi) tại các vị trí làm việc cố định cần được áp dụng cho các trường hợp:

 1. a) Có bức xạ nhiệt với cường độ vượt quá 140 W/m2;
 2. b) Cho các quá trình công nghệ hởcó tỏahơi khí độc hại mà không có điều kiện che chắn hoặc không thể tổ chức thông gió hút thải cục bộ, đồng thời phải có biện pháp tránh lan tỏa hơi khí độc hại đến các vị trí làm việc khác trong phân xưởng.

Trong các phân xưởng nấu, đúc, cán kim loại được thông gió tự nhiên, có thể áp dụng miệng thổi hoa sen bằng không khí trong phòng có làm mát hoặc không làm mát bằng nước tuần hoàn.

5.2. Các loại hệ thống thông gió-điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.2.1. Hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) cục bộ chủ yếu được sử dụng cho các căn hộ trong nhà ở, phòng ở khách sạn hoặc từng phòng làm việc riêng biệt của nhà hành chính – sinh hoạt, khi hệ số sử dụng đồng thời tương đối thấp.

Cần khuyến khích áp dụng hệ thống ĐHKK trung tâm nước cho nhà chung cư, nhà hành chính – sinh hoạt hoặc khách sạn có diện tích sử dụng từ 2000 m2 trở lên với mục đích giảm thiểu việc lắp đặt các bộ ngoài (Outdoor Unit) để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan mặt ngoài của công trình. Trong trường hợp này, hệ thống phải được trang bị các phương tiện đóng mở các phụ tải một cách linh hoạt và đồng hồ đo lượng nước lạnh/nóng tiêu thụ của từng hộ tiêu dùng.

Khi sử dụng hệ thống ĐHKK VRF (Variable Refrigeration Flow) cho nhà chung cư cao tầng, cho các phòng có sức chứa đông người cần đặc biệt chú ý điều kiện an toàn liên quan đến quy định trong 7.4 c), cũng như tính năng sử dụng của hệ thống này.

5.2.2. Hệ thống ĐHKK trung tâm khí với bộ xử lý nhiệt ẩm AHU (Air Handling Unit) cần được áp dụng đối với các phòng có sứt chứa đông người như phòng họp, phòng khán giả nhà hát, rạp chiếu bóng v.v…

5.2.3. Các hệ thống ĐHKK trung tâm làm việc liên tục ngày-đêm và quanh năm phục vụ cho điều kiện tiện nghi vi khí hậu bên trong nhà phải được thiết kế với ít nhất 2 máy ĐHKK. Khi 1 máy gặp sự cố, máy còn lại phải đủ Khả năng bảo đảm điều kiện vi khí hậu bên trong nhà và không thấp hơn 50% lưu lượng trao đổi không khí.

5.2.4. Hệ thống TG chung và ĐHKK với lưu lượng điều chỉnh tự động phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt thừa, ẩm thừa và lượng hơi khí độc hại cần được thiết kế trên cơ sở kinh tế – kỹ thuật xác đáng.

5.2.5. Các hệ thống TG-ĐHKK phải được thiết kế riêng biệt cho từng nhóm phòng có cấp nguy hiểm cháy nổ khác nhau khi chúng cùng nằm trong một khu vực phòng chống cháy nổ.

Những phòng cùng cấp nguy hiểm cháy nổ không được ngăn cách bởi tường ngăn chống cháy, hoặc có tường ngăn dù là chống cháy nhưng có lỗ mở thông nhau với diện tích tổng cộng trên 1 m2 được xem như một phòng.

5.2.6. Có thể thiết kế hệ thống TG-ĐHKK chung cho các nhóm phòng sau đây:

 1. a) Các phòng ở;
 2. b) Các phòng phục vụ cho hoạt động công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà công nghiệp thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ E;
 3. c) Các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A hoặc B nằm trên không quá 3 tầng nhà liền kềnhau;
 4. d) Các phòng sản xuất cùng một trong cấp nguy hiểm cháy nổ C,D hoặc E;
 5. e) Các phòng kho trong cùng một cấp nguyhiểm cháy nổ A, B hoặc Cnằm trên không quá 3 tầng nhà liền kề

5.2.7. Có thể thiết kế hệ thống TG-ĐHKK chung cho tổ hợp một số phòng có công dụng khác nhau sau đây khi nhập các phòng thuộc nhóm khác có diện tích không lớn hơn 200 m2:

 1. a) Phòng ở vàphòng hành chính – sinh hoạt hoặc phòng sản xuất với điều kiện trên đường ống góp phânphối gió đến các phòng có công dụng khác nhau có lắp van ngăn lửa;
 2. b) Phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D và E với các phòng hành chính – sinh hoạt (trừ các phòng tập trung đông người);
 3. c) Phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B hoặc Cvới các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ bất kỳ khác, kể cả các phòng kho(trừ các phòng tập trung đông người) với điều kiện trên đường ống góp phân phối gió đến các phòng có công dụng khác nhau có lắp van ngăn lửa.

5.2.8. Hệ thống TG-ĐHKK riêng biệt cho một phòng được phép thiết kế khi có đủ cơ sở kinh tế – kỹ thuật.

5.2.9. Hệ thống hút cục bộ phải được thiết kế sao cho nồng độ các chất cháy nổ trong khí thải không vượt quá 50% giới hạn dưới của nồng độ bắt lửa ở nhiệt độ khí thải.

5.2.10. Hệ thống TG cơ khí thổi vào cho nhà công nghiệp làm việc trên 8 h hàng ngày ở những địa phương có mùa đông lạnh cần được thiết kế kết hợp với sưởi ấm bằng gió nóng.

5.2.11. Các hệ thống TG chung trong nhà công nghiệp, nhà hành chính – sinh hoạt không có điều kiện thông gió tự nhiên nhất là các tầng hầm, cần được thiết kế với ít nhất 2 quạt thổi và/hoặc 2 quạt hút với lưu lượng mỗi quạt không nhỏ hơn 50% lưu lượng thông gió.

Có thể thiết kế 1 hệ thống thổi và 1 hệ thống hút nhưng phải có quạt dự phòng.

5.2.12. Các hệ thống cục bộ hút thải khí độc hại loại 1 và 2 phải có 1 quạt dự phòng cho mỗi hệ thống hoặc cho từng nhóm 2 hệ thống nếu khi quạt ngừng hoạt động mà không thể dừng thiết bị công nghệ và nồng độ khí độc hại trong phòng có khả năng tăng cao hơn nồng độ cho phép trong ca làm việc.

Có thể không cần lắp đặt quạt dự phòng nếu việc hạ nồng độ khí độc hại xuống dưới mức cho phép có thể thực hiện được nhờ hệ thống TG sự cố làm việc tự động – xem 9.13 f).

5.2.13. Hệ thống TG cơ khí hút thải chung trong các phòng thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải được thiết kế với một quạt dự phòng (cho từng hệ thống hoặc cho một số hệ thống) có lưu lượng đảm bảo cho nồng độ hơi khí độc hại và bụi trong phòng không vượt quá 10% giới hạn dưới của nồng độ bắt lửa của các loại hơi khí đó,

Không cần đặt quạt dự phòng trong những trường hợp sau:

 1. a) Nếu hệ thống TG chung ngừng hoạt động cóthể cho ngừng làm việc thiết bị công nghệ có liên quanvà chấm dứt nguồn phát sinh hơi, khí, bụi độc hại;
 2. b) Nếutrong phòng có hệ thống TG sự cố với lưu lượng đủ để đảm bảo nồng độ các chất hơi, khí, bụi dễ cháy nổ không vượt quá 10% giới hạn dưới của nồng độbắt lửa của chúng.

5.2.14. Các hệ thống hút cục bộ để thải khí độc hại và các hỗn hợp dễ cháy nổ phải được thiết kế riêng biệt với hệ thống TG chung, như quy định trong 5.2.9.

Có thể nối hệ thống hút thải khí độc hại cục bộ vào hệ thống TG hút chung làm việc liên tục ngày-đêm Khi có quạt dự phòng và không cần xử lý khí trước khi thải ra khí quyển.

5.2.15. Hệ thống TG hút chung trong các phòng thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D, E có nhiệm vụ hút thải khí trong khu vực 5 m chung quanh thiết bị chứa chất cháy nổ, mà ở đó có khả năng hình thành hỗn hợp cháy nổ thì phải được thiết kế riêng biệt với các hệ thống TG khác của các phòng đó.

5.2.16. Hệ thống hoa sen không khí cấp gió vào các vị trí làm việc có bức xạ nhiệt cần được thiết kế riêng biệt với các hệ thống TG khác.

5.2.17. Hệ thống cấp không khí ngoài (gió tươi) vào một hoặc nhiều phòng đệm của các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải được thiết kế riêng biệt với các hệ thống TG khác và phải có quạt dự phòng.

Có thể cấp gió tươi vào phòng đệm của một hoặc nhóm các phòng sản xuất hoặc phòng đệm của gian máy thông gió thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B từ hệ thống TG thổi vào (không tuần hoàn) của các phòng sản xuất đó (A và B) hoặc từ hệ thống thông gió thổi vào (không tuần hoàn) của các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E với điều kiện có van tự động khóa đường ống gió vào của các phòng nói trên khi có hỏa hoạn, đồng thời phải có quạt dự phòng đảm bảo đủ lưu lượng trao đổi không khí.

5.2.18. Các hệ thống hút cục bộ phải được thiết kế riêng biệt cho từng chất hoặc từng nhóm các chất hơi khí độc hại tỏa ra từ các thiết bị công nghệ nếu nhập chung chúng có thể tạo thành hỗn hợp cháy nổ hoặc hỗn hợp có tính độc hại cao hơn. Trong phần thiết kế công nghệ phải nêu rõ khả năng nhập chung các hệ thống hút cục bộ để hút thải các chất có khả năng cháy nổ hoặc độc hại vào cùng một hệ thống.

5.2.19. Hệ thống TG hút chung trong các phòng kho có tỏa hơi khí độc hại cần được thiết kế với sức hút cơ khí (quạt hút). Nếu các chất khí độc hại thuộc loại 3 và loại 4 (ít nguy hiểm) và nhẹ hơn không khí thì có thể áp dụng thông gió tự nhiên hoặc trang bị hệ thống thông gió cơ khí dự phòng có lưu lượng đảm bảo bội số trao đổi không khí yêu cầu và có bản điều khiển tại chỗ ngay tại cửa vào.

5.2.20. Hệ thống hút cục bộ đối với các chất cháy có khả năng lắng đọng hoặc ngưng tụ trên đường ống cũng như trên thiết bị thông gió cần được thiết kế riêng biệt cho từng phòng hoặc từng đơn vị thiết bị.

5.2.21. Hệ thống thông gió hút thổi chung bằng cơ khí của gian phòng có thể đảm nhiệm việc thông gió cho các hố sâu hoặc mương Kiểm tra nằm trong phòng đó (xem 5.1.8).

5.3. Vị trí đặt cửa lấy không khí ngoài (gió tươi)

5.3.1. Cửa lấy không khí ngoài của hệ thống thông gió cơ khí cũng như cửa sổ hoặc lỗ thông gió để mở dùng cho thông gió tự nhiên phải được bố trí tại những vùng không có dấu hiệu ô nhiễm của không khí bên ngoài, đặc biệt là ô nhiễm mùi.

Nồng độ các chất ô nhiễm (kể cả nồng độ nền) trong không khí bên ngoài tại các vị trí nói trên không được ion hơn:

– 0,3 lần nồng độ cho phép đối với không khí trong vùng làm việc của nhà công nghiệp hoặc nhà hành chính – sinh hoạt;

– Nồng độ cho phép trong không khí xung quanh đối với nhà ở và công trình công cộng.

5.3.2. Mép dưới của cửa lấy không khí ngoài cho hệ thống thông gió cơ khí hoặc hệ thống ĐHKK phải nằm ở độ cao ≥ 2 m kể từ mặt đất, Đối với các vùng có gió mạnh mang theo nhiều cát-bụi, mép dưới của cửa lấy không khí ngoài phải nằm ở độ cao ≥ 3 m kể từ mặt đất và phải bố trí buồng lắng cát-bụi sau cửa lấy không khí ngoài.

5.3.3. Cửa lấy không khí ngoài phải được lắp lưới chắn rác, chắn chuột bọ cũng như tấm chắn chống mưa hắt.

5.3.4. Cửa hoặc tháp lấy không khí ngoài có thể được đặt trên tường ngoài, trên mái nhà hoặc ngoài sân vườn và phải cách xa không dưới 5 m đối với cửa thải gió của nhà lân cận, của nhà bếp, phòng vệ sinh, gara ô tô, tháp làm mát, phòng máy,

5.3.5. Không được thiết kế cửa lấy không khí ngoài chung cho các hệ thống thổi nếu chúng không được phép bố trí cùng trong một phòng.

5.4. Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) theo yêu cầu vệ sinh, lưu lượng không khí thổi vào nói chung và không khí tuần hoàn (gió hồi)

5.4.1. Lưu lượng không khí ngoài theo yêu cầu vệ sinh cho các phòng có ĐHKK tiện nghi phải được tính toán để pha loãng được các chất độc hại và mùi tỏa ra từ cơ thể con người khi hoạt động và từ đồ vật, trang thiết bị trong phòng. Trong trường hợp không đủ điều kiện tính toán, lượng không khí ngoài có thể lấy theo tiêu chuẩn đầu người hoặc theo diện tích sàn nêu trong Phụ lục F.

5.4.2. Đối với các phòng có thông gió cơ khí (không phải ĐHKK) lưu lượng không khí ngoài cũng được tính toán để bảo đảm nồng độ cho phép của các chất độc hại trong phòng, có kể đến yêu cầu bù vào lượng không khí hút thải ra ngoài của các hệ thống hút cục bộ nhằm mục đích tạo chênh lệch áp suất trong phòng theo hướng có lợi. Trường hợp không đủ điều kiện tính toán, lưu lượng không khí ngoài được lấy theo bội số trao đổi không khí nêu trong Phụ lục G.

5.4.3. Lưu lượng không khí thổi vào (gió ngoài hoặc hỗn hợp gió ngoài và gió tuần hoàn- gió hòa trộn) phải được xác định bằng tính toán như quy định trong Phụ lục H và chọn trị số lớn nhất để bảo đảm yêu cầu vệ sinh và yêu cầu an toàn cháy nổ.

5.4.4. Lưu lượng không khí thổi vào các phòng đệm như quy định trong 5.1.7 và 5.2.17 phải được tính toán để bảo đảm áp suất dư 20 Pa trong phòng đệm (khi đóng cửa) so với áp suất trong phòng và không nhỏ hơn 250 m3/h.

Lưu lượng không khí thổi vào (gió ngoài hoặc gió hòa trộn) cho gian đặt thiết bị thang máy của nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải được tính toán để tạo áp suất dư 20 Pa so với áp suất trong khoang thang máy tiếp giáp. Chênh lệch áp suất giữa phòng đệm của gian đặt thiết bị thang máy với các phòng lân cận không được vượt quá 50 Pa.

5.4.5. Không được phép lấy không khí tuần hoàn (gió hồi) trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Từ các phòng mà lưu lượng không khí ngoài tối đa đã được tính toán xuất phát từ lượng tỏa hơi khí độc hại thuộc loại 1 và 2 ;
 2. b) Từ các phòng có vi trùng, nấm gây bệnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế hoặc có tỏa mùikhó chịu;
 3. c) Từ các phòng trong đó có khả năng tỏa ra các chất độc hại khi không khí tiếp xúc vớibề mặt nóng của thiết bị thông gió như bộ sấy không khí … nếu trước các thiết bị đó không có bộ lọc khí;
 4. d) Từ các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B (ngoại trừmàn không khí nóng-lạnh tại các cửa ra vào);
 5. e) Từ các vùng bán kính 5 m xung quanh các thiết bị trong các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E nếu trong các vùng đó có khả năng hình thành các hỗn hợpcháy nổ từ hơi, khí và bụi do các thiết bị đó tỏa ra với không khí;
 6. f) Từ hệthống hút cục bộ để thải khí độc hại vàhỗn hợp cháy nổ;
 7. g) Từ các phòng đệm.

Riêng hệ thống hút bụi cục bộ (trừ loại bụi trong hỗn hợp với không khí có khả năng gây cháy nổ) sau khi lọc sạch bụi có thể hồi gió vào phòng, nhưng phải đáp ứng yêu cầu được nêu trong 5.7.2.

Yêu cầu đối với không khí tuần hoàn từ các phòng thí nghiệm phải tuân thủ các điều về thông gió cho phòng thí nghiệm – xem Phụ lục I.

5.4.6. Không khí tuần hoàn (gió hồi) chỉ được phép thực hiện trong phạm vi;

 1. a) Một căn hộ, một buồng phòng ở khách sạn (gồm nhiều phòng) hoặc một tòanhàcủa một gia đình;
 2. b) Một hoặc một số phòng, trong đó có tỏa cùng một nhóm hơi, khí, bụi độc hại thuộc loại1 hoặc2, trừ các phòng nêu trong 5.4.5 a).

5.4.7. Hệ thống tuần hoàn không khí (miệng lấy gió hồi) phải được bố trí trong vùng làm việc hoặc vùng phục vụ.

5.5. Tổ chức thông gió-trao đổi không khí

5.5.1. Phân phối không khí thổi vào và hút thải không khí ra ngoài từ các phòng của nhà công cộng, nhà hành chính và nhà công nghiệp phải được thực hiện phù hợp với công dụng của các phòng đó trong ngày, trong năm, đồng thời có kể đến tính chất thay đổi của các nguồn tỏa nhiệt, tỏa ẩm và các chất độc hại.

5.5.2. Thông gió thổi vào, theo nguyên tắc, phải được thực hiện trực tiếp đối với các phòng thường xuyên có người sử dụng.

5.5.3. Lượng không khí thổi vào cho hành lang hoặc các phòng phụ liền kề của phòng chính không được vượt quá 50% lượng không khí thổi vào phòng chính.

5.5.4. Đối với các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B cũng như các phòng sản xuất có tỏa hơi khí độc hại hoặc hơi khí có mùi khó chịu phải được tổ chức thông gió với áp suất dư âm, ngoại trừ các phòng “sạch”, trong đó cần phải giữ áp suất dư dương.

Đối với các phòng được ĐHKK cần phải tạo áp suất dư dương khi trong phòng không có nguồn tỏa hơi khí độc hại hoặc tỏa mùi khó chịu.

5.5.5. Lưu lượng không khí cần để tạo áp suất dư dương đối với các phòng không có phòng đệm được xác định sao cho áp suất dư đạt được không nhỏ hơn 10 Pa (khi đóng cửa), nhưng không nhỏ hơn 100 m3/h cho mỗi cửa ra vào phòng. Khi có phòng đệm, lượng không khí cần để tạo áp suất dư được lấy bằng lượng không khí cấp vào phòng đệm.

CHÚ THÍCH: Lượng không khí tạo áp suất dư là thêm vào lưu lượng thông gió thông thường.

5.5.6. Không được thổi không khí vào phòng từ vùng ô nhiễm nhiều đến vùng ô nhiễm ít và làm ảnh hưởng đến chế độ làm việc của các miệng hút cục bộ.

5.5.7. Trong các phân xưởng sản xuất không khí được thổi trực tiếp vào vùng làm việc qua các miệng thổi gió với luồng thổi: nằm ngang bên trong hoặc bên trên vùng làm việc; nghiêng xuống từ độ cao ≥ 2 m kể từ sàn nhà; thẳng đứng từ độ cao ≥ 4 m kể từ sàn nhà.

Đối với các phân xưởng sản xuất ít tỏa nhiệt các miệng thổi gió có thể được bố trí trên cao để thổi thành luồng thẳng đứng, nghiêng từ trên xuống dưới hoặc thổi ngang.

5.5.8. Trong các phòng có tỏa ẩm nhiều hoặc tỷ lệ giữa nhiệt thừa và ẩm thừa nhỏ hơn 4 000 kJ/kg một phần không khí cần cấp vào phòng phải được thổi vào vùng có khả năng đọng ngưng tụ (đọng sương) trên bề mặt trong của tường ngoài.

Trong các phòng có tỏa bụi các miệng thổi gió phải được bố trí trên cao và tạo luồng gió từ trên xuống dưới.

Trong các phòng có công dụng khác nhau mà không có nguồn tỏa bụi, các miệng thổi gió có thể được bố trí trong vùng phục vụ hoặc vùng làm việc và thổi thành luồng từ dưới hướng lên.

5.5.9. Cần cấp không khí ngoài vào các vị trí làm việc cố định của công nhân khi các vị trí đó nằm gần nguồn tỏa độc hại mà không thể lắp đặt chụp hút cục bộ.

5.6. Thải khí (gió thải)

5.6.1. Đối với các phòng được ĐHKK phải có hệ thống thải không khí ô nhiễm ra ngoài khi cần thiết để nâng cao chất lượng môi trường trong phòng.

5.6.2. Cửa hoặc miệng ống thải khí phải đặt cách xa cửa lấy không khí ngoài của hệ thống thổi không nhỏ hơn 5 m.

5.6.3. Thải không khí từ phòng ra ngoài bằng hệ thống TG hút ra phải được thực hiện từ vùng bị ô nhiễm nhiều nhất cũng như vùng có nhiệt độ hoặc entanpy cao nhất. Còn khi trong phòng có tỏa bụi thì không khí thải ra ngoài bằng hệ thống TG chung cần hút từ vùng dưới thấp. Không được hướng dòng không khí ô nhiễm vào các vị trí làm việc.

5.6.4. Trong các phân xưởng sản xuất có tỏa khí độc hại hoặc hơi khí dễ cháy nổ phải hút thải không khí ra ngoài từ vùng bên trên không ít hơn 1 lần trao đổi (1 lần thể tích phân xưởng trong 1 h), nếu phân xưởng có độ cao trên 6 m thì không ít hơn 6 m3/h cho 1 m2 diện tích sàn.

5.6.5. Miệng hút đặt trên cao của hệ thống TG hút chung để thải khí ra ngoài cần được bố trí như sau:

– Dưới trần hoặc mái nhưng khoảng cách từ mặt sàn đến mép dưới của miệng hút không nhỏ hơn 2 m khi hút thải nhiệt thừa, ẩm thừa hoặc khí độc hại;

– Khoảng cách từ trần hoặc mái đến mép trên của miệng hút không nhỏ hơn 0,4 m khi thải các hỗn hợp hơi khí dễ cháy nổ hoặc sol khí (ngoại trừ hỗn hợp của hydro và không khí);

– Khoảng cách từ trần hoặc mái đến mép trên của miệng hút không nhỏ hơn 0,1 m đối với các phòng có chiều cao ≤ 4 m hoặc không nhỏ hơn 0,025 lần chiều cao của phòng (nhưng không lớn hơn 0,4 m) đối với các phòng có chiều cao trên 4 m khi hút thải hỗn hợp của hydro và không khí.

5.6.6. Miệng hút đặt dưới thấp của hệ thống thông gió hút chung cần được bố trí với khoảng cách nhỏ hơn 0,3 m tính từ sàn đến mép dưới của miệng hút.

Lưu lượng không khí hút ra từ các miệng hút cục bộ đặt dưới thấp trong vùng làm việc được xem như là thải không khí từ vùng đó.

5.7. Lọc sạch bụi trong không khí

5.7.1. Không khí ngoài và không khí tuần hoàn trong các phòng được ĐHKK phải được lọc sạch bụi.

5.7.2. Phải lọc bụi trong không khí thổi vào của các hệ thống TG cơ khí và ĐHKK để đảm bảo nồng độ bụi sau khi lọc không vượt quá:

 1. a) Nồng độ cho phép theo TCVN 5937: 2005 đối với nhà ởvà công trình công cộng;
 2. b) 30% nồng độ cho phép của không khí vùng làm việc đối với nhà công nghiệp vànhà hànhchính – sinh hoạt;
 3. c) 30% nồng độ cho phép của không khí vùng làm việc với cỡbụi không lớn hơn 10 mm khi cấp không khí vào cabin cầu trục, phòng điều khiển, vùng thởcủa công nhân cũng như cho hệ thống hoa sen không khí;
 4. d) Nồng độcho phép theo yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thông gió.

5.7.3. Lưới lọc không khí phải được lắp đặt sao cho không khí chưa được lọc không chảy vòng qua (bypass) lưới lọc.

5.7.4. Phải có khả năng tiếp cận bộ phận lọc không khí vào bất cứ thời điểm nào cần thiết để xem xét tình trạng của bộ lọc và sức cản của nó đối với dòng khí đi qua.

5.8. Rèm không khí (còn gọi là màn gió)

5.8.1. Màn gió được áp dụng trong các trường hợp sau:

 1. a) Dùng cho cửa đi lại và cửa công nghệ trong nhà công nghiệp để tránh không khí từ phòng này xâm nhập qua phòng khác khi thật sự cần thiết;
 2. b) Đối với cửa ra vào của nhà công cộng và nhà công nghiệp có ĐHKK để tránh tổn thất lạnh vềmùa nóng hoặc tổn thất nhiệt về mùa lạnh cần lựa chọn một trong các phương án sau đây khi số người ra vào thường xuyên trên 300 lượt/h;

– Màn gió;

– Cửa ra vào qua phòng đệm, cửa quay;

– Tạo áp suất dương trong sảnh để hạn chế gió thoát ra ngoài khi mở cửa.

5.8.2. Nhiệt độ không khí cấp cho màn gió chống lạnh tại cửa ra vào không được vượt quá 50 °C và vận tốc không được vượt quá 8 m/s.

5.8.3. Màn gió dùng cho cửa ra vào kho lạnh hoặc phòng công nghệ đặc biệt cần tuân thủ các chỉ dẫn chuyên môn riêng của ngành kỹ thuật tương ứng.

5.9. Thông gió sự cố

5.9.1. Hệ thống thông gió sự cố cần được bố trí ở những phòng sản xuất có nguy cơ phát sinh một lượng lớn chất khí độc hại hoặc chất cháy nổ theo đúng với yêu cầu của phần công nghệ trong thiết kế, có kể đến sự không đồng thời của sự cố có thể xảy ra đối với thiết bị công nghệ và thiết bị thông gió.

5.9.2. Lưu lượng của hệ thống thông gió sự cố phải được xác định theo yêu cầu công nghệ.

5.9.3. Hệ thống thông gió sự cố cho các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải là hệ thống thông gió cơ khí. Đối với các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E có thể áp dụng thông gió sự cố bằng sức hút tự nhiên với điều kiện đảm bảo lưu lượng thông gió ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

5.9.4. Nếu tính chất của môi trường không khí (nhiệt độ, loại hợp chất hơi, khí, bụi dễ cháy nổ) trong phòng cần thông gió sự cố vượt quá giới hạn cho phép của loại quạt chống cháy nổ thì phải cấu tạo hệ thống thông gió sự cố bằng quạt phun ê-jec-tơ.

5.9.5. Để thực hiện thông gió sự cố cho phép sử dụng:

 1. a) Hệthống thông gió hút chung và các hệ thống hút cục bộnếu chúng đáp ứng được lưu lượng thông gió sự cố;
 2. b) Các hệ thống nêu ở a) và hệ thống thông gió sự cố để bổ sung phần lưulượng thiếu hụt;
 3. c) Chỉ dùng hệ thống thông gió sự cốnếu việc sử dụng các hệ thống nêu ở a) vào nhiệm vụ thông gió sự cố là không thể được hoặc không thích hợp.

5.9.6. Miệng hút, ống hút khí độc hại của hệ thống thông gió sự cố phải được bố trí phù hợp với các yêu cầu nêu trong 5.6.5 và 5.6.6 tại các vùng sau đây:

 1. a) Vùng làm việc nếu khí độc hại thoát ra có khối lượng đơn vị nặng hơn không khí vùng làm việc;
 2. b) Vùng trên cao nếu khí độc hại thoátra có khối lượng đơn vị nhẹ hơn không khívùng làm việc.

5.9.7. Không cần phải bù không khí vào phòng bằng hệ thống thổi vào khi thực hiện thông gió sự cố.

5.10. Thiết bị TG-ĐHKK và quy cách lắp đặt

5.10.1. Quạt thông gió, máy điều hòa không khí, buồng cấp gió, buồng xử lý không khí, thiết bị sấy nóng không khí, thiết bị tái sử dụng nhiệt dư, phin lọc bụi các loại, van điều chỉnh lưu lượng, giàn tiêu âm… (sau đây gọi chung là thiết bị) cần phải được tính chọn xuất phát từ lưu lượng gió đi qua, có kể đến tổn thất lưu lượng qua các khe hở của thiết bị (theo chỉ dẫn của nhà sản xuất), còn trong trường hợp ống dẫn không khí (ống gió) thì theo các chỉ dẫn nêu trong 5.12.9 (trừ các đoạn ống gió bố trí ngay trong các phòng mà hệ thống này phục vụ). Lượng gió rò rỉ qua khe hở của van ngăn lửa và van ngăn khói phải phù hợp với yêu cầu nêu trong 6.5.

5.10.2. Thiết bị có đặc tính chống nổ phải được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. a) Nếu thiết bịđược đặt trong gian sản xuất thuộccấp nguy hiểm cháy nổ A và B hoặc đặt trong đường ống gió phục vụ các gian này;
 2. b) Thiết bị dùng cho các hệ thống TG-ĐHKK, hút thải khói (kể cả những hệ thống tái sử dụng nhiệt dư) phục vụ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B;
 3. c) Thiết bị dùng cho hệ thống hút thải gió – xem 5.2.15;
 4. d) Thiết bị dùng cho các hệ thống hút gió cục bộ có thải hỗn hợp gây nổ.

Thiết bị loại thông thường có thể được sử dụng trong các hệ thống hút gió cục bộ trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E có chức năng thải hỗn hợp hơi, khí-không khí mà theo tiêu chuẩn thiết kế công nghệ khi hệ thống hoạt động bình thường hoặc khi có sự cố của thiết bị công nghệ, mọi khả năng hình thành hỗn hợp có nồng độ gây nổ được loại trừ.

Nếu nhiệt độ môi trường khí vận chuyển, hoặc nhóm hỗn hợp khí, hơi, sol khí, hỗn hợp bụi… với không khí thuộc loại gây nổ lại không phù hợp với điều kiện kỹ thuật của quạt chống nổ thì cần sử dụng cơ cấu hút thải ê-jec-tơ. Trong các hệ thống này có thể dùng quạt, máy nén khí, máy thổi khí… loại thông thường nếu những thiết bị này làm việc với không khí ngoài trời.

5.10.3. Thiết bị của hệ thống thông gió thổi vào và ĐHKK phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, hoặc thiết bị tái sử dụng nhiệt dư dùng cho các khu vực này lại dùng nhiệt lấy ở các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm khác được bố trí trong cùng một khu đặt thiết bị thông gió thì có thể dùng loại thiết bị thông thường nhưng phải bố trí van một chiều chống nổ trên đường ống gió như quy định trong 5.10.15.

5.10.4. Khi quạt không đấu nối với đường ống dẫn gió thì miệng hút và miệng thổi của nó phải lắp lưới bảo vệ.

5.10.5. Để lọc các loại bụi có khả năng gây cháy nổ trong khí thải cần phải lắp đặt bộ lọc bụi đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. a) Trong trường hợp lọc khô- dùng bộ lọc kiểu chống nổ có cơ cấu thải liên tục khối lượng bụi đã thu hồi;
 2. b) Trong trường hợplọc ướt (kể cả lọc bằng bọt) – thường phải dùng bộ lọc kiểu chống nổ, song khi có luận chứng kỹ thuật thì có thể dùng bộ lọc kiểu thông thường.

5.10.6. Trong các gian sản xuất có đặt thiết bị sử dụng ga (khí đốt) thì hệ thống hút thải khí phải sử dụng loại van điều chỉnh lưu lượng gió có cơ cấu loại trừ tình trạng đóng van hoàn toàn.

Miệng thổi của hệ thống hoa sen không khí tại các vị trí lao động phải có cơ cấu xoay được 180° theo phương ngang và cánh hướng dòng để điều chỉnh luồng thổi với góc 30° theo phương thẳng đứng.

5.10.7. Thiết bị tái sử dụng nhiệt dư và thiết bị tiêu âm phải được làm bằng vật liệu không cháy; riêng bề mặt bên trong của thiết bị tái sử dụng nhiệt có thể được làm bằng vật liệu khó cháy.

5.10.8. Trừ thiết bị cấp gió cho màn gió hay màn gió sử dụng gió tuần hoàn, các thiết bị thông gió không được bố trí trong không gian mà thiết bị có nhiệm vụ phục vụ đối với các công trình sau đây:

 1. a) Kho chứa thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, BvàC;
 2. b) Nhà ở, nhà hành chính – công cộng, ngoại trừ thiết bị có lưu lượng gió dưới 10000 m3/h.

Riêng thiết bị thông gió sự cố và thiết bị hút thải cục bộ được bố trí trong cùng gian sản xuất do thiết bị này phục vụ.

5.10.9. Thiết bị thuộc hệ thống TG thổi vào và hệ ĐHKK không được bố trí trong các không gian mà nơi đó không được phép lấy không khí tuần hoàn.

5.10.10. Thiết bị của các hệ thống TG cho các phòng thuộc cấp A và B cũng như thiết bị hệ thống hút thải cục bộ hỗn hợp khí nổ không được bố trí trong tầng hầm.

5.10.11. Bộ lọc bụi sơ cấp trên tuyến cấp gió phải được bố trí trước giàn sấy; bộ lọc bổ sung (thứ cấp) bố trí trước điểm cấp gió vào phòng.

5.10.12. Bộ lọc dùng vào mục đích lọc khô hỗn hợp bụi-khí gây nổ phải được đặt trước quạt và đặt ngoài trời, bên ngoài nhà sản xuất, cách tường không dưới 10 m, hoặc đặt trong gian máy riêng, thường là cùng với quạt gió.

Bộ lọc khô dùng lọc hỗn hợp bụi khí gây nổ không có cơ cấu thải liên tục lượng bụi thu hồi, nếu lưu lượng gió dưới 15 000 m3/h và dung tích hộp chứa bụi dưới 60 kg, hoặc có cơ cấu thải liên tục lượng bụi thu hồi thì được phép bố trí cùng với quạt trong gian đặt thiết bị thông gió riêng của phân xưởng sản xuất (nhưng không được đặt trong tầng hầm).

5.10.13. Bộ lọc khô dùng để lọc hỗn hợp bụi-khí gây cháy cần phải được đặt:

 1. a) Bên ngoài công trình có bậc chịu lửa I và II (xem TCVN 2622-1995, Bảng 2) kềbên tường nhà, nếu trên mảng tường suốt chiều cao nhà với bềrộng không dưới 2 m theo phương ngang mỗi bên tính từ biên của thiết bị lọc bụi không có cửa sổ của công trình; nếu có cửa sổ thì phải là cửa chết, khung kép bằng thép có kính gia cường sợi thép, hoặc xây chèn blốc kính; nếu có cửa sổ mở bình thường thì bộ lọc phải được đặt cách tường nhà không dưới 10 m;
 2. b) Bên ngoài công trình có bậc chịu lửa III, IV và V cách tường nhà không dưới 10 m;
 3. c) Bên trong công trình, trong gian máy riêng cho thiết bị thông gió cùng với quạt và cùng với các bộ lọc hỗn hợp bụi-khí gây cháy nổ khác: cho phép bố trí bộ lọc loại này trong tầng hầm với điều kiện có cơ cấu thải liên tục bụi gây cháy, còn trong trường hợp thải bụi bằng tay thì khối lượng bụi tích tụ trong thùng chứa bụi, trong các thùng chứa kín ởtầng hầm không được vượt quá 200 kg; cũng có thể đặt bộlọc này trong gian sản xuất (ngoại trừ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B) nếu lưu lượng không khí lọc không vượt quá 15 000 m3/h và bộ lọc đầu liên hoàn với thiết bị công nghệ.

Trong các gian sản xuất cho phép bố trí bộ lọc để lọc bụi có khả năng gây cháy, nếu nồng độ bụi trong không khí đã lọc sạch được xả lại vào gian sản xuất, nơi đặt bộ lọc, không vượt quá 30 % nồng độ giới hạn cho phép của bụi trong vùng làm việc.

5.10.14. Không được phép sử dụng buồng lắng bụi đối với loại bụi nguy hiểm cháy và nổ,

5.10.15. Thiết bị của hệ thống TG thổi vào, hệ thống ĐHKK (sau đây gọi là hệ thống cấp gió) phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B không được phép bố trí trong cùng một gian máy chung với thiết bị thông gió hút thải khí, cũng như với hệ thống thổi – hút có dùng không khí tuần hoàn hoặc dùng thiết bị tái sử dụng nhiệt dư với cơ cấu truyền nhiệt từ khí sang khí.

Trên đường ống cấp gió cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, trong đó kể cả các phòng làm việc hành chính, phòng nghỉ của công nhân viên, phải được trang bị van một chiều chống nổ tại những vị trí ống gió xuyên qua tường bao che của phòng đặt thiết bị thông gió.

5.10.16. Thiết bị của hệ thống TG thổi vào có tuần hoàn phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C không được phép bố trí trong cùng gian máy với thiết bị thông gió sử dụng cho các cấp nguy hiểm cháy nổ Khác.

5.10.17. Thiết bị của hệ thống TG thổi vào cấp gió cho các phòng ở không được phép bố trí trong cùng một gian máy với các thiết bị của hệ thống cấp gió cho các phòng phục vụ dịch vụ công cộng, cũng như với thiết bị của các hệ thống hút thải khí.

5.10.18. Thiết bị TG làm nhiệm vụ hút thải khí có mùi khó chịu (thí dụ: các hệ hút thải từ khu vệ sinh, từ phòng hút thuốc v.v…) không được bố trí trong cùng gian máy thông gió làm chức năng cấp gió cho các không gian khác.

5.10.19. Thiết bị hệ thống TG hút thải chung phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B không được đặt trong cùng gian máy với thiết bị của các hệ thống thông gió khác.

Thiết bị hệ thống TG hút thải chung phục vụ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B được phép bố trí trong cùng một gian với thiết bị TG hút thải cục bộ chuyên dùng hút thải hỗn hợp cháy nổ không hoặc có bộ lọc ướt, nếu có biện pháp loại trừ hiện tượng tích tụ chất gây cháy trong đường ống dẫn gió. Thiết bị TG hút thải từ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C không được bố trí trong cùng gian với thiết bị TG hút thải phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D.

5.10.20. Thiết bị TG cục bộ hút thải hỗn hợp khí gây nổ không được bố trí cùng với nhóm thiết bị thuộc các hệ thống TG khác trong cùng một gian thiết bị trừ những trường hợp được quy định trong 5.10.19.

5.10.21. Thiết bị TG hút thải khí có tái sử dụng nhiệt bằng các bộ trao đổi nhiệt khí – khí, cũng như thiết bị tuần hoàn gió phải được bố trí theo các yêu cầu được nêu trong 5.10.18 và 5.10.19.

Thiết bị tái sử dụng nhiệt khí-khí cần được bố trí trong gian thiết bị của hệ thống cấp gió.

5.11. Gian máy thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.11.1. Gian máy bố trí thiết bị của hệ thống hút thải phải được thiết kế cùng cấp nguy hiểm cháy nổ với gian sản xuất mà hệ thống này phục vụ.

Gian máy bố trí quạt, máy nén khí cung cấp khí ngoài trời cho các bơm e-jec-tơ nằm bên ngoài gian sản xuất cần được thiết kế với cấp nguy hiểm cháy nổ E. Trường hợp lấy gió từ phòng sản xuất để cấp vào e-jec-tơ thì gian máy TG phải được thiết kế cùng cấp nguy hiểm cháy nổ của gian sản xuất đó.

Cấp nguy hiểm cháy nổ của gian thiết bị hệ thống hút thải cục bộ có chức năng hút thải, hỗn hợp gây nổ từ các thiết bị công nghệ, đặt trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D, và E hoặc trong các gian thuộc khối công cộng, hành chính – sinh hoạt, cũng như thiết bị của các hệ thống thông gió hút thải chung được nêu trong 5.2.15 phải đáp ứng tiêu chuẩn về cấp nguy hiểm cháy nổ A hay B.

Gian máy bố trí thiết bị hút cục bộ, thải hỗn hợp bụi-khí gây nổ có trang bị bộ lọc ướt đặt trước quạt, được phép quy về cấp nguy hiểm cháy nổ E nếu có đủ luận chứng.

Gian máy chứa thiết bị thông gió hút thải chung của phòng ở, phòng công cộng, hay hành chính – sinh hoạt được quy về cấp nguy hiểm cháy nổ E.

Gian máy bố trí thiết bị thông gió hút thải phục vụ cho nhiều gian sản xuất có cấp nguy hiểm cháy nổ khác nhau cần được quy theo cấp nguy hiểm cao nhất.

5.11.2. Gian máy bố trí thiết bị TG của hệ thống cấp gió thổi vào cần được thiết kế theo:

 1. a) Cấp C, nếu trong đó bốtrí các bộ lọc bụi bằng dầu có chứa trên 70 lít dầu (khối lượng dầu từ 60 kg trở lên) trong một bộ;
 2. b) Cấp C, nếu hệ thống có tuần hoàn gió lấy từ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, trừ trường hợp không khí tuần hoàn lấy từ các gian sản xuất không có khí hay bụi dễ cháy sinh ra, hoặc khi có sử dụng bộ lọc ướt hay bộ lọc bọt để lọc không khí;
 3. c) Cấp của gian sản xuất, nếu nhiệt dư của môi trường khi ở đây được sử dụng lại trong thiết bị tái sử dụng nhiệt khí – khí;
 4. d) CấpE cho tất cả các trường hợp còn lại. Các gian máy bố tríthiết bị cấp gió phục vụ cho nhiều gian sản xuất có cấp nguy hiểm cháy nổ khác nhau thì quy về cấp nguy hiểm cao nhất.

5.11.3. Trong các gian máy bố trí thiết bị của hệ thống TG hút thải phục vụ cho gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B và các hệ thống nêu trong 5.2.15, hoặc trong các gian máy bố trí thiết bị hệ thống hút cục bộ hút hỗn hợp khí nguy hiểm cháy nổ không được bố trí các đầu mối hệ cấp nhiệt, hệ thống bơm nước, hay bố trí khoảng không gian cho sửa chữa máy móc, không gian tái sinh dầu hoặc cho các mục đích khác.

5.11.4. Gian máy đặt thiết bị TG cần được bố trí trong phạm vi của vùng phòng cháy, mà trong đó có các gian sản xuất do hệ thống này phục vụ. Phòng đặt thiết bị này cũng có thể được bố trí ở phía ngoài tường ngăn lửa của vùng phòng cháy hay trong phạm vi cùng một vùng phòng cháy trong những ngôi nhà có bậc chịu lửa I, II, III. Trong trường hợp này gian máy phải được đặt sát với tường ngăn lửa; trong gian máy không được bố trí các thiết bị TG phục vụ cho các gian sản xuất nằm ở hai phía khác nhau của tường ngăn lửa, còn trên đường ống dẫn gió cắt qua tường ngăn lửa phải đặt van ngăn lửa.

5.11.5. Phòng đặt bộ lọc khô chuyên lọc hỗn hợp nguy hiểm nổ không được bố trí bên dưới các không gian tập trung đông người,

5.11.6. Chiều cao gian máy bố trí thiết bị TG cần phải cao hơn chiều cao thiết bị ít nhất 0,8 m và phải tính đến điều kiện thao tác của thiết bị nâng cẩu bên trong gian máy nếu có, song không được nhỏ hơn 1,8 m kể từ sàn nhà đến cốt thấp nhất của kết cấu mái hoặc sàn tầng trên.

Trong không gian đặt máy cũng như trên sàn thao tác, chiều rộng lối đi lại giữa các phần cấu tạo của máy cũng như giữa máy móc thiết bị và kết cấu bao che không được nhỏ hơn 0,7 m, có tính đến nhu cầu lắp ráp, thi công và sửa chữa máy.

5.11.7. Trong gian máy đặt thiết bị hệ thống hút thải, cần tổ chức thông gió hút với bội số trao đổi khí không dưới 1 lần/h.

5.11.8. Trong gian máy đặt thiết bị của hệ thống cấp gió (trừ hệ thống cấp gió tạo áp ngăn khói) cần phải tổ chức thông gió thổi vào với bội số trao đổi không khí không nhỏ hơn 2 lần/h, có thể dùng ngay hệ thống cấp gió này hoặc bố trí hệ thống cấp gió riêng.

5.11.9. Không được bố trí tuyến ống dẫn chất lỏng hay chất khí dễ cháy, dẫn khí đốt đi qua không gian đặt thiết bị TG.

Không được phép bố trí ống nước thải đi qua không gian đặt thiết bị TG, trừ ống thoát nước mưa hoặc ống thoát nước công nghệ của thiết bị TG từ những gian đặt máy nằm bên trên.

5.11.10. Cần dự kiến thiết bị nâng cẩu riêng dùng cho mục đích sửa chữa thiết bị TG (quạt, động cơ…) nếu trọng lượng của một đơn vị cấu kiện hay một phần cấu kiện vượt quá 50 kg khi không có điều kiện sử dụng thiết bị nâng cẩu của dây chuyền công nghệ.

5.12. Đường ống dẫn không khí (đường ống gió)

5.12.1. Trên đường ống gió của hệ thống TG chung, hệ thống đường ống ĐHKK… cần lắp đặt các bộ phận sau đây với mục đích ngăn cản sản phẩm cháy (khói) lan tỏa vào phòng khi có hỏa hoạn:

 1. a) Van ngăn lửa; trên ống thu của mỗi tầng tại những điểm đấu nối vào ống góp đứng hay ống góp ngang trong nhà công cộng, nhà hành chính – dịch vụ hay nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D;
 2. b) Van ngăn khí: trên ống thu tại những điểm đấu nối vào ống góp đứng hay ống góp ngang đối với các phòng ở, các phòng công cộng, phòng hành chính – sinh hoạt (trừ khu vệ sinh, phòng tắm, phòng rửa) trong nhà nhiều tầng, cũng như nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D. Mỗi ống góp ngang không được đấu quá 5 ống thu từng tầng lấy từ các tầng nằm liền kề;
 3. c) Van ngăn lửa: trên ống gió phục vụ cho các gian sản xuất cấp A, B hay Cvà tại những điểm ống gió cắt ngang qua tường ngăn lửa hay sàn nhà;
 4. d) Van ngăn lửa: trên mỗi ống góp gió đặt xuyên qua phòng (ở khoảng cách không quá1 m cách nhánh rẽ gần nhất dẫn tới quạt) phục vụ cho một nhóm phòng của một trong các nhóm sản xuất thuộccấp nguy hiểm cháy nổ A, B hay C (trừ kho chứa) có diện tích chung không lớn hơn 300 m2 trong phạm vi của một tầng có cửa đi thông ra hành lang chung;
 5. e) Van một chiều; trên ống nhánh cho mỗi gian sản xuất thuộc cấp A, B hay Ctại điểm đấu nối vàoống thu hay ống góp.

CHÚ THÍCH:

1) Van ngăn lửa nêu trong 5.12.1 a) và 5.12.1 c) phải được đặt trên vách ngăn, trực tiếp sát vách ngăn ở bất kỳ phía nào của vách hoặc cách vách ngăn một đoạn, nhưng phải đảm bảo khả năng chịu lửa của đoạn ống gió kể từ vách ngăn đến van tương đương với khả năng chịu lửa của vách.

2) Nếu vì điều kiện kỹ thuật hay vì một lý do nào đó mà không thể cấu tạo van ngăn lửa hay van ngăn khí được thì không nên đấu nối các ống gió vào một hệ thống; trong trường hợp này cần cấu tạo các hệ thống thông gió riêng rẽ cho mỗi không gian mà không cần đặt van ngăn lửa hoặc van ngăn khí.

3) Hệ thống ống hút cục bộ chuyên thải hỗn hợp khí cháy nổ cần được thiết kế phù hợp với yêu cầu nêu trong 6.12.1 c) và 5.12.1. e).

4) Cho phép đấu nối các ống gió của hệ thống thông gió hút thải chung của nhà ở, nhà công cộng hay nhà hành chính – sinh hoạt trên tầng mái, trừ ống gió trong công trình điều trị-chữa bệnh.

5) Không được phép áp dụng ống góp đứng đối với các công trình điều trị – chữa bệnh

5.12.2. Cần đặt van một chiều trên đường ống gió để phòng tránh hiện tượng tràn khí độc hại thuộc loại 1 và 2 từ phòng này qua phòng khác (khi hệ thống thông gió không hoạt động) trong trường hợp các phòng bố trí trên các tầng khác nhau và nếu lưu lượng gió ngoài cấp vào các phòng được tính toán theo điều kiện hòa loãng độc hại.

Trên tường ngăn lửa hay vách ngăn lửa phân cách các không gian công cộng, hành chính – sinh hoạt, hay gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D và E hoặc ngăn với hành lang, cho phép cấu tạo lỗ cửa cho không khí tràn qua với điều kiện lỗ cửa này được bảo vệ bởi van ngăn lửa.

5.12.3. Đường ống gió phải được thiết kế bằng vật liệu quy định bắt buộc- Xem Phụ lục J.

Đường ống gió có giới hạn chịu lửa bằng hoặc thấp hơn giới hạn chịu lửa của kết cấu công trình được phép dùng vào mục đích vận chuyển không khí không chứa hơi khí dễ ngưng tụ; trong trường hợp này cần đảm bảo độ kín của đường ống, độ trơn nhẵn của bề mặt bên trong đường ống (trát, dán bằng vật liệu trơn nhẵn…) và đảm bảo khả năng làm vệ sinh ống gió.

5.12.4. Cần ưu tiên chọn đường ống gió tiết diện tròn, khi có luận chứng kinh tế – kỹ thuật thì cho phép sử dụng ống gió có tiết diện chữ nhật hay có tiết diện hình học kiểu khác. Kích thước tiết diện ông cần lấy như quy định trong Phụ lục K.

5.12.5. Đường ống gió bằng vật liệu không cháy phải được sử dụng cho:

 1. a) Các hệ thống hút cục bộ có nhiệm vụ hút thải hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ, hệ thống thông gió sự cố,các hệ thống vận chuyển không khí có nhiệt độ trên 80°Ctrên toàn bộ chiều dài tuyến ống;
 2. b) Các tuyến ống đi ngang qua hoặc ống góp thuộc hệ thống TG-ĐHKK trong nhà ở, nhà công cộng,nhà hành chính – sinh hoạt và nhà sản xuất;
 3. c)Các đường ống gió đi qua gian máy bố trí thiết bị TG, cũng như các tầng kỹ thuật tầng hầm và tầngsát mái.

5.12.6. Đường ống gió bằng vật liệu khó cháy được phép sử dụng trong nhà một tầng thuộc loại nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ E, trừ những hệ thống ghi trong 5.12.5 a), cũng như trong các gian phòng tập trung đông người.

5.12.7. Đường ống gió bằng vật liệu cháy được phép sử dụng trong phạm vi của không gian mà hệ thống này phục vụ, trừ những trường hợp quy định trong 5.12.5. Có thể sử dụng ống mềm hoặc cút rẽ làm bằng vật liệu cháy trong các hệ thống phục vụ cho nhà cấp E, hoặc đi qua công trình cấp E, nếu chiều dài của chúng không vượt quá 10% chiều dài ống gió làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không quá 5% – đối với trường hợp ống gió làm bằng vật liệu không cháy. Ống mềm nối với quạt được phép làm bằng vật liệu cháy, trừ những hệ thống được quy định trong 5.12.5 a).

5.12.8. Để bảo vệ chống han rỉ cho ống gió cho phép dùng lớp sơn hay lớp màng phủ bằng vật liệu cháy có độ dày không lớn hơn 0,5 mm.

5.12.9. Quy định độ kín của đường ống gió:

 1. a) Cấp K (kín) – chuyên áp dụng cho các ống đi ngang qua trong hệ thống TG chung, khi áp suất tĩnh tại quạt lớn hơn 1 400 Pa, hoặc đối với tất cả các hệ thống hútthải cục bộ và hệ thống ĐHKK;
 2. b) Cấp BT(bình thường) – chotất cả mọi trường hợp còn lại.

Lượng gió mất do rò rỉ hoặc thâm nhập vào đường ống qua khe hở trên tuyến ống không được phép vượt quá giá trị nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 – Lượng gió mất do rò rỉ hoặc thâm nhp vào đường ng qua khe hở trên tuyến ống

Cấp độ kín của ống gió ng gió rò rỉ hoặc thâm nhập qua khe hở m3/h cho 1 m2 diện tích khai triển ng khi áp suất tĩnh dư (dương hay âm) trên đường ống tại vị trí sát quạt,

Pa

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
BT 3,6 5,8 7,8 9,2 10,7 12,1 13,4
K 1,2 1,9 2,5 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,6 7,5 8,2 9,1 9,9 10,6

CHÚ THÍCH:

1) Lượng gió rò rỉ hoặc thâm nhập qua khe hở, r, tính theo % lưu lượng hữu ích của hệ thống được xác định theo công thức sau đây:

r = K/ D2vv(Dmp0.67) (1)

trong đó ;

K là hệ số, lấy bằng 0,004 đối với ống gió cấp K; 0,012 đối với ống gió cấp BT;

l là tổng chiều dài đường ống gió đi ngang qua phòng, còn đối với hệ thống hút thải cục bộ bao gồm cả các đoạn ống nằm trong không gian mà hệ thống đó phục vụ, tính bằng mét (m);

Dv là đường kính ống gió tại điểm đấu nối với quạt, tính bằng mét (m);

Dm là đường kính trung bình của đoạn ống gió đang tính toán có chiều dài I, tính bằng mét (m). Đối với đường ống tiết diện chữ nhật thì lấy Dv hay Dm= 0,32S với S là chu vi tiết diện ống gió, tính bằng mét (m);

p là áp suất tĩnh dư, tính bằng Pascal (Pa);

v là tốc độ gió tại điểm đấu nối vào quạt, tính bằng mét trên giây (m/s).

2) Đối với ống gió tiết diện chữ nhật lượng gió rò rỉ hoặc thâm nhập qua khe hở được nhân thêm hệ số 1.1.

5.12.10. Đường ống gió đi ngang qua phòng và ống góp của hệ thống TG được phép cấu tạo:

 1. a) Bằng vật liệu cháy và khó cháy với điều kiện đặt ống trong kênh, trong hộp hay trong vỏ bọc riêng có giới hạn chịu lửa 0,5 h;
 2. b) Bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa thấp hơnquy định, song không được dưới 0,25 h khi ống được đặt bên trong mương, giếng hay kết cấu bao che khác làm bằng vật liệu không cháy có giớihạn chịu lửa 0,5 h.

5.12.11. Không quy định giới hạn chịu lửa của ống gió và ống góp đặt trong gian máy thiết bị TG hoặc đặt bên ngoài nhà, trừ ống gió hay ống góp đi ngang qua phòng máy thiết bị TG.

5.12.12. Ống gió đi ngang qua các không gian đệm của các phòng thuộc các cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, cũng như các hệ thống hút cục bộ hút thải hỗn hợp khí gây nổ phải được cấu tạo với giới hạn chịu lửa 0,5 h.

5.12.13. Van ngăn lửa đặt trên các lỗ cửa hay trên đường ống gió cắt qua sàn hoặc tường ngăn lửa phải có giới hạn chịu lửa bằng:

1 h – khi giới hạn chịu lửa tiêu chuẩn của sàn hay kết cấu ngăn lửa bằng 1 h trở lên;

0,5 h – khi giới hạn chịu lửa tiêu chuẩn của sàn hay kết cấu ngăn lửa bằng 0,75 h;

0,25 h- khi giới hạn chịu lửa tiêu chuẩn của sàn hay kết cấu ngăn lửa bằng 0,25 h.

Trong các trường hợp khác, cần bố trí van ngăn lửa có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa của ống gió mà trên đó van chịu lửa được sử dụng, nhưng không được dưới 0,25 h.

5.12.14. Không được đặt ống gió đi ngang qua khung cầu thang (trừ trường hợp hệ thống cấp gió tăng áp ngăn khói) và qua các gian hầm trú ẩn.

5.12.15. Hệ thống ống gió đi từ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B hoặc đường ống hệ thống hút cục bộ hút thải các hỗn hợp nguy hiểm nổ không được đặt trong tầng hầm hay trong mương ngầm.

5.12.16. Lỗ chừa cho ông gió xuyên qua tường, vách hay sàn công trình (kể cả vách giếng và vỏ bao che hộp ống) phải được chèn bằng vật liệu không cháy và đảm bảo đủ giới hạn chịu lửa của tường ngăn mà ống đi xuyên qua.

5.12.17. Đường ống gió, trong đó tải hỗn hợp khí nguy hiểm gây nổ, cho phép cắt ngang bởi ống mang nhiệt nếu ống này có nhiệt độ tối đa (tính bằng °C) thấp hơn từ 20% trở lên so với nhiệt độ bốc cháy của hỗn hợp khí, bụi hoặc sol khí mà ống gió vận chuyển.

5.12.18. Ống gió của hệ thống hút cục bộ dẫn hỗn hợp khí nguy hiểm gây nổ, phần có áp suất dương, cũng như đoạn ống gió dẫn khí độc hại loại 1 và 2 không được đặt xuyên qua các không gian khác. Các ống gió thuộc loại này được phép gia công bằng phương pháp hàn theo cấp độ kín K và không có cơ cấu tháo nối ống.

5.12.19. Không được phép lắp đặt ống dẫn ga và các loại ống dẫn chất cháy, cáp điện, ống thoát nước thải, bên trong ống gió hay cách bề mặt ống 50 mm; không được phép để các hệ kỹ thuật trên đáy cắt ngang qua ống gió.

5.12.20. Đường ống gió thuộc hệ thống hút chung, hệ thống hút cục bộ hút thải các hỗn hợp khí dễ cháy nổ nhẹ hơn không khí cần được cấu tạo có độ dốc không nhỏ hơn 0,5 % dốc lên theo chiều của dòng khí chuyển động.

5.12.21. Đường ống gió, mà trong đó có thể có hiện tượng lắng đọng hay ngưng tụ hơi ẩm hoặc bất kể chất lỏng loại nào, phải được cấu tạo với độ dốc không nhỏ hơn 0,5 % dốc xuôi theo chiều đi của dòng khí, đồng thời cấu tạo ống xả dịch ngưng tụ.

5.12.22. Chênh lệch cân bằng tổn thất áp suất trên các nhánh ống gió không được vượt quá 10 %.

6. Bảo vệ chống khói khi có cháy

6.1. Hệ thống TG sự cố để thải khói khi có hỏa hoạn (sau đây gọi là TG thoát khói) phải được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người từ trong nhà thoát ra ngoài vào giai đoạn đầu khi đám cháy xảy ra ở một phòng bất kỳ nào đó của công trình.

6.2. Cần phải thiết kế thoát khói:

 1. a) Từ hành lang hoặc sảnh của nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt;
 2. b) Từ hành lang có độ dài trên 15 m không có chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ cửa lấy ánh sáng trên tườngngoài (sau đây gọi là chiếu sáng tự nhiên) trong nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và Ctừ 2 tầng trở lên;
 3. c) Từ mỗi gian sản xuất hay gian kho cóvị trí làm việc thường xuyên không có chiếusáng tự nhiên hoặc có chiếu sáng tự nhiên song không có cơ cấu để mở cửa chiếu sáng nằm ở độ cao từ 2,2 m trở lên so với sàn (trong cả hai trường hợp trên, diện tích lỗ cửa phải đủ cho việc thải khói tự nhiên khi có cháy), nếu sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và C; hoặc là cấp D hay E trong nhà có bậc chịu lửa IV;
 4. d) Từ mỗi phòng không có chiếu sáng tự nhiên đối với nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt nếu phòng dùng cho mục đích tụ họp đông người:

– từ mỗi gian kho có diện tích lớn hơn 55 m2 nếu trong kho có chứa hay sử dụng vật liệu cháy và nếu trong kho có vị trí làm việc thường xuyên;

– từ phòng gửi mũ áo có diện tích lớn hơn 200 m2.

Cho phép tổ chức hút thải khói từ nhà sản xuất cấp nguy hiểm cháy nổ C có diện tích dưới 200 m2 qua hành lang tiệm cận với gian sản xuất này.

6.3. Các yêu cầu nêu trong 6.2 không được áp dụng cho:

 1. a) Các không gian mà thời gian ngập khói như quy định trong 6.9 lớn hơn thời gian cho người thoát ra từ đây (trừ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B);
 2. b) Các không gian có diện tích dưới 200 m2được trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằngnước hay bọt, trừ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B;
 3. c) Các không gian được trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng khí;
 4. d) Các phòng thí nghiệm nêu trong Phụ lục I;
 5. e) Các hành lang, sảnh, nếu từ những không gian kế cận có cửa thông sang đây được tổ chức hút thải khói trực tiếp.

CHÚ THÍCH: Nếu trong không gian lớn được tổ chức hút thải khói có nhiều gian nhỏ với diện tích mỗi gian dưới 50 m2, thì có thể không tổ chức hút thải khói riêng rẽ cho từng gian nếu khối lượng khói hút thải chung cho tổng không gian lớn đã được kể đến.

6.4. Lưu lượng khói, tính bằng kg/h, được hút thải từ hành lang hay sảnh cần được xác định theo tính toán hoặc theo Phụ lục L, nhận trọng lượng riêng của khói bằng 6 N/m3, nhiệt độ khói 300 0C và không khí nhập vào qua cửa đi thông ra khung cầu thang hay thông ra ngoài trời.

Đối với cửa đi hai cánh thì diện tích cửa tính toán lấy bằng diện tích mở cánh lớn.

6.5. Nhiệm vụ thải khói phải do một hệ thống hút thải cơ khí riêng biệt đảm nhiệm. Khi xác định lượng khói thải cần phải kể đến:

 1. a) Khối lượng khí thâm nhập thêm qua khe hởvào tuyến ống, mương, kênh dẫn khói, ống dẫn… bằng tôn theo chỉ dẫn nêu trong 5.12.9, còn trong trường hợp ống làm bằng vật liệu khác thìxác định theo tính toán hay theo quy định trong 5.12.9;
 2. b) Khối lượng khí thâm nhập thêm, Gv, tính bằng kg/h, qua van hút khói ở trạng thái đóng phảiđược xác định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, nhưng không được vượt quá chỉ số theo công thức sau đây:

Gv = 40,3( AvΔP )0,5n (2)

trong đó:

Av là diện tích tiết diện van, tính bằng mét vuông (m2);

ΔP là độ chênh áp suất hai phía van, tính bằng Pascal (Pa);

n là số lượng van ở trạng thái đóng trong hệ thống thải khói khi cháy.

6.6. Cửa hút khói (miệng hút) cần phải bố trí trên giếng thải khói, dưới trần hành lang hay trần sảnh. Cho phép đấu nối cửa hút khói vào giếng thải khói qua một ống nhánh hút. Chiều dài hành lang do một cửa hút khói đảm nhận thường lấy không lớn hơn 30 m.

Trên nhánh hút khói của hành lang hay sảnh cho phép đấu nối không quá hai cửa hút khói trên một tầng.

6.7. Lưu lượng khói thải trực tiếp từ không gian phòng theo quy định trong 6.2c) và 6.2d) cần được xác định theo tính toán hay theo Phụ lục L:

 1. a) Theo chu vi vùng cháy G, kg/h;
 2. b) Theo yêu cầu bảo vệ các cửa thoát nạn khỏi bị khói tràn ra ngoài phạm vi của chúng G, kg/h.

CHÚ THÍCH:

1) Khi xác định lưu lượng khói thải như quy định trong 6.7b) cần lấy tốc độ gió trung bình của mùa nào có trị số lớn hơn trong 2 mùa lạnh và nóng, nhưng không quá 5 m/s.

2) Đối với các không gian bị cách ly, khi cho phép thải khói qua hành lang như quy định trong 6.2d), thì nhận trị số tính toán là lượng khói thải cao hơn được xác định theo 6.4 hay 6.7.

6.8. Không gian có diện tích lớn hơn 1600 m2 cần được chia ra nhiều vùng thoát khói để tính đến khả năng đám cháy có thể chỉ nẩy sinh trong một vùng nào đó mà thôi. Mỗi vùng thường phải được ngăn cách bởi vách đứng kín bằng vật liệu không cháy, treo từ trần nhà xuống tới độ cao không thấp quá 2,5 m cách sàn, nhằm hình thành cái gọi là “bể chứa khói”.

Các vùng thoát khói, có được ngăn cách hay không, cần được dự kiến có khả năng nẩy sinh đám cháy bên trong đó.

Mỗi một vùng thoát khói không được có diện tích vượt quá 1 600 m2.

Thời gian khói ngập tràn không gian phòng hay ngập tràn bể chứa khói X, tính bằng giây (s), cần được xác định theo công thức sau:

t = 6,39A( Y0,5 – H)0,5)/ Pf (3)

trong đó:

A là diện tích phòng hay diện tích bể chứa khói, tính bằng mét vuông (m2);

Y là độ cao của biên dưới lớp khói, lấy bằng Y = 2,5 m, còn đối với bể chứa khói thì nhận bằng chiều cao từ biên dưới của vách ngăn khói tới sàn của phòng, tính bằng mét (m);

H là chiều cao phòng, tính bằng mét (m);

Pf là chu vi vùng cháy, xác định theo tính toán hay theo Phụ lục L, tính bằng mét (m),

6.10. Tốc độ chuyển động của khói, tính bằng m/s, trong van, trong đường ống, trong giếng thoát khói cần được nhận theo tính toán.

Trọng lượng riêng trung bình g, tính bằng N/m3, nhiệt độ khói °C, trong trường hợp thải khói từ không gian có thể tích nhỏ hơn 10 000 m3, được lấy như sau :

g = 4 N/m3, t = 600 °C – khi chất cháy là dạng khí hay lỏng;

g = 5 N/m3, t = 450 oC – khi chất cháy ở dạng vật thể cứng;

g = 6 N/m3, t = 300 oC – khi vật cháy ở dạng sợi và khói được thải từ hành lang hay từ sảnh.

Trọng lượng riêng trung bình, gm, của khói khi thải từ không gian có thể tích trên 10 000 m3 cần được xác định theo công thức sau:

gm = g + 0,05 ( Vp – 10 ) (4)

trong đó:

Vp là thể tích không gian, tính bằng mét khối (m3).

6.11. Khâu thải khói trực tiếp từ các gian phòng trong nhà một tầng thường phải được tổ chức bằng các hệ thống hút thải tự nhiên qua các giếng thải khói có van khói hoặc qua các cửa trời thông gió không bị tạt gió (không đón gió).

Trong dải không gian có chiều rộng ≤ 15 m kế tiếp các cửa sổ, có thể được phép thải khói qua các cửa thông gió có cốt đáy cửa không thấp hơn 2,2 m so với sàn nhà.

Trong nhà nhiều tầng việc thải khói phải được thực hiện bằng các hệ thống hút cơ khí; cho phép cấu tạo các giếng thoát khói tự nhiên riêng biệt cho mỗi không gian cách ly.

Trong thư viện, kho chứa sách, lưu trữ, kho giấy cần cấu tạo hệ hút thải tự nhiên, lấy theo số liệu tính toán g = 7 N/m2 và nhiệt độ bằng 220 °C.

Trong hệ thống hút thải khói cơ khí chỉ cho phép đấu nối không quá 4 không gian hay 4 vùng thải khói trên cùng tầng vào một ống góp đứng.

6.12. Hệ thống hút khói cần được trang bị

 1. a) Quạt thải ly tâm lắp đồng trục với động cơ(cóthể dùng quạt ly tâm mái) thuộc cấp an toàn đồng nhất với cấp của không gian do hệ thống chịu trách nhiệm, không có ống nối mềm. Trường hợp phải dùng ống nối mềm thì ống nối mềm phải được làm bằng vật liệu không cháy. Có thể dùng quạt ly tâm kéo bằng đai truyền hình thang hoặc đấu nối bằng khớp được làm mát bằng không khí;
 2. b) Ống dẫn và giếng thải làm bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửakhông dưới:

0,75 h – nếu thải khói trực tiếp từ phòng;

0,50 h – nếu thải từ hành lang hay sảnh;

0,25 h – nếu hút thải khí sau khi cháy (xem 6.14);

 1. c) Van khói bằng vật liệu không cháy, mởtự động khi có cháy, giới hạn chịu lửa bằng 0,5 h – nếu thải khói từ hành lang hay sảnh, và 0,25 h – nếu hút thải khói sau vụ cháy (xem 6.14). Cho phép sử dụng van khói có giới hạn chịu lửa phi tiêu chuẩn ởnhững hệ thống phục vụ cho một phòng.

Cửa thu khói cần được bố trí đồng đều trên toàn bể mặt phòng, bề mặt khu vực thải khói, hay trên bể chứa khói. Diện tích do một cửa thu khói phục vụ không nên vượt quá 900 m2;

 1. d) Miệng xả khói ra ngoài trờinằm ở độcao không thấp hơn 2 m cách mặt mái bằng vật liệu cháy hay vật liệu khó cháy. Cho phép xả khói ở khoảng cách đến mặt mái nhỏ hơn, nếu mặt mái được bảo vệ bởi một lớp vật liệu không cháy trong phạm vi không nhỏ hơn 2 m cách biên của lỗ xả khó Giếng xả khói của các hệ thống thải khói tự nhiên phải được bảo vệ bằng chụp thông gió. Miệng xả của hệ thống thải khói bằng cơ khí cần để hở, không đặt chụp che chắn;
 2. e)Không cần đặt van một chiều, nếu bên trong gian sản xuất do hệ thống phục vụ có lượng nhiệt dư trên 20 W/m3.

Khói thoát ra từ giếng thoát khói của những tầng dưới thấp hơn, tầng hầm có thể được xả vào không gian được thông gió tự nhiên thuộc phân xưởng nấu thép, phân xưởng đúc, cán thép cũng như các loại phân xưởng sản xuất nóng khác. Miệng thải khói trong trường hợp này không được bố trí ở độ cao thấp hơn 6 m cách mặt nền phân xưởng được thông gió, cách kết cấu xây dựng không thấp hơn 3 m theo chiều đứng và 1 m theo phương ngang; trong trường hợp có hệ thống phun nước trên miệng thải khói thì khoảng cách từ miệng đến sàn nhà cũng không được thấp hơn 3 m. Không được đặt van khói trên các giếng thải khói.

6.13. Quạt thải khói cần được che chắn bằng vách ngăn chống cháy loại 1.

Trong các không gian đặt thiết bị bảo vệ chống khói phải tổ chức thông gió để có thể đảm bảo được nhiệt độ môi trường không lớn hơn 60 °C trong mùa nóng.

Cho phép bố trí quạt thải khói trên mặt mái và bên ngoài công trình. Quạt bố trí ngoài nhà (trừ quạt mái) phải có lưới bảo vệ ngăn cách người không có trách nhiệm.

6.14. Khâu thải khói, khí, sản phẩm cháy… sau vụ cháy từ những phòng được trang bị hệ thống chữa cháy bằng khí phải được thực hiện bằng biện pháp hút thải cơ khí từ vùng dưới của phòng.

Tại các điểm ống dẫn gió (trừ ống gió đi ngang qua phòng) xuyên qua kết cấu bao che của phòng được trang bị hệ thống chữa cháy bằng khí, phải bố trí van ngăn lửa có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 0,25 h.

6.15. Để thải khói khi cháy và khí của sản phẩm cháy sau vụ cháy, cho phép sử dụng hệ thống TG sự cố và TG chung nếu thỏa mãn các yêu cầu nêu trong 6.4 đến 6.14.

6.16. Việc cấp gió ngoài vào khu vực bảo vệ chống khói (khu vực thoát nạn) để tạo áp suất dương khi có cháy cần được thực hiện như sau:

 1. a) Cấp vào khung cầu thang thoát nạn nội bộ;
 2. b) Cấp vào giếng thang máy, nếu không có khoang đệm trên lối ra của thang máy;
 3. c) Cấp vào khoang đệm trước thang máy trong tầng hầm nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà sản xuất;
 4. d) Cấp vào khoang đệm trước khung cầu thang trong tầng hầm có các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C.

CHÚ THÍCH: Trong các gian xưởng nấu thép, đúc, cán thép và các phân xưởng nóng khác có thể lấy gió cấp từ các khẩu độ được thông gió khác của nhà.

 1. e) Cấp vào gian máy của thang máy trong nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, nơi cầngiữ áp suất dương so với bên ngoài.

6.17. Lưu lượng gió ngoài cấp vào khu vực thoát nạn cho mục đích bảo vệ chống khói phải được tính toán để đảm bảo áp suất dương không nhỏ hơn 20 Pa:

 1. a) Ởphần dưới của giếng thang máy khi cửa thang máy ở trạng thái đóng tại tất cả các tầng (trừ tầng dưới cùng);
 2. b) Ở phần dưới của mỗi phân khu cầu thang trong khi mởcác cửa trên đường thoát nạn từ hành lang hoặc sảnh của tầng đang chảy ra cầu thang hay ra bên ngoài với điều kiện đóng cáccửa thoát từ hành lang hay sảnh trên tất cả các tầng còn lại;

Lưu lượng gió cấp vào khoang đệm hoạt động khi có cháy với một cửa mở vào hành lang hay vào sảnh hoặc vào tầng hầm cần được xác định bằng tính toán hoặc nhận tốc độ gió trên khung cửa đi bằng 1,3 m/s.

6.18. Số điểm phân phối gió để tạo áp suất dương trong khung cầu thang phải đủ để đảm bảo trường áp suất đồng đều. Trong các hệ thống cấp gió cho khung cầu thang nhà cao từ 5 tầng trở lên, khoảng cách giữa các điểm cấp gió không được vượt quá 2 tầng.

6.19. Khi tính toán bảo vệ chống khói cần:

 1. a) Lấy nhiệt độ và tốc độ gió ngoàitrời của mùa lạnh. Nếu tốc độ gió ngoài trời vào mùa nóng cao hơn 50 với mùa lạnh thì cần phải kiểm tra lại tính toán theo thông sốmùa nóng. Tốc độ gió vào mùa nóng hay mùa lạnh không nên lấy lớn hơn 5 m/s;
 2. b) Vị trí của cửa thoát hiểmđặt hướng vềchiều tác động của gió lên mặt nhà;
 3. c) Nhận áp suất dư trong giếng thang máy, trong khung thang, cũng như trong khoang đệm trong mối tương quan so với áp suất gió trên mặt nhà ở hướng gió tới;
 4. d) Lấy áp suất tác động lên các cửa đóng kín trên đường thoát nạn không lớn hơn 150 Pa;
 5. e) Chỉlấydiện tích của cánh cửa lớn đối với cửa có hai cánh.

Cabin thang máy phải nằm tại tầng dưới, còn các cửa vào giếng thang tại tầng này phải mở.

6.20. Để bảo vệ chống khói cần thực hiện các quy định sau:

 1. a) Hệ thống cấp gió tạo áp phải được thiết kếvà lắp đặt sao cho đảm bảo độ tin cậy vàđộ bền vững của tuyến cấp gió kể từ cửa lấy gió ngoài đến các điểm phân phối gió trong khung cầu thang ở điều kiện khi có cháy;
 2. b) Hệ thống cấp giótạo áp phải được khởi động tự động theo lệnh báo cháy.

Ngoài ra, công tắc và đèn chỉ thị khởi động quạt phải được bố trí để nhân viên chữa cháy có thể cho quạt chạy từ trung tâm chỉ huy phòng chống cháy, trường hợp không có trung tâm này thì đặt tại bảng báo động cháy chính;

 1. c) Lắp đặt quạt ly tâm hay quạt trục trong một phòng riêng cách ly với các quạt dùng cho mục đíchkhác bởi vách ngăn chịu lửa bậc I (tương ứng với cấp nguy hiểm cháy nổ A). Cho phépđặt quạt trên mái nhà hay bên ngoài nhà, có rào bảo vệ ngăn những người không có trách nhiệm;
 2. d) Chế tạo ống dẫn gióbằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa 0,5 h;
 3. e) Đặt van một chiều ởquạ Có thể không đặt van một chiều, nêu trong gian sản xuất, nơi lắp đặt hệ thống bảo vệ chống khói này có lượng nhiệt dư vượt quá20 W/m3;
 4. f) Bố trí cửa lấy gió ngoài cách cửa xả khói không dưới 5 m.

7.Cấp lạnh

7.1. Cần phải thiết kế hệ thống cấp lạnh từ nguồn lạnh tự nhiên hay nhân tạo nếu thông số vi khí hậu theo tiêu chuẩn không thể bảo đảm được bằng các biện pháp làm mát bay hơi trực tiếp hoặc bay hơi gián tiếp. Việc chọn nguồn lạnh phải có cơ sở kinh tế – kỹ thuật.

7.2. Hệ thống cấp lạnh thường phải gồm hai hay nhiều tổ máy hoặc hệ máy lạnh; cũng có thể cấu tạo một máy lạnh hay một hệ thống làm lạnh với khả năng điều chỉnh được công suất lạnh. Cần có một máy lạnh dự phòng đối với hệ thống ĐHKK cấp 1 hoạt động suốt ngày đêm.

Số máy lạnh dùng cho mục đích ĐHKK trong nhà sản xuất cần được xác định xuất phát từ điều kiện dao động của khí hậu ngoài trời và điều kiện bảo đảm yêu cầu công nghệ của dây chuyền sản xuất khi một máy lạnh công suất lớn nhất bị sự cố ngừng hoạt động.

7.3. Tổn thất lạnh trên thiết bị và trên đường ống của hệ thống cấp lạnh cần được xác định bằng tính toán (tính bảo ôn), song không được vượt quá 10% công suất lạnh của hệ thống lạnh.

7.4. Giàn lạnh bay hơi trực tiếp (giàn bay hơi môi chất lạnh) được phép áp dụng:

 1. a) Đối với các phòng trong đó không sử dụng ngọn lửa để hở;
 2. b) Nếu giàn bay hơi đầu vào vòng tuần hoàn môi chất lạnh riêng biệt của một máy lạnh;
 3. c) Nếulượng môichất lạnh khi xả sự cố từ vòng tuần hoàn vào trong gian phòng có khối tích nhỏ nhất không vượt nồng độ sự cố cho phép được nêu trong Bảng 2.

Bảng 2 – Nồng độ sự cố cho phép

Loại mi chất lạnh R22 R123 R134

A

R407

A

R410

A

R500
Thành phần theo khi lượng: 73,8%R12 + 26,2%R152a
R502
Thành phn theo khi lượng: 48,8%R22 + 51,2%R115
Nồng độ sự cố cho phép, g/m3 360 360 360 360 410 410 460

Nếu giàn lạnh phục vụ cho một nhóm phòng, thì nồng độ môi chất lạnh q, tính bằng g/m3 trong bất kỳ phòng nào cần được xác định theo công thức sau:

q = S VpLN(mLN) (5)

trong đó:

m là khối lượng môi chất lạnh trong vòng tuần hoàn lạnh, tính bằng gam (g);

LN là lưu lượng không khí ngoài cấp vào gian phòng tính toán, tính bằng mét khối trên giờ (m3/h);

Vp là thể tích gian phòng tính toán, tính bằng mét khối (m3);

SLN là tổng lượng không khí cấp vào tất cả các phòng, tính bằng mét khối trên giờ (m3/h).

7.5. Để điều hòa công suất lạnh nhằm nâng cao hệ số đầy tải và tận dụng điện năng giờ thấp điểm, hệ thống cấp lạnh dùng nước (và nước muối) cần được thiết kế với bể trữ lạnh.

7.6. Nhiệt độ sôi của môi chất lạnh trong giàn bay hơi kiểu ống (nơi môi chất lạnh sôi trong không gian giữa các ống) có chức năng làm lạnh nước nên lấy không nhỏ hơn dương 2 °C, còn đối với các giàn bay hơi kiểu khác, lấy không nhỏ hơn âm 2 °C.

7.7. Hệ thống máy lạnh kiểu máy nén có chứa hàm lượng dầu (bôi trơn) lớn hơn 250 kg trong bất kỳ một máy nào đều không được phép bố trí bên trong các gian sản xuất, trong nhà công cộng và nhà hành chính-dịch vụ, nếu bên trên trần hay bên dưới sàn của phòng máy lạnh này có không gian là nơi thường xuyên hay tạm thời tập hợp đông người,

7.8. Hệ máy lạnh dùng amoniac có thể được sử dụng để cung cấp lạnh cho các xưởng sản xuất, nếu bố trí máy trong nhà riêng biệt, trong gian chái hoặc phòng riêng biệt của gian xưởng một tầng. Giàn ngưng và giàn bay hơi được phép bố trí ngoài trời cách tường nhà không dưới 2 m.

Không được sử dụng giàn lạnh bay hơi trực tiếp với môi chất lạnh là amoniac để làm mát không khí thổi vào phòng.

7.9. Máy lạnh hấp thụ hơi nước dùng bơm ê-jec-tơ và máy lạnh hấp thụ Br-Li phải được bố trí ngoài trời hoặc trong gian máy riêng của phân xưởng sản xuất.

7.10. Gian máy bố trí máy lạnh Br-Li và máy lạnh ê-jec-tơ hơi nước hoặc máy lạnh có chế độ bơm nhiệt phải được xếp vào cấp nguy hiểm cháy nổ E, còn máy lạnh dùng amoniac – thuộc về cấp B. Dầu máy lạnh phải được lưu giữ trong một gian riêng.

7.11. Miệng xả môi chất lạnh từ van an toàn phải được đưa vượt trên cửa sổ, cửa đi và các cửa lấy gió không dưới 2 m, và không dưới 5 m cách mặt đất. Luồng xả phải được hướng thẳng lên trời. Miệng xả môi chất lạnh amoniac phải được đưa lên độ cao không dưới 3 m cao hơn mái nhà.

7.12. Gian máy đặt máy lạnh phải được tổ chức thông gió chung để khử nhiệt thừa bằng hệ thống hút cơ khí được thiết kế đủ khả năng:

 1. a) Thờilượng gió với bội số trao đổi không khí bằng 3, còn khicó sự cố phải đảm bảo được bội số trao đổi không khí bằng 5 đối với các loại môi chất lạnh nêu trong bảng 2;
 2. b) Thải lượng gió với bội số trao đổi không khí bằng 4, khi có sự cố – bội số trao đổi không khí bằng 11 đối với môi chất lạnh amoniac.

8.Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp

8.1. Các hệ thống TG-ĐHKK nên thiết kế với khả năng tận dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp (NLTC):

 1. a) Được thu hồi từ không khí thải ra ngoài cửa các hệ thống TG chung và các hệ thống TG hút cục bộ;
 2. b) Đượcthu hồi từcác thiết bị công nghệ dưới dạng năng lượng lạnh và nhiệt có khả năng sử dụng vào mục đích TG-ĐHKK.

Khả năng thu hồi nhiệt từ các hệ thống TG tự nhiên có thể không nhất thiết phải được đề cập tới.

8.2. Tính hiệu quả của khâu sử dụng NLTC vào mục đích TG-ĐHKK, khâu lựa chọn sơ đồ sử dụng nhiệt (lạnh), chọn thiết bị sử dụng nhiệt và bơm nhiệt… phải có dù luận chứng kinh tế – kỹ thuật có kể đến độ ổn định của nguồn NLTC cũng như của nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng này trong hệ thống kỹ thuật.

Khi có giá trị kinh tế như nhau của các giải pháp thiết kế (trong phạm vi ± 5% theo chi phí thu hồi) thì nên chọn giải pháp nào mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao hơn.

8.3. Nồng độ các chất độc hại trong không khí khi sử dụng NLTC nhiệt (lạnh) không được vượt quá chỉ số nêu trong 4.3.3.

8.4. Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt dư theo sơ đồ không khí – không khí và khí – không khí, tại những điểm đấu nối đường ống không khí cần phải đảm bảo sao cho áp suất của không khí cấp vào công trình cao hơn áp suất của khí hay không khí thải ra. Mức chênh áp suất tối đa không được vượt giá trị cho phép theo tài liệu kỹ thuật của thiết bị tái sử dụng nhiệt.

Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt kiểu không khí-không khí hay khí-không khí cần tính đến khả năng lan truyền chất độc hại do đặc điểm kỹ thuật của thiết bị.

8.5. Thiết bị tái sử dụng nhiệt theo sơ đồ không khí-không khí (cũng như các thiết bị tái sử dụng nhiệt trên nguyên tắc ống nhiệt) không được sử dụng vào mục đích làm nóng (làm lạnh) không khí cấp vào nhà, nếu tận dụng năng lượng của:

 1. a) Không khílấy từ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B; cho phép dùng không khí lấy từ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B cho chính mục đích làm lạnh (làm nóng) của chính gian này, nếu sử dụng thiết bị ở cấp chống nổ;
 2. b) Không khí lấy từ các hệ thống hút cục bộ hút thải hỗn hợp nổ hoặc hỗn hợp có chất độc hại loại 1. Chophép sử dụng không khí lấy từ hệ thống hút cục bộ hỗn hợp có bụi không gây nổ, sau khi đã lọc bụi;
 3. c) Không khícó chứa chất lắng đọng hay chất ngưng tụ bám vào bềmặt trao đổi nhiệt thuộc loại độc hại 1 và 2, hoặc có mùi khó chịu dùng trong thiết bị tái sử dụng nhiệt theo sơ đồ tái hấp thụ nhiệt, hay trong thiết bị tái sử dụng nhiệt trên nguyên lý ống nhiệt;
 4. d) Không khí có chứa virus, vi khuẩn gây bệnh, các dạng nấm ở mật độ nguy hiểm theo quy định của Tổ chức kiểm tra vệ sinh dịch tễ có thẩmquyền.

8.6. Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt có thể được phép sử dụng năng lượng nhiệt của các chất khí, dung dịch độc hại, hay nguy hiểm, để làm nóng (làm lạnh) không khí cấp vào nhà với vai trò chất mang nhiệt trung gian bên trong tuyến ống hay giàn trao đổi nhiệt kín, một khi có thỏa thuận của các cơ quan giám sát; nếu không có thỏa thuận này thì cần sử dụng sơ đồ vòng tuần hoàn nhiệt bổ sung với chất mang nhiệt không chứa chất độc hại loại 1, 2 và 3; cũng phải dùng sơ đồ này khi nồng độ chất độc hại nêu trên đây có khả năng vượt nồng độ cho phép trong trường hợp xả sự cố vào trong nhà.

8.7. Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt kiểu tiếp xúc (kiểu buồng phun…) dùng cho mục đích làm nóng (làm lạnh) không khí cấp vào nhà cần sử dụng nước sinh hoạt hay dung môi nước không chứa chất độc hại.

8.8. Khi sử dụng nhiệt từ hệ thống TG có chứa bụi hay sol khí lắng đọng, cần tổ chức lọc không khí để đạt được nồng độ bụi cho phép theo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị tái sử dụng nhiệt, đồng thời cũng phải có biện pháp làm vệ sinh thường kỳ bề mặt trao đổi nhiệt.

8.9. Trong các hệ thống sử dụng NLTC cần tính đến những biện pháp ngăn ngừa đóng băng của chất tải nhiệt thứ cấp hoặc loại trừ hiện tượng tạo băng trên bề mặt của thiết bị tái sử dụng nhiệt.

8.10. Hệ thống cấp nhiệt (lạnh) dự phòng đi kèm với hệ thống tái sử dụng NLTC lấy từ các hệ thống TG hay hệ thống công nghệ có thể được áp dụng một khi có đủ cơ sở luận chứng kinh tế – kỹ thuật.

9. Cấp điện và tự động hóa

9.1. Nguồn điện cấp cho các hệ thống TG-ĐHKK phải được xếp loại ngang cấp với hệ thống cấp điện cho mạng công nghệ và mạng kỹ thuật của công trình.

Nguồn điện cấp cho TG sự cố và cấp cho hệ bảo vệ chống khói, trừ hệ thống hút thải khói sau khi xảy ra cháy (xem 6.14), cần được xếp vào cấp 1. Trong trường hợp không thể thực hiện cấp điện cho các hộ tiêu thụ cấp 1 lấy từ hai nguồn điện không phụ thuộc, thì cho phép thực hiện khâu cấp điện lấy từ hai máy biến thế khác nhau của một trạm biến thế chứa hai biến thế, hoặc lấy từ hai trạm biến thế liền kề – loại mỗi trạm có một máy biến thế. Trong trường hợp này trạm phải được đấu với hai đường cấp điện khác nhau, đặt trên các tuyến khác nhau và phải có thiết bị chuyển mạch dự phòng tự động, thường nằm ở phía hạ thế.

9.2. Trong các nhà và công trình có hệ thống bảo vệ thải khói, nên trang bị hệ thống tín hiệu báo cháy tự động.

9.3. Đối với các công trình và các nhà có trang bị hệ thống chữa cháy tự động hay hệ thống tín hiệu báo cháy tự động, thì nhất thiết phải thiết kế hệ khóa liên động (trừ nguồn cấp điện cho thiết bị đấu nối vào mạng chiếu sáng một pha) cho các hệ thống TG-ĐHKK cũng như các hệ thống bảo vệ chống khói với các hệ thống này nhằm mục đích:

 1. a) Cắt nguồn điện cấp cho các hệ thống TG-ĐHKK khi xảy ra cháy, trừ hệ thống cấp gióvàokhoang đệm của các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ cấp A và B;
 2. b) Khởi động hệ thống cấp gió sự cố chống khói (trừ các hệ thống nêu trong 6.14);
 3. c) Mởcác van thải khói trong phòng hay trong vùng cókhói, nơi đang xảy ra cháy, cũng như trong hành lang của tầng xảy ra cháy và đóng các van ngăn lửa (xem 5.12.1).

Các van khói và van ngăn lửa, cửa thông gió, các cơ cấu đóng mở trên giếng thoát khói, đóng mở cửa thông gió, cửa sổ… có vai trò bảo vệ chống khói phải có cơ cấu điều khiển tự động, điều khiển từ xa và điều khiển bằng tay (ngay tại vị trí bố trí thiết bị).

CHÚ THÍCH:

1) Nhu cầu cắt toàn bộ hay một phần các hệ thống TG-ĐHKK phải được xác định theo yêu cầu công nghệ;

2) Đối với các phòng chỉ có hệ thống tín hiệu báo cháy do người điều khiển, thì cần trang bị thiết bị điều khiển từ xa để dừng các hệ thống TG-ĐHKK phục vụ cho các không gian này, đồng thời khởi động hệ cấp gió bảo vệ chống khói.

9.4. Những phòng có hệ thống tín hiệu báo cháy tự động phải được trang bị hệ điều khiển ngắt mạch từ xa và được bố trí bên ngoài các phòng do hệ thống này phục vụ.

Khi có yêu cầu cắt đồng thời toàn bộ các hệ thống TG-ĐHKK trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B thì cơ cấu điều khiển từ xa phải được bố trí bên ngoài nhà.

Đối với gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ B cho phép cấu tạo hệ điều khiển ngắt hệ thống TG-ĐHKK từ xa cho từng vùng có diện tích không nhỏ hơn 2500 m2.

9.5. Thiết bị, đường ống bằng kim loại và ống gió của hệ thống TG-ĐHKK trong các gian sản xuất cấp A và B, cũng như các hệ thống hút cục bộ thải hỗn hợp nguy hiểm nổ, phải được nối đất theo đúng yêu cầu của quy định lắp ráp điện.

9.6. Mức độ điều khiển tự động và khống chế trong hệ thống cần phải được lựa chọn tùy thuộc vào yêu cầu công nghệ và tính hợp lý về mặt kinh tế.

9.7. Các thông số của chất tải nhiệt (lạnh) và của không khí phải được khống chế trong các hệ thống sau:

 1. a) Mạng cấp nhiệtnội bộ: nhiệt độ và áp suất chất mang nhiệt trên tuyến ống cấp và ốnghồi tại gian máy thiết bị thông gió; nhiệt độ và áp suất trên đầu ra của thiết bị trao đổi nhiệt;
 2. b) Sưởi bằng không khí nóng và thông gió cấp vào nhà: nhiệt độ không khícấp và nhiệt độ không khítrong các phòng chuẩn (theo yêu cầu của công nghệ);
 3. c) Hoa sen không khí: nhiệt độkhông khí cấp vào;
 4. d) ĐHKK: nhiệt độ của không khíngoài nhà, không khí tuần hoàn, không khí cấp vào nhà, sau buồng phun hay sau giàn làm lạnh, không khí trong phòng, độ ẩmtương đối của không khí (trong trường hợp thông số này cần được khống chế);
 5. e) Cấp lạnh:nhiệt độ chất tải lạnh trước và sau mỗi một thiết bị trao đổi nhiệt hoặc cơ cấuhòa trộn chất mang lạnh, áp suất của chất mang lạnh trong tuyến ống chung;
 6. f) TG-ĐHKK bao gồm cả bộ lọc. phòng áp suất tĩnh, thiết bị tái sử dụng nhiệt: áp suất vàđộchênh lệch áp (theo yêu cầu công nghệ hay yêu cầu về thiết bị cũng như yêu cầu của vận hành).

9.8. Dụng cụ kiểm tra đo đạc từ xa cần được sử dụng để đo các thông số chủ yếu; các thông số còn lại nên đo đạc bằng các dụng cụ đo lường tại chỗ (dụng cụ lắp tại chỗ hay dụng cụ cầm tay).

Khi có nhiều hệ thống cùng được đặt trong một gian máy thì nên bố trí một dụng cụ đo nhiệt độ và đo áp suất trên ống cấp nhiệt (lạnh) chung và tại các điểm đo riêng rẽ trên các đầu ra của những hộ tiêu thụ nhiệt.

9.9. Cần bố trí tín hiệu về tình trạng hoạt động của thiết bị: “Chạy”, “Dừng”, “Sự cố”… của:

 1. a) Hệ thống TG-ĐHKK phục vụ cho phòng không được thông gió tự nhiên của nhà công nghiệp, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà công cộng;
 2. b) Hệ thống hút cục bộ các chất độc hại loại 1 và 2 và các hỗn hợp gây cháy nổ;
 3. c) Hệ thống thông gió hút thải chung trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B:
 4. d) Hệthống thông gió hút của kho chứa vật liệu thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, nơi mà thông sốvi khí hậu nếu không đảm bảo có thể gây ra sự cố.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu đối với không gian không được thông gió tự nhiên không áp dụng cho các phòng vô sinh, phòng nghỉ hút thuốc, phòng giữ áo quần… và các loại phòng tương tự.

9.10. Việc đo đạc, kiểm tra và điều khiển từ xa các thông số chính trong hệ thống TG-ĐHKK phải được thực hiện theo yêu cầu công nghệ.

9.11. Hệ điều khiển tự động các thông số cần phải thực hiện đối với:

 1. a) Hệ thống TG thổi vào và hút ra hoạt động với lưu lượngbiến đổihay với tỷ lệ hòa trộn giữa không khí ngoài nhà và không khí tuần hoàn biến đổi;
 2. b) Hệ thống TG thổi vào (nếu có đủ luận cứ);
 3. c) Hệ thống ĐHKK;
 4. d) Hệ cấp lạnh.

CHÚ THÍCH: Đối với nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà sản xuất nên thiết kế hệ thống điều khiển lập trình hóa; nhằm đảm bảo tiết kiệm năng lượng nhiệt và lạnh.

9.12. Đầu đo thông số môi trường nên đặt tại những điểm mang tính đặc trưng của phòng hay của vùng làm việc, ở nơi mà đầu đo không chịu ảnh hưởng của những bề mặt nóng hay lạnh hoặc các dòng khí lưu thông. Có thể bố trí đầu đo trong ống dẫn gió tuần hoàn hay gió thải, nếu thông số không khí trong đó không sai lệch so với thông số không khí trong phòng hoặc sai lệch với một đại lượng không đổi.

9.13. Hệ khóa liên động tự động cần bố trí để:

 1. a) Đóng hay mở van không khí ngoài trời khi tắt hay khởi động quạt;
 2. b) Đóng hay mở các van của hệ thống TG có liên kết với nhau bằng đường ống dẫn gió để thay thế một phần của hệ thống khi phần khác gặp sự cốkỹ thuật;
 3. c) Đóng các van trên đường ống dẫn gió(xem 6.14) cho các phòng được trang bị hệ thống cứu hỏa bằng khí sau khi hệ thống TG của các phòng này được tắt;
 4. d) Khởi động thiết bị dự phòng khi thiết bị chính gặp sự cố;
 5. e) Mởvà đóng nguồn cấp chất tải nhiệt khi khởi động hay tắt các thiết bị xửlý không khí;
 6. f) Khởi động hệ thống TG sự cố khi trong vùng làm việc xuất hiện chất độc hại với nồng độ vượt nồng độ cho phép, hoặc khi nồng độ chất cháy trong không gian vượt quá 10% giớihạn dưới phát lửa của hỗn hợp ga, bụi, khí.

9.14. Hệ khóa liên động tự động của quạt gió thuộc các hệ thống TG hút thải cục bộ và hút thải chung nêu trong 5.2.12 và 5 2.13, nếu không lắp quạt dự phòng, đấu nối với thiết bị công nghệ phải đảm bảo dừng thiết bị khi quạt bị sự cố ngừng hoạt động, còn nếu không dừng được thiết bị công nghệ thì phải phát tín hiệu báo động.

9.15. Đối với các hệ thống có lưu lượng hòa trộn gió ngoài và gió tuần hoàn biến đổi cần lắp khóa liên động nhằm đảm bảo luôn luôn có lưu lượng gió ngoài tối thiểu.

9.16. Đối với hệ thống TG hút có lọc bụi qua các bộ lọc ướt cần bố trí hệ liên động giữa quạt với hệ thống cấp nước cho bộ lọc ướt để đảm bảo:

 1. a) Khởi động hệ cấp nước khi quạt chạy;
 2. b) Dừng quạt khi ngừng cấp nướchoặc khi mực nước trong bộ lọc bị sụt;
 3. c) Không thể khởi động được quạt khi không có nước hoặc khi mức nướctrongbộ lọc thấp hơn mức nước quy định.

9.17. Việc khởi động màn gió phải liên động với khâu đóng mở cổng, cửa ra vào hoặc lỗ cửa của dây chuyền công nghệ. Việc cắt màn gió cũng phải được thực hiện liên động khi đóng cổng, đóng cửa hay đóng lỗ cửa của dây chuyền công nghệ và khi chế độ nhiệt bên trong công trình được phục hồi.

9.18. Khâu quản lý các hệ thống TG-ĐHKK trong các công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở và nhà hành chính – sinh hoạt phải được tổ chức đồng thời với khâu quản lý toàn nhà, trong đó có hệ thống quản lý các quá trình công nghệ hay thiết bị kỹ thuật.

9.19. Độ chính xác duy trì điều kiện vi khí hậu bên trong công trình có ĐHKK (khi không có những yêu cầu đặc biệt) được quy định như sau:

 1. a) Cho ĐHKK cấp 1 và 2 là ± 1 °Cvà ±7 % độ ẩm tương đối;
 2. b) Cho ĐHKK cục bộ hoặc các giàn điều hòa vi chỉnh bổ sung có đầu cảm biến riêng thì lấy bằng ± 2°C.

10. Các giải pháp cấu tạo kiến trúc có liên quan

10.1. Các lỗ mở hoặc cửa sổ nhà công nghiệp dùng vào mục đích thông gió tự nhiên trong mùa nóng cần được bố trí ở độ cao không lớn hơn 1,8 m cách sàn nhà hay sàn công tác, tính tới cốt đáy của lỗ cửa. Đối với vùng có thời kỳ lạnh nên dự kiến các biện pháp ngăn ảnh hưởng trực tiếp của gió lạnh đối với các vị trí làm việc gần các cửa khi tổ chức thông gió tự nhiên.

Trong nhà ở, nhà công cộng hay nhà hành chính – sinh hoạt nên bố trí các loại cửa, cửa sổ có thể mà được để phục vụ cho mục đích lấy gió ngoài cho công trình.

10.2. Đối với các lỗ cửa, cửa nan chớp, cửa có cánh của nhà công nghiệp, nhà công cộng nằm ở độ cao từ 2,2 m trở lên cần có cơ cấu đóng mở điều khiển bằng tay hay điều khiển từ xa được bố trí trong vùng làm việc, còn trong trường hợp dùng cho mục đích thoát khói khi có cháy thì cơ cấu này phải được bố trí bên ngoài nhà.

10.3. Sàn công tác và thang cố định dùng để lắp đặt, vận hành, sửa chữa các thiết bị, cơ cấu máy nằm ở độ cao từ 1,8 m trở lên cách sàn hay cách mặt đất phải được thiết kế theo đúng những yêu cầu kỹ thuật an toàn.

Phụ kiện ống, quạt gió cũng như máy ĐHKK cục bộ có thể được sửa chữa tháo lắp hay phục vụ từ những cơ cấu di động với điều kiện đảm bảo những yêu cầu của kỹ thuật an toàn

10.4. Để sửa chữa và phục vụ cho các hệ thống TG – ĐHKK, máy lạnh cần phải có cấu tạo kiến trúc thích hợp để lắp đặt thiết bị nâng cẩu như quy định trong 5.11.10.

10.5. Kết cấu bao che của gian máy thiết bị thông gió bố trí bên ngoài tường ngăn lửa (xem 5.11.4) cần được cấu tạo với giới hạn chịu lửa 0,75 h, còn kết cấu của cửa đi – giới hạn chịu lửa 0,6 h.

10.6. Để thi công và tháo lắp các thiết bị thông gió và thiết bị lạnh (hoặc để thay thế chúng khi cần thiết) cần phải dự phòng khoảng cách thao tác.

 1. Cấp thoát nước

11.1. Nước cấp cho buồng phun, giàn phun ẩm, phun ẩm bổ sung cùng các cơ cấu xử lý không khí khác phải là nước có chất lượng theo tiêu chuẩn nước ăn uống.

11.2. Nước tuần hoàn trong buồng phun, cũng như trong các thiết bị khác thuộc hệ thống TG-ĐHKK phải được lọc sạch. Khi có yêu cầu vệ sinh cao hơn thì còn cần phải tiến hành thêm khâu lọc vi khuẩn.

11.3. Nước công nghiệp có thể được sử dụng cho bộ lọc ướt của hệ thống hút bụi (trừ trường hợp không khí lọc xong dùng để tuần hoàn) hoặc để thau rửa thiết bị cấp gió và thiết bị sử dụng nhiệt.

11.4. Cần phải cấu tạo đường ống xả nước vào hệ thống thoát nước để xả nước từ thiết bị xử lý không khí và để thoát nước ngưng.

11.5. Chất lượng nước (độ cứng, độ pH, hàm lượng cặn…) dùng vào mục đích làm nguội thiết bị lạnh cần được đảm bảo theo điều kiện kỹ thuật cho máy lạnh.

 

Phụ lục A

(Quy định)

Thông số tính toán của không khí bên trong nhà dùng để thiết kế ĐHKK đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt

Bảng A.1

Thứ tự Trạng thái lao động Mùa đông Mùa hè
Nhiệt độ

t, °C

Độ m tương đi

j,%

Vận tốc g

v, m/s

Nhiệt độ

t, °C

Độ ẩm tương đối

j,%

Vận tốc g

v, m/s

1 Nghỉ ngơi tĩnh tại từ 22 đến 24 từ 70 đến 60 từ 0,1 đến 0,2 từ 25 đến 28 từ 70 đến 60 từ 0,5 đến 0,6
2 Lao động nhẹ từ 21 đến 23 Từ 70 đến 60 từ 0,4 đến 0,5 từ 23 đến 26 từ 70 đến 60 từ 0,8 đến 1,0
3 Lao động vừa từ 20 đến 22 từ 70 đến 60 từ 0,8 đến 1,0 từ 22 đến 25 từ 70 đến 60 từ 1,2 đến 1,5
4 Lao động nặng từ 18 đến 20 từ 70 đến 60 từ 1,2 đến 1,5 từ 20 đến 23 từ 70 đến 60 từ 2,0 đến 2,5

CHÚ THÍCH:

1) Mỗi trạng thái lao động ứng với một lượng nhiệt chuyển hóa bên trong cơ thể – gọi là lượng nhiệt metabolism QM. Theo nhiều nguồn tài liệu đã công bố trên thế giới, lượng nhiệt metabolism QM được nêu trong Bảng A. 2.

Bng A.2

Trạng thái lao động Trị số Metabolism QM

W

Tr số QM trung bình

W

Nghỉ ngơi tĩnh tại ≤ 100 90
Lao động nhẹ từ 140 đến 175 160
Lao động vừa từ 175 đến 300 240
Lao động nặng > 300 350

2) Với các giới hạn của các thông số vi khí hậu cho ở Bảng A.1 và các trị số metabolism QM cho ở Bảng A.2, nếu nhận nhiệt độ bề mặt bức xạ (nhiệt độ mặt trong của tường, mái…) về mùa đông là 12 °C và về mùa hè là 33 °C, ta sẽ tính được chỉ số gánh nặng nhiệt (Heat Stress Index) HSI của Belding-Hatch dao động trong khoảng ≤10.

Các giá trị HSI trong phạm vi 0 ÷ 10 đối với cơ thể người Việt Nam trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có thể xem là đạt yêu cầu, cụ thể hơn là trị số HSI nằm trong giới hạn trên cho cảm giác nhiệt bình thường, không hoặc ít có căng thẳng về nhiệt.

Khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn, có thể giảm bớt vận tốc gió và ngược lại, nếu nhiệt độ bề mặt tăng cao thì cần tăng thêm vận tốc gió, nhưng không nên vượt quá 2,5 m/s đối với nhà dân dụng và 3,5 m/s đối với nhà công nghiệp (xem 4.1.3).

Sau đây là một vài kết quả tính toán cụ thể:

VÍ DỤ 1: Ở trạng thái nghỉ ngơi tĩnh tại (đọc báo, đọc sách, làm việc bàn giấy ….) QM = 86 kcal/h = 100W; về mùa hè nếu chọn tK= 28°C, jK = 60 % và v = 0,3 m/s ta sẽ có HSI =18,33 – không đạt yêu cầu, khá nóng. Nếu tăng vận tốc gió đến v = 0,5 m/s thì HSI = 9,81 < 10 – tốt.

VÍ DỤ 2: Khi lao động nặng QM = 300 kcal/h ≈ 350 W, cũng về mùa hè nếu chọn tK= 20°C, jK = 60 % và v = 1,5 m/s thì HSI = 13,57 – có căng thẳng về nhiệt, tức hơi nóng. Khi tăng vận tốc gió lên v = 2 m/s thì HSI = 9,2 < 10 – tốt.

Ở 2 ví dụ trên đều nhận nhiệt độ bề mặt bứt xạ tR = 28°C.

3) Khi không có những yêu cầu đặc biệt, độ chính xác duy trì điều kiện vi khí hậu tiện nghi cần đảm bảo mức sai lệch về nhiệt độ là Δt = ±1 °C và sai lệch về độ ẩm tương đối là Δj = ± 7 %;

4) Độ chính xác duy trì nhiệt độ tiện nghi khi sử dụng máy ĐHKK cục bộ hoặc bộ hòa trộn cục bộ có đầu cảm nhiệt tác động trực tiếp thì cho phép giữ ở mức ± 2 °C.

Đối với một số công trình có công dụng đặc biệt, cũng như các quá trình công nghệ đòi hỏi phải được tiến hành trong môi trường có nhiệt độ, độ ẩm nhất định, ta có thể tham khảo các số liệu nêu trong Bảng A.3.

Bng A.3 – TSTT hợp lý ca không khí bên trong nhà phục vụ cho yêu cu hoạt động ngh nghiệp và công nghệ

Thứ tự Loại công trình hoặc công nghệ Nhiệt độ

t,°C

Độ ẩm tương đối

j,%

Vn tốc gió

v, m/s

1 Phòng mổ bệnh viện từ 20 đến 25 từ 50 đến 60 từ 1 đến 1,3
2 Thư viện, kho sách từ 20 đến 28 từ 50 đến 60
3 Phòng trưng bày viện bảo tàng (hiện vật bằng gỗ, giấy, da, đồ vật dán keo) từ 20 đến 26 từ 50 đến 60
4 Nhá máy in    
– In nhiều màu từ 24 đến 26 Từ 50 đến 55
– In thường từ 24 đến 26 từ 55 đến 60
5 Công nghệ phim ảnh    
  – Tráng phim từ 20 đến 24 60 ± 5
  – Hong khô phim từ 22 đến 26 60 ± 5
  – Kho giấy ảnh, thuốc ảnh từ 20 đến 27 từ 40 đến 50
6 Nhà máy sợi dệt    
  – Phân xưởng chải sợi từ 22 đến 28 từ 55 đến 50
  – Phân xưởng kéo sợi từ 24 đến 28 từ 60 đến 50
  – Phân xưởng dệt từ 22 đến 28 từ 75 đến 70
7 Công nghiệp tơ nhân tạo (kapron)    
  – Phân xưởng kéo sợi từ 24 đến 26 60 ± 5
  – Phân xưởng cuộn sợi từ 18 đến 20 50 ± 3
  – Phân xưởng dệt từ 24 đến 26 55 ± 5
  – Phòng thí nghiệm cơ lý sợi và vải từ 20 đến 2 55 ± 5
8 Nhà máy thuốc lá      
  – Kho thuốc lá từ 20 đến 26 từ 75 đến 80  
  – Phân xưởng sợi thuốc từ 20 đến 26 từ 70 đến 75  
  – Phân xưởng cuốn điếu từ 20 đến 26 từ 65 đến 70  
  – Buồng làm dịu thuốc lá từ 24 đến 1 từ 75 đến 5  
9 Nhà máy chè đen      
  – Gian vò chè từ 20 đến 28 từ 90 đến 95  
  – Gian lên men từ 20 đến 26 từ 95 đến 98  
  – Gian sàng chọn đóng bao từ 20 đến 28 từ 55 đến 65  
10 Cơ khí chính xác      
  – Phòng ổn định nhiệt từ 18 đến 20 40 ± 5  
  – Xưởng nấu thủy tinh quang học 24 ± 1 45 ± 5  
  – Xưởng mài thấu kính 24 ± 0,5 80 ±5  
  – Xưởng chế tạo thiết bị đo điện từ 22 đến 26 từ 50 đến 55  
  – Phòng máy vi tính từ 20 đến 28 từ 50 đến 70  

 

Phụ lục B

(Quy định)

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ không bảo đảm, m (h/năm) hoặc hệ số bảo đảm K

Địa phương: Hà Giang

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày 19 năm gồm 2 giai đoạn: năm 1981 và từ 1983 đến 2000

Mùa hè

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 110,00 / 26,27 38,0 64,3 31,6 991,5

(743,2)

35 0,996 94,76 / 22,63 37,0 55,1 28,8
50 0,994 93,70 / 22,38 36,8 55,0 28,5
100 0,989 91,64 / 21,89 36,0 56,1 28,1
150 0,983 90,25 / 21,55 35,8 55,5 27,8
200 0,977 89,31 / 21,33 35,6 55,3 27,6
250 0,971 88,46 / 21,13 35,4 55,1 27,5
300 0,966 87,74 / 20,95 35,3 54,9 27,3
350 0,960 87,16 / 20,82 35,2 54,9 27,2
400 0,954 86,59 / 20,68 35,1 54,8 27,1
450 0,949 86,03 / 20,55 34,9 54,7 26,9
500 0,943 85,62 / 20,45 34,8 54,7 26,9

Mùa đông

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 14,00 / 3,34 3,0 92,0 2,5 996,4

(746,8)

35 0,996 23,54 / 5,62 8,0 91,4 7,3
50 0,994 24,36 / 5,82 8,5 89,3 7,7
100 0,989 26,59 / 6,35 9,6 89,3 8,7
150 0,983 28,11 / 6,71 10,3 89,5 9,4
200 0,977 29,36 / 7,01 10,8 90,0 9,9
250 0,971 30,38 / 7,26 11,2 90,4 10,3
300 0,966 31,17 / 7,44 11,5 90,3 10,7
350 0,960 31,99 / 7,64 11,9 90,7 11,0
400 0,954 32,62 / 7,79 12,2 90,3 11,3
450 0,949 33,16 / 7,92 12,4 89,8 11,5
500 0,943 33,74 / 8,06 12,7 89,8 11,7

 

Địa phương: Sapa

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 17 năm từ 1988 đến 2004

Mùa hè

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 82,00 / 19,58 29,0 67,5 23,9 839,5

(629,2)

35 0,996 72,24 / 17,25 27,4 62,9 21,7
50 0,994 71,33 / 17,04 27,3 62,4 21,5
100 0,989 69,33 / 16,56 26,9 61,5 21,0
150 0,983 67,99 / 16,24 26,7 60,7 20,7
200 0,977 67,19 / 16,05 26,5 60,6 20,5
250 0,971 66,36 / 15,85 26,4 60,0 20,3
300 0,966 65,71 / 15,69 26,2 59,7 20,1
350 0,960 65,19 / 15,57 26,1 59,7 20,0
400 0,954 64,68 / 15,45 26,0 59,5 19,8
450 0,949 64,17 / 15,33 25,9 59,2 19,7
500 0,943 63,79 / 15,23 25,8 59,0 19,6

Mùa đông

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 6,00 / 1,43 -2,0 81,5 -3,1 838,4

(628,4)

35 0,996 11,96 / 2,86 1,2 86,0 0,3
50 0,994 12,19 / 2,91 1,7 81,4 0,4
100 0,989 14,39 / 3,44 2,7 84,5 1,6
150 0,983 15,75 / 3,76 3,3 85,6 2,3
200 0,977 16,85 / 4,03 3,8 86,7 2,8
250 0,971 18,23 / 4,35 4,2 90,9 3,5
300 0,966 18,50 / 4,42 4,5 88,2 3,6
350 0,960 19,33 / 4,62 4,8 89,4 4,0
400 0,954 20,21 / 4,83 5,1 91,1 4,4
450 0,949 20,69 / 4,94 5,4 90,3 4,7
500 0,943 21,30 / 5,09 5,7 90,3 4,9

 

Đa phương: Lai Châu

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm : từ 1983 đến 2002

Mùa hè

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 102,00 / 24,36 40,0 49,3 30,0 978,2

(733,2)

35 0,996 90,97 / 21,73 38,1 46,9 27,8
50 0,994 89,93 / 21,48 37,9 46,8 27,6
100 0,989 88,00 / 21,02 37,4 46,8 27,2
150 0,983 86,86 / 20,75 37,0 46,9 26,9
200 0,977 85,85 / 20,50 36,8 46,8 26,7
250 0,971 85,20 / 20,35 36,6 47,0 26,6
300 0,966 84,53 / 20,19 36,4 47,0 26,4
350 0,960 83,89 / 20,04 36,2 47,0 26,3
400 0,954 83,42 / 19,92 36,1 47,1 26,2
450 0,949 82,96 / 19,81 35,9 47,1 26,1
500 0,943 82,49 / 19,70 35,8 47,1 26,0

Mùa đông

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 16,00 / 3,82 4,0 92,7 3,5 988,5

(740,9)

35 0,996 26,67 / 6,37 9,4 91,5 8,7
50 0,994 27,98 / 6,68 9,9 92,3 9,2
100 0,989 30,36 / 7,25 11,0 92,2 10,3
150 0,983 31,63 / 7,55 11,6 90,9 10,8
200 0,977 32,83 / 7,84 12,1 91,5 11,3
250 0,971 33,52 / 8,01 12,5 90,2 11,6
300 0,966 34,39 / 8,21 12,8 90,6 11,9
350 0,960 35,10 / 8,38 13,1 90,4 12,2
400 0,954 35,62 / 8,51 13,4 89,8 12,4
450 0,949 36,29 / 8,67 13,6 90,4 12,6
500 0,943 36,88 / 8,81 13,8 90,7 12,9

 

Địa phương: Lạng Sơn

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 100,00 / 23,88 37,0 58,8 29,6 976,2

(731,7)

35 0,996 89,92 / 21,48 35,4 55,8 27,6
50 0,994 88,74 / 21,19 35,3 55,2 27,3
100 0,989 86,56 / 20,67 34,9 54,5 26,9
150 0,983 85,43 / 20,40 34,7 54,2 26,6
200 0,977 84,58 / 20,20 34,5 54,2 26,4
250 0,971 83,83 / 20,02 34,3 54,0 26,3
300 0,966 83,32 / 19,90 34,2 54,0 26,1
350 0,960 82,81 / 19,78 34,1 54,1 26,0
400 0,954 82,30 / 19,66 33,9 54,0 25,9
450 0,949 81,86 / 19,55 33,8 54,0 25,8
500 0,943 81,52 / 19,47 33,7 54,1 25,7

Mùa đông

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 10,00 / 2,39 0,0 100,0 0,0 980,5

(734,9)

35 0,996 16,37 / 3,91 4,5 88,2 3,6
50 0,994 17,32 / 4,14 5,0 88,3 4,1
100 0,989 19,34 / 4,62 6,1 87,1 5,2
150 0,983 20,81 / 4,97 6,8 88,1 5,9
200 0,977 21,80 / 5,21 7,3 87,5 6,4
250 0,971 22,61 / 5,40 7,7 87,8 6,7
300 0,966 23,28 / 5,56 8,1 87,3 7,1
350 0,960 23,85 / 5,70 8,4 86,9 7,3
400 0,954 24,44 / 5,84 8,7 87,1 7,6
450 0,949 24,96 / 5,96 8,9 86,8 7,8
500 0,943 25,42 / 6,07 9,2 86,2 8,0

 

Địa phương: Yên Bái

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 106,00 / 25,32 39,0 57,3 31,0 999,3

(749,0)

35 0,996 95,60 / 22,83 37,1 55,8 29,0
50 0,994 94,72 / 22,62 36,9 55,7 28,8
100 0,989 92,99 / 22,21 36,2 56,9 28,5
150 0,983 91,78 / 21,92 35,8 57,4 28,3
200 0,977 90,92 / 21,72 35,6 57,5 28,1
250 0,971 90,06 / 21,51 35,4 57,3 27,9
300 0,966 89,46 / 21,37 35,3 57,2 27,8
350 0,960 88,88 / 21,23 35,2 57,2 27,7
400 0,954 88,29 / 21,09 35,0 57,2 27,5
450 0,949 87,80 / 20,97 34,8 57,4 27,4
500 0,943 87,40 / 20,87 34,6 57,9 27,3

Mùa đông

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 18,00 / 4,30 5,0 95,0 4,6 1004,6

(753,0)

35 0,996 25,75 / 6,15 9,0 92,8 8,4
50 0,994 26,39 / 6,30 9,4 91,4 8,7
100 0,989 28,39 / 6,78 10,3 91,7 9,6
150 0,983 29,85 / 7,13 10,8 92,4 10,2
200 0,977 30,71 / 7,33 11,3 91,6 10,5
250 0,971 31,57 / 7,54 11,7 91,5 10,9
300 0,966 32,40 / 7,74 12,0 91,9 11,2
350 0,960 32,87 / 7,85 12,3 90,5 11,4
400 0,954 33,49 / 8,00 12,6 90,5 11,7
450 0,949 34,11 / 8,15 12,8 90,7 11,9
500 0,943 34,69 / 8,28 13,0 90,7 12,2

 

Địa phương: Qung Ninh

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày: 20 năm: từ 1982 đến 2001

Mùa hè

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 108,00 / 25,79 36,0 72,5 31,4 1001,3

(750,5)

35 0,996 93,71 / 22,38 34,6 65,0 28,7
50 0,994 92,97 / 22,20 34,4 64,8 28,5
100 0,989 91,29 / 21,80 34,2 64,3 28,2
150 0,983 90,15 / 21,53 34,0 64,1 27,9
200 0,977 89,51 / 21,38 33,7 64,6 27,8
250 0,971 88,94 / 21,24 33,4 65,2 27,7
300 0,966 88,35 / 21,10 33,2 65,9 27,6
350 0,960 87,85 / 20,98 33,0 66,1 27,5
400 0,954 87,50 / 20,90 32,9 66,0 27,4
450 0,949 87,14 / 20,81 32,9 65,9 27,3
500 0,943 86,78 / 20,73 32,8 65,8 27,2

Mùa đông

m,

h/năm

K I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0 1,000 16,00 / 3,82 6,0 68,9 3,7 1015,0

(760,8)

35 0,996 22,72 / 5,43 8,4 83,0 7,1
50 0,994 23,69 / 5,66 8,9 83,1 7,5
100 0,989 25,41 / 6,07 9,8 82,2 8,3
150 0,983 26,84 / 6,41 10,2 85,4 9,0
200 0,977 27,95 / 6,67 10,7 85,5 9,4
250 0,971 28,86 / 6,89 11,1 85,9 9,8
300 0,966 29,59 / 7,07 11,5 85,6 10,2
350 0,960 30,32 / 7,24 11,8 85,7 10,5
400 0,954 31,00 / 7,40 12,0 85,9 10,8
450 0,949 31,60 / 7,65 12,3 85,8 11,0
500 0,943 32,21 / 7,69 12,6 85,8 11,3

 

Địa phương: Hà Nội

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1971 đến 1990

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 112,00 / 26,75 40,0 58,4 32,1 1004,2

(752,7)

35 0,996 95,53 / 22,82 37,8 53,4 29,1
50 0,994 94,53 / 22,58 37,5 53,4 28,9
100 0,989 92,73 / 22,15 36,7 54,8 28,5
150 0,983 91,53 / 21,86 36,4 55,2 28,3
200 0,977 90,63 / 21,64 36,1 55,1 28,1
250 0,971 89,86 / 21,46 35,9 55,4 27,9
300 0,966 89,38 / 21,35 35,6 56,0 27,8
350 0,960 88,89 / 21,23 35,4 56,6 27,7
400 0,954 88,39 / 21,11 35,1 57,2 27,6
450 0,949 87,92 / 21,00 34,9 57,4 27,5
500 0,943 87,58 / 20,92 34,8 57,5 27,4

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 18,00 / 4,30 5,0 96,3 4,7 1018,9

(763,7)

35 0,996 23,02 / 5,50 8,6 83,4 7,2
50 0,994 24,00 / 5,73 9,0 84,6 7,7
100 0,989 25,66 / 6,13 9,6 85,8 8,5
150 0,983 26,79 / 6,40 10,2 85,7 9,0
200 0,977 27,74 / 6,63 10,6 85,5 9,4
250 0,971 28,57 / 6,82 11,0 85,5 9,7
300 0,966 29,28 / 6,99 11,4 85,4 10,1
350 0,960 29,98 / 7,16 11,7 85,5 10,4
400 0,954 30,67 / 7,32 12,0 85,6 10,6
450 0,949 31,27 / 7,47 12,2 85,5 10,9
500 0,943 31,87 / 7,61 12,5 85,5 11,1

 

Địa phương: Nghệ An (Vinh)

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày;

20 năm gồm 2 giai đoạn: từ 1979 đến 1985 và từ 1989 đến 2001

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 112,00 / 26,75 40,0 58,4 32,1 1004,6

(753,0)

35 0,996 94,55 / 22,58 38,4 50,3 28,9
50 0,994 92,90 / 22,19 38,2 49,5 28,6
100 0,989 90,46 / 21,61 37,3 50,7 28,1
150 0,983 89,05 / 21,27 36,9 50,6 27,8
200 0,977 87,96 / 21,01 36,7 50,4 27,5
250 0,971 87,37 / 20,87 36,5 50,7 27,4
300 0,966 86,76 / 20,72 36,3 50,7 27,3
350 0,960 86,14 / 20,57 36,1 50,7 27,1
400 0,954 85,74 / 20,48 36,0 51,0 27,1
450 0,949 85,41 / 20,40 35,9 51,1 27,0
500 0,943 85,08 / 20,32 35,7 51,3 26,9

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 20,00 / 4,78 7,0 83,6 5,8 1018,1

(763,1)

35 0,996 27,76 / 6,63 10,1 91,5 9,4
50 0,994 28,49 / 6,81 10,5 90,6 9,7
100 0,989 30,53 / 7,29 11,4 90,3 10,6
150 0,983 32,14 / 7,68 12,1 91,2 11,3
200 0,977 33,15 / 7,92 12,6 90,3 11,7
250 0,971 34,32 / 8,20 13,0 91,3 12,1
300 0,966 35,00 / 8,36 13,3 90,2 12,4
350 0,960 35,78 / 8,55 13,6 90,4 12,7
400 0,954 36,57 / 8,73 13,9 90,8 13,0
450 0,949 37,20 / 8,88 14,2 90,5 13,3
500 0,943 37,82 / 9,03 14,4 90,4 13,5

 

Địa phương: Đà Nng

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 102,00 / 24,36 39,0 54,3 30,3 1005,0

(753,3)

35 0,996 91,51 / 21,86 37,6 50,5 28,3
50 0,994 90,63 / 21,65 37,4 50,3 28,1
100 0,989 89,05 / 21,27 37,0 50,4 27,8
150 0,983 87,96 / 21,01 36,8 50,2 27,5
200 0,977 87,43 / 20,88 36,5 50,6 27,4
250 0,971 86,88 / 20,75 36,4 50,7 27,3
300 0,966 86,32 / 20,62 36,2 50,7 27,2
350 0,960 85,87 / 20,51 36,0 51,1 27,1
400 0,954 85,58 / 20,44 35,8 51,6 27,0
450 0,949 85,27 / 20,37 35,6 52,0 27,0
500 0,943 84,97 / 20,29 35,4 52,4 26,9

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 30,00 / 7,17 10,0 100,0 10,0 1007,7

(755,3)

35 0,996 41,39 / 9,89 15,6 91,1 14,7
50 0,994 42,36 / 10,12 16,1 90,1 15,1
100 0,989 44,56 / 10,64 16,8 90,9 15,9
150 0,983 46,02 / 10,99 17,3 91,0 16,4
200 0,977 47,17 / 11,27 17,7 91,4 16,7
250 0,971 48,18 / 11,51 18,0 91,4 17,1
300 0,966 48,74 / 11,64 18,3 90,1 17,3
350 0,960 49,37 / 11,79 18,6 89,4 17,5
400 0,954 50,12 / 11,97 18,7 90,6 17,7
450 0,949 50,82 / 12,14 18,9 91,6 17,9
500 0,943 51,38 / 12,27 19,1 91,6 18,1

 

Địa phương: Buôn Ma Thuột

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1981 đến 2000

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 98,00 / 23,41 37,0 55,8 28,9 955,8

(716,4)

35 0,996 79,99 / 19,10 35,7 44,0 25,1
50 0,994 79,68 / 19,03 35,5 44,4 25,1
100 0,989 78,54 / 18,76 35,1 44,5 24,8
150 0,983 77,80 / 18,58 34,8 44,8 24,6
200 0,977 77,39 / 18,48 34,6 45,4 24,5
250 0,971 76,96 / 18,38 34,4 45,7 24,4
300 0,966 76,52 / 18,28 34,2 45,9 24,3
350 0,960 76,09 / 18,17 34,0 46,1 24,2
400 0,954 75,83 / 18,11 33,9 46,3 24,2
450 0,949 75,61 / 18,06 33,7 46,5 24,1
500 0,943 75,39 / 18,01 33,6 46,7 24,1

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 32,00 / 7,64 11,0 95,8 10,6 953,5

(714,7)

35 0,996 40,54 / 9,68 14,7 92,1 13,9
50 0,994 41,66 / 9,95 15,1 92,2 14,3
100 0,989 43,85 / 10,47 15,8 92,7 15,1
150 0,983 44,96 / 10,74 16,3 91,7 15,4
200 0,977 45,86 / 10,95 16,7 91,3 15,7
250 0,971 46,67 / 11,15 16,8 92,2 16,0
300 0,966 47,29 / 11,29 17,1 91,7 16,2
350 0,960 47,82 / 11,42 17,3 91,5 16,4
400 0,954 48,37 / 11,55 17,5 91,6 16,6
450 0,949 48,91 / 11,68 17,6 91,7 16,7
500 0,943 49,42 / 11,80 17,8 91,7 16,9

 

Địa phương: Nha Trang

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày;

19 năm gồm 2 giai đoạn: từ 1981 đến 1987 và từ 1989 đến 2000

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 96,00 / 22,93 37,0 56,9 29,2 1006,4

(754,3)

35 0,996 89,27 / 21,32 35,2 57,8 27,8
50 0,994 88,47 / 21,13 35,0 57,7 27,7
100 0,989 87,14 / 20,81 34,9 57,1 27,4
150 0,983 86,09 / 20,56 34,7 56,6 27,2
200 0,977 85,53 / 20,43 34,6 56,6 27,0
250 0,971 85,01 / 20,30 34,5 56,5 26,9
300 0,966 84,48 / 20,18 34,4 56,2 26,8
350 0,960 83,98 / 20,06 34,3 56,0 26,7
400 0,954 83,70 / 19,99 34,2 55,9 26,6
450 0,949 83,42 / 19,92 34,2 55,9 26,6
500 0,943 83,14 / 19,86 34,1 55,9 26,5

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 40,00 / 9,55 16,0 82,9 14,2 1006,2

(754,2)

35 0,996 47,74 / 11,40 18,7 84,3 16,9
50 0,994 48,84 / 11,66 18,9 85,8 17,3
100 0,989 50,86 / 12,15 19,5 86,3 17,9
150 0,983 52,29 / 12,49 20,0 86,3 18,4
200 0,977 53,28 / 12,73 20,1 87,7 18,7
250 0,971 54,13 / 12,93 20,3 88,0 19,0
300 0,966 54,82 / 13,09 20,7 87,2 19,2
350 0,960 55,49 / 13,25 21,0 86,5 19,4
400 0,954 56,13 / 13,41 21,1 87,1 19,6
450 0,949 56,61 / 13,52 21,2 87,7 19,7
500 0,943 57,09 / 13,63 21,2 88,4 19,8

 

Địa phương: Đà Lạt

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 78,00 / 18,63 29,0 63,3 23,2 849,6

(636,8)

35 0,996 66,88 / 15,97 27,5 56,0 20,5
50 0,994 65,85 / 15,73 27,4 55,1 20,3
100 0,989 64,30 / 15,36 27,0 54,5 19,9
150 0,983 63,52 / 15,17 26,9 54,0 19,7
200 0,977 62,92 / 15,03 26,7 53,8 19,5
250 0,971 62,32 / 14,88 26,6 53,5 19,4
300 0,966 61,87 / 14,78 26,5 53,4 19,2
350 0,960 61,58 / 14,71 26,4 53,4 19,2
400 0,954 61,30 / 14,64 26,3 53,3 19,1
450 0,949 61,01 / 14,57 26,3 53,2 19,0
500 0,943 60,73 / 14,50 26,2 53,1 18,9

 

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 20,00 / 4,78 6,0 80,3 4,4 846,5

(634,5)

35 0,996 28,04 / 6,70 8,9 89,9 8,0
50 0,994 28,69 / 6,85 9,3 88,4 8,2
100 0,989 30,94 / 7,39 10,1 89,9 9,2
150 0,983 32,31 / 7,72 10,6 90,2 9,7
200 0,977 33,64 / 8,03 11,0 91,4 10,2
250 0,971 34,37 / 8,21 11,4 90,9 10,5
300 0,966 35,18 / 8,40 11,6 91,5 10,8
350 0,960 35,95 / 8,59 11,8 92,1 11,1
400 0,954 36,53 / 8,72 12,1 92,1 11,3
450 0,949 36,92 / 8,82 12,3 91,5 11,4
500 0,943 37,33 / 8,92 12,5 91,1 11,6

 

Địa phương: TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1983 đến 2002

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 112,00 / 26,75 38,0 67,0 32,2 1006,4

(754,3)

35 0,996 94,05 / 22,46 36,8 56,0 28,8
50 0,994 91,43 / 21,84 36,6 54,2 28,3
100 0,989 86,80 / 20,73 36,3 50,8 27,3
150 0,983 85,38 / 20,39 36,1 50,1 27,0
200 0,977 84,50 / 20,18 36,0 49,9 26,8
250 0,971 83,86 / 20,03 35,9 49,6 26,7
300 0,966 83,54 / 19,95 35,8 49,6 26,6
350 0,960 83,22 / 19,88 35,7 49,7 26,5
400 0,954 82,90 / 19,80 35,6 49,7 26,5
450 0,949 82,57 / 19,72 35,5 49,7 26,4
500 0,943 82,24 /19,64 35,4 49,6 26,3

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 40,00 / 9,55 17,0 74,8 14,2 1009,9

(756,9)

35 0,996 50,98 / 12,18 19,6 86,1 18,0
50 0,994 52,15 / 12,46 20,0 85,9 18,4
100 0,989 54,54 / 13,03 20,5 88,4 19,1
150 0,983 56,19 / 13,42 21,0 88,6 19,6
200 0,977 57,25 / 13,67 21,3 88,5 19,9
250 0,971 57,89 / 13,83 21,6 88,0 20,1
300 0,966 58,01 / 13,86 21,6 87,6 20,2
350 0,960 58,03 / 13,86 21,7 87,1 20,2
400 0,954 58,04 / 13,86 21,8 86,5 20,2
450 0,949 58,05 / 13,86 21,9 86,0 20,2
500 0,943 58,06 / 13,87 21,9 85,4 20,2

 

Địa phương: Cần Thơ

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 14 năm: từ 1986 đến 1997 và từ 1999 đến 2000

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 110,00 / 26,27 36,0 75,0 31,8 1008,2

(755,7)

35 0,996 91,88 / 21,94 34,9 62,2 28,4
50 0,994 90,21 / 21,54 34,8 60,8 28,1
100 0,989 87,73 / 20,95 34,5 59,4 27,5
150 0,983 86,56 / 20,67 34,4 58,7 27,3
200 0,977 85,74 / 20,48 34,2 58,4 27,1
250 0,971 85,26 / 20,36 34,1 58,4 27,0
300 0,966 84,78 / 20,25 34,0 58,4 26,9
350 0,960 84,32 / 20,14 33,9 58,1 26,8
400 0,954 83,93 / 20,05 33,9 58,0 26,7
450 0,949 83,72 / 19,99 33,8 58,0 26,7
500 0,943 83,50 / 19,94 33,7 58,1 26,6

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 42,00 / 10,03 17,0 80,8 14,9 1005,2

(753,4)

35 0,996 54,16 / 12,94 19,9 91,9 19,0
50 0,994 55,04 / 13,15 20,2 91,4 19,2
100 0,989 57,40 / 13,71 20,8 92,1 19,9
150 0,983 58,01 / 13,85 21,1 91,6 20,1
200 0,977 58,02 / 13,86 21,2 90,7 20,1
250 0,971 58,03 / 13,86 21,3 89,8 20,1
300 0,966 58,04 / 13,86 21,4 88,9 20,1
350 0,960 58,05 / 13,86 21,5 88,1 20,1
400 0,954 58,06 / 13,87 21,6 87,7 20,1
450 0,949 58,07 / 13,87 21,6 87,4 20,1
500 0,943 58,08 / 13,87 21,7 87,1 20,1

 

Địa phương: Cà Mau

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 102,00 / 24,36 37,0 62,7 30,4 1009,0

(756,3)

35 0,996 88,79 / 21,21 35,1 57,7 27,8
50 0,994 87,85 / 20,98 35,0 57,4 27,6
100 0,989 86,50 / 20,66 34,8 56,8 27,3
150 0,983 85,74 / 20,48 34,6 56,8 27,1
200 0,977 85,31 / 20,38 34,5 57,0 27,0
250 0,971 84,87 / 20,27 34,4 56,9 26,9
300 0,966 84,42 / 20,16 34,3 56,8 26,8
350 0,960 83,99 / 20,06 34,2 56,8 26,7
400 0,954 83,81 / 20,02 34,1 57,0 26,7
450 0,949 83,63 / 19,97 34,0 57,1 26,6
500 0,943 83,46 / 19,93 33,9 57,2 26,6

Mùa đông

m,
h/năm
K I,
kJ/kg /kcal/kg
t,
°C
j,
%
tu,
°C
Pkq,
mbar
(mmHg)
0 1,000 46,00 / 10,99 18,0 84,8 16,3 1004,8

(753,1)

35 0,996 56,94 / 13,60 20,7 92,2 19,8
50 0,994 57,95 / 13,84 20,9 93,2 20,1
100 0,989 58,01 / 13,85 21,1 91,1 20,1
150 0,983 58,02 / 13,86 21,3 89,9 20,1
200 0,977 58,03 / 13,86 21,5 88,7 20,1
250 0,971 58,04 / 13,86 21,6 87,8 20,1
300 0,966 58,05 / 13,86 21,6 87,3 20,1
350 0,960 58,06 / 13,87 21,7 86,9 20,1
400 0,954 58,07 / 13,87 21,7 86,5 20,1
450 0,949 58,09 / 13,87 21,8 86,1 20,1
500 0,943 58,10 / 13,88 21,9 85,7 20,1

 

Phụ lục C

(Tham khảo)

TSTT của không khí bên ngoài theo mức vượt MV,% của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt dùng để thiết kế ĐHKK theo ASHRAE

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Hà Giang

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 34,9 28,7 27,1 8,5 7,7 8,2
1,0 99,0 0,990 34,1 28,1 27,0 10,1 8,9 9,3
1,5 98,5 0,985 33,7 27,9 26,8 10,7 9,5 9,8
2,0 98,0 0,980 33,3 27,7 26,9 11,2 10,0 10,3
2,5 97,5 0,975 33,1 27,5 26,6 11,6 10,4 10,5
3,0 97,0 0,970 32,8 27,4 26,5 12,0 10,7 10,9
3,5 96,5 0,965 32,5 27,2 26,5 12,3 11,0 11,3
4,0 96,0 0,960 32,3 27,1 26,4 12,6 11,3 11,5
4,5 95,5 0,955 32,1 27,0 26,2 12,8 11,5 11,8
5,0 95,0 0,950 31,9 26,9 26,3 13,1 11,8 11,9

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Sapa

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 25,8 21,6 18,6 1,5 1,2 1,4
1,0 99,0 0,990 24,9 21,0 18,6 2,7 2,4 2,5
1,5 98,5 0,985 24,5 20,7 18,7 3,3 3,0 3,2
2,0 98,0 0,980 24,2 20,5 18,6 3,8 3,5 3,6
2,5 97,5 0,975 23,9 20,3 18,8 4,1 3,9 3,9
3,0 97,0 0,970 23,6 20,2 18,3 4,4 4,2 4,2
3,5 96,5 0,965 23,4 20,0 18,4 4,7 4,5 4,5
4,0 96,0 0,960 23,1 19,9 18,6 5,0 4,7 4,8
4,5 95,5 0,955 22,9 19,8 18,6 5,3 5,0 5,1
5,0 95,0 0,950 22,8 19,7 18,8 5,5 5,2 5,2

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Lai Châu

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 36,1 27,7 25,4 9,9 9,0 9,5
1,0 99,0 0,990 34,9 27,2 25,8 11,3 10,3 10,7
1,5 98,5 0,985 34,3 26,9 25,6 12,0 10,9 11,2
2,0 98,0 0,980 33,8 26,8 25,9 12,4 11,4 11,7
2,5 97,5 0,975 33,3 26,6 25,7 12,8 11,7 12,0
3,0 97,0 0,970 33,0 26,5 25,3 13,1 12,0 12,3
3,5 96,5 0,965 32,7 26,4 25,5 13,4 12,3 12,5
4,0 96,0 0,960 32,4 26,3 25,2 13,7 12,5 12,8
4,5 95,5 0,955 32,2 26,1 25,3 14,0 12,7 13,1
5,0 95,0 0,950 31,9 26,0 25,1 14,2 12,9 13,3

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Lạng Sơn

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 33,8 27,6 26,5 5,1 4,0 4,3
1,0 99,0 0,990 33,0 26,9 25,8 6,5 5,3 5,6
1,5 98,5 0,985 32,5 26,7 25,7 7,3 6,0 6,3
2,0 98,0 0,980 32,2 26,5 25,7 7,8 6,5 6,8
2,5 97,5 0,975 31,9 26,3 25,5 8,3 6,8 7,0
3,0 97,0 0,970 31,6 26,2 25,5 8,6 7,2 7,4
3,5 96,5 0,965 31,3 26,1 25,3 8,9 7,4 7,9
4,0 96,0 0,960 31,1 26,0 25,2 9,2 7,7 8,0
4,5 95,5 0,955 30,9 25,9 25,1 9,5 7,9 8,2
5,0 95,0 0,950 30,7 25,8 25,0 9,7 8,1 8,4

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Yên Bái

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 35,2 28,9 27,9 9,5 8,6 8,9
1,0 99,0 0,990 34,2 28,5 27,6 10,6 9,7 9,9
1,5 98,5 0,985 33,7 28,3 27,6 11,2 10,3 10,4
2,0 98,0 0,980 33,3 28,1 27,3 11,6 10,7 10,9
2,5 97,5 0,975 33,0 27,9 27,2 12,0 11,0 11,2
3,0 97,0 0,970 32,8 27,8 27,1 12,3 11,3 11,5
3,5 96,5 0,965 32,5 27,7 27,0 12,6 11,6 11,8
4,0 96,0 0,960 32,3 27,6 27,0 12,9 11,8 12,0
4,5 95,5 0,955 32,1 27,5 26,8 13,1 12,1 12,3
5,0 95,0 0,950 31,8 27,4 26,7 13,4 12,3 12,4

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Quảng Ninh

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 33,1 28,6 27,5 9,5 7,3 7,6
1,0 99,0 0,990 32,4 28,2 27,3 10,7 8,3 8,8
1,5 98,5 0,985 32,0 28,0 27,2 11,2 8,9 9,4
2,0 98,0 0,980 31,8 27,8 27,2 11,6 9,4 9,6
2,5 97,5 0,975 31,5 27,7 27,1 12,0 9,8 10,1
3,0 97,0 0,970 31,3 27,6 26,9 12.4 10,1 10,5
3,5 96,5 0,965 31,2 27,5 26,9 12,6 10,4 10,6
4,0 96,0 0,960 31,0 27,4 26,9 12,9 10,7 11,0
4,5 95,5 0,955 30,9 27,4 26,8 13,2 10,9 11,2
5,0 95,0 0,950 30,7 27,3 26,7 13,4 11,1 11,5

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Hà Nội

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 35,4 29,0 28,0 9,6 7,5 8,4
1,0 99,0 0,990 34,4 28,5 27,9 10,6 8,5 9,1
1,5 98,5 0,985 33,8 28,3 27,6 11,1 9,1 9,5
2,0 98,0 0,980 33,4 28,1 27,5 11,5 9,4 9,7
2,5 97,5 0,975 33,1 27,9 27,3 11,9 9,8 10,1
3,0 97,0 0,970 32,8 27,9 27,1 12,2 10,1 10,3
3,5 96,5 0,965 32,6 27,8 27,1 12,5 10,3 10,6
4,0 96,0 0,960 32,3 27,7 27,0 12,8 10,6 10,9
4,5 95,5 0,955 32,1 27,6 27,0 13,0 10,9 11,1
5,0 95,0 0,950 31,9 27,5 26,9 13,3 11,1 11,5

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Nghệ An (VINH)

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 36,6 28,8 26,9 10,7 9,6 9,9
1,0 99,0 0,990 35,6 28,0 26,9 11,9 10,7 11,1
1,5 98,5 0,985 35,0 27,8 26,6 12,5 11,3 11,6
2,0 98,0 0,980 34,6 27,5 26,6 13,0 11,8 12,2
2,5 97,5 0,975 34,2 27,4 26,4 13,4 12,2 12,5
3,0 97,0 0,970 33,9 27,3 26,4 13,7 12,5 12,7
3,5 96,5 0,965 33,5 27,2 26,3 14,0 12,8 13,1
4,0 96,0 0,960 33,3 27,1 26,3 14,2 13,1 13,3
4,5 95,5 0,955 33,0 27,0 26,3 14,5 13,3 13,6
5,0 95,0 0,950 32,8 26,9 26,4 14,7 13,6 13,6

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Đà Nng

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 36,1 28,2 27,0 16,6 15,0 15,3
1,0 99,0 0,990 35,1 27,8 26,8 17,5 16,0 16,3
1,5 98,5 0,985 34,6 27,6 26,6 18,0 16,4 16,6
2,0 98,0 0,980 34,2 27,4 26,6 18,4 16,8 17,1
2,5 97,5 0,975 33,9 27,3 26,6 18,7 17,1 17,3
3,0 97,0 0,970 33,6 27,2 26,5 18,9 17,3 17,6
3,5 96,5 0,965 33,3 27,1 26,6 19,2 17,6 17,8
4,0 96,0 0,960 33,1 27,1 26,5 19,4 17,7 18,0
4,5 95,5 0,955 32,9 27,0 26,5 19,5 17,9 18,1
5,0 95,0 0,950 32,7 26,9 26,5 19,7 18,1 18,4

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Buôn Ma Thuột

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 34,3 25,1 22,0 15,5 14,1 14,4
1,0 99,0 0,990 33,4 24,8 22,5 16,4 15,1 15,2
1,5 98,5 0,985 32,8 24,6 22,3 16,9 15,5 15,7
2,0 98,0 0,980 32,4 24,5 22,4 17,2 15,8 16,0
2,5 97,5 0,975 31,9 24,4 22,7 17,5 16,0 16,2
3,0 97,0 0,970 31,6 24,3 22,7 17,8 16,2 16,5
3,5 96,5 0,965 31,3 24,3 22,7 18,0 16,4 16,7
4,0 96,0 0,960 31,0 24,2 22,9 18,1 16,6 16,8
4,5 95,5 0,955 30,7 24,1 22,9 18,3 16,7 17,0
5,0 95,0 0,950 30,5 24,1 23,0 18,5 16,9 17,2

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của NHA TRANG

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 33,3 27,8 26,3 19,5 17,1 17,6
1,0 99,0 0,990 32,7 27,4 26,3 20,3 18,0 18,4
1,5 98,5 0,985 32,4 27,3 26,2 20,8 18,4 18,8
2,0 98,0 0,980 32,2 27,1 26,2 21,1 18,7 19,3
2,5 97,5 0,975 32,0 27,0 26,1 21,4 19,0 19,4
3,0 97,0 0,970 31,9 26,9 26,1 21,6 19,2 19,6
3,5 96,5 0,965 31,7 26,8 26,1 21,8 19,4 19,9
4,0 96,0 0,960 31,6 26,7 26,0 22,0 19,5 20,0
4,5 95,5 0,955 31,5 26,7 26,1 22,2 19,7 20,2
5,0 95,0 0,950 31,3 26,6 25,9 22,3 19,8 20,3

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Đà Lạt

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 25,9 20,4 16,7 9,7 8,2 8,9
1,0 99,0 0,990 25,2 19,9 17,6 10,7 9,3 9,6
1,5 98,5 0,985 24,8 19,7 17,4 11,1 9,8 10,2
2,0 98,0 0,980 24,5 19,5 17,6 11,5 10,2 10,5
2,5 97,5 0,975 24,3 19,4 17,8 11,8 10,6 10,8
3,0 97,0 0,970 24,1 19,3 17,8 12,1 10,9 11,2
3,5 96,5 0,965 23,9 19,2 17,7 12,3 11,1 11,3
4,0 96,0 0,960 23,8 19,1 17,7 12,5 11,3 11,5
4,5 95,5 0,955 23,7 19,0 17,8 12,7 11,5 11,7
5,0 95,0 0,950 23,5 19,0 17,7 12,9 11,7 11,9

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của TP. Hồ Chí Minh

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 35,4 28,6 25,7 20,7 18,1 18,7
1,0 99,0 0,990 34,7 27,4 25,7 21,6 19,1 19,7
1,5 98,5 0,985 34,3 27,0 25,6 22,1 19,5 20,1
2,0 98,0 0,980 34,0 26,9 25,5 22,5 19,9 20,5
2,5 97,5 0,975 33,8 26,7 25,5 22,8 20,1 20,7
3,0 97,0 0,970 33,6 26,6 25,4 23,0 20,4 21,1
3,5 96,5 0,965 33,5 26,5 25,4 23,2 20,6 21,3
4,0 96,0 0,960 33,3 26,5 25,3 23,4 20,7 21,5
4,5 95,5 0,955 33,2 26,4 25,3 23,5 20,9 21,7
5,0 95,0 0,950 33,0 26,4 25,3 23,6 21,0 21,9

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Cần Thơ

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 33,6 28,4 26,4 20,8 19,1 19,6
1,0 99,0 0,990 33,0 27,6 26,0 21,6 20,0 20,7
1,5 98,5 0,985 32,8 27,4 26,2 22,0 20,4 21,0
2,0 98,0 0,980 32,5 27,2 26,2 22,2 20,7 21,2
2,5 97,5 0,975 32,3 27,0 26,1 22,5 20,9 21,5
3,0 97,0 0,970 32,1 26,9 26,1 22,7 21,1 21,7
3,5 96,5 0,965 32,0 26,9 26,0 22,8 21,3 21,8
4,0 96,0 0,960 31,8 26,8 25,9 23,0 21,4 21,9
4,5 95,5 0,955 31,7 26,7 25,9 23,1 21,5 22,1
5,0 95,0 0,950 31,6 26,7 25,9 23,2 21,6 22,2

 

TSTT bên ngoài cho ĐHKK theo các mức vượt khác nhau của Cà Mau

Mức vượt MV,% HSBĐ
K
Mùa hè Mùa đông
Mùa hè Mùa đông tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
tkhô,
oC
tướt,
oC
tướt,coinc,
oC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4 99,6 0,996 34,2 27,7 25,9 21,5 20,0 20,3
1,0 99,0 0,990 33,6 27,3 25,8 22,2 20,6 21,1
1,5 98,5 0,985 33,3 27,1 25,9 22,5 21,0 21,4
2,0 98,0 0,980 33,0 27,0 25,7 22,7 21,2 21,6
2,5 97,5 0,975 32,8 26,9 25,7 22,9 21,4 21,8
3,0 97,0 0,970 32,6 26,9 25,9 23,1 21,5 21,9
3,5 96,5 0,965 32,4 26,8 25,8 23,2 21,7 22,0
4,0 96,0 0,960 32,3 26,7 25,7 23,3 21,8 22,2
4,5 95,5 0,955 32,1 26,7 25,7 23,5 21,9 22,4
5,0 95,0 0,950 32,0 26,6 25,7 23,6 22,0 22,4

CHÚ THÍCH:

1) Thông số tính toán cho ĐHKK chọn theo mức vượt của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt là do ASHRAE (Hội các kỹ sư Lạnh và ĐHKK Hoa Kỳ) đề xuất và được áp dụng rộng rãi trên thế giới, nhất là ở các nước thuộc hệ thống Anh – Mỹ.

2) Trị số nhiệt độ chọn theo mức vượt MV % là trị số mà số lần hoặc thời gian xuất hiện các giá trị nhiệt độ bằng hoặc lớn hơn (mùa hè cũng như mùa đông) trị số đã chọn chiếm bằng MV % của tổng số lần hoặc tổng thời gian cả năm.

Mối quan hệ giữa mức vượt MV và hệ số bảo đảm Kbđ được thể hiện bằng biểu thức sau: MV = (1 – K) x 100% – về mùa hè hoặc MV = K x 100% – về mùa đông.

3) Về mùa hè trị số nhiệt độ tính toán chọn càng cao thì số % của MV càng bé, ngược lại về mùa đông trị số nhiệt độ tính toán chọn càng thấp thì số % của MV càng lớn. Như vậy hai trị số mức vượt mùa hè và mùa đông cùng dòng trên các bảng trên là tương ứng với cùng một hệ số bảo đảm K.

4) Mức vượt MV % được xử lý đối với nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt một cách riêng rẽ, xem như hai thông số đó độc lập với nhau. Tuy nhiên để kể đến yếu tố đồng thời của các thông số không khí, ASHRAE có đưa ra khái niệm “nhiệt độ ướt trùng hợp” (The coincident wet-bulb temperature). Đó là giá trị trung bình của tất cả các trị số nhiệt độ ướt xuất hiện đồng thời với trị số nhiệt độ khô đã chọn (Nguyên văn định nghĩa của ASHRAE: “The coincident wetbulb temperature listed with each design dry-bulb temperature is the mean of all wet-bulb temperatures occurring at the specific dry-bulb temperature).

5) Theo quy định của ASHRAE, hệ thống ĐHKK về mùa hè được tính toán với các mức vượt MV của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt là: 0,4% ; 1% và 2% (3 mức – xem như 3 cấp, tương ứng với số giờ không bảo đảm là: 35 h/năm; 88 h/năm và 175 h/năm hoặc với K là 0,996; 0,990 và 0,980), còn về mùa đông chỉ lấy MV của nhiệt độ khô dùng để tính toán sưởi ấm là 99,6% và 99% (2 mức-xem như 2 cấp, tương đương với số giờ không bảo đảm là: 35 h/năm và 88 h/năm hoặc với K là 0,996 và 0,990).

6) Trong các bảng trên chúng tôi cũng xử lý số liệu khí hậu để thu được trị số nhiệt độ ướt trùng hợp tướt,coinc theo đúng định nghĩa của ASHRAE. Số liệu thực tế cho thấy về mùa hè trị số tướt,coinc (cột 6) thấp hơn trị số tướt (độc lập – cột 5) còn về mùa đông thì ngược lại; tướt,coinc (cột 9) cao hơn trị số tướt (độc lập – cột 8). Điều đó có nghĩa là cặp trị số tk và tướt ở 2 cột 4; 5 – mùa hè và 7; 8 – mùa đông cho mức bảo đảm cao hơn so với cặp trị số tkhô và tướt,coinc ở 2 cột 4; 6 – mùa hè và 7; 9 – mùa đông. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả do ASHRAE thực hiện cho nhiều nước trên thế giới – xem ASHRAE Handbook, Fundamentals Volume,1997.

7) Ở các địa phương miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ mặc dầu không có mùa đông lạnh, nhưng vẫn có đủ TSTT cho cả hai mùa. Mùa đông ở đây chỉ có ý nghĩa là mùa có khí hậu mát mẻ hơn mùa hè và cần có TSTT để kiểm tra quá trình ĐHKK về mùa này có cần tiếp tục cấp lạnh hay không, hay chỉ dùng không khí hòa trộn rồi làm lạnh đoạn nhiệt, sau đó có gia nhiệt hoặc không gia nhiệt rồi thổi vào phòng, thậm chí có thể dùng hoàn toàn không khí ngoài để thổi vào phòng.

 

Phụ lục D

(Quy định)

Tiêu chuẩn giới hạn nồng độ cho phép của hóa chất và bụi trong không khí vùng làm việc (Theo Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành năm 2002)

D.1 Phạm vi áp dụng

Phụ lục này quy định nồng độ tối đa cho phép của một số hóa chất trong không khí vùng làm việc.

Phụ lục này không áp dụng đối với không khí khu vực dân cư.

D.2 Định nghĩa

– TWA: giá trị tiếp xúc trung bình trong một ca làm việc (8 h).

– STEL: giá trị tiếp xúc được xác định trong thời gian 15 min mỗi lần và không tiếp xúc quá 4 lần trong một ca làm việc (8 h).

D.3 Giới hạn nồng độ cho phép của hóa cht trong không khí vùng làm việc

TT Tên hóa chất (Phiên âm tiếng Việt) Tên hóa chất (Tiếng Anh) Công thức hóa học Trung bình 8h (mg/m3) (TWA) Từng lần tối đa (mg/m3) (STEL)
1. Acrolein Acrolein CH2CHCHO 0,25 0,50
2. Acrylamit Acrylic amide CH2CHCONH2 0,03 0,2
3. Acrylonitril Acrylonitrile CH2CHCN 0,5 2,5
4. Alyl axetat Allyl acetate C5H8O3 2
5. Amoniac Ammonia NH3 17 25
5. Amyl axetat Amyl acetale CH3COOC5H11 200 500
7. Anhydrit phtalic Phthalic anhydride C8H4O3 2 3
8. Anilin Aniline C6H5NH2 4 8
9. Antimon Antimony Sb 0,2 0,5
10. ANTU ANTU C10H7NHC(NH2)S 0,3 1,5
11. Asen và các hợp chất chứa asen Arsenic and compounds As 0,03
12. Asin Arsine AsH3 0,05 0,1
13. Atphan (bitum, nhựa đường) Asphalt   5 10
14. Axeton Acetone (CH3)2CO 200 1000
15. Axeton xyanohydrin Acetone cyanohydrin CH3C(OH)CNCH3 0,9
16. Axetonitril Acetonitrile CH3CN 50 100
17. Axetylen Acetylene C2H2 1000
18. Axit 2,4 điclophenoxyaxetic 2,4-D (Dichlorophertoxya ce-tic acid) CI2C6H3OCH2COOH 5 10
19. Axit 2,4,5 triclorophenoxyaxetic 2, 4, 5 – T (Trichlorophenoxya c-etic acid) C6H2CI3OCH2COOH 5 10
20. Axit axetic Acetic acid CH3COOH 25 35
21. Axit boric và các hợp chất Boric acid and compounds H2BO3 0,5 1
22. Axit Clohiđric Hydrochloric acid HCI 5 7,5
23. Axit formic Formic acid HCOOH 9 18
24. Axit metacrylic Methacrylic acid C4H6O2 50 80
25. Axit nitrơ Nitrous acid HNO2 45 90
26. Axit nitric Nitric acid HNO3 5 10
27. Axit oxalic Oxalic acid (COOH)2.2H2O 1 2
28. Axit phosphoric Phosphoric acid H3PO4 1 3
29. Axit picric Picric acid HOC6H2(NO2)3 0,1 0,2
30. Axit sunfuric Sulfuric acid H2SO4 1 2
31. Axit thioglicolic Thioglycolic acid C2H4O2S 2 5
32. Axit tricloaxetic Trichloroacetic acid C2HCI3O2 2 5
33. Azinpho metyl Azinphos methyl C10H12O3PS2N3 0,02 0,06
34. Aziridin Aziridine H2CNHCH2 0,02
35. Bạc Silver Ag 0,01 0,1
36. Bạc (dạng hợp chất) Silver compounds như Ag 0,01 0,03
37. Bari oxit Barium oxide BaO2 0,6 6
38. Benomyl Benomyl C14H18N4O3 5 10
39. Benzen Benzene C6H6 5 15
40. Benzidin Benzidine NH2C6H4C6H4NH2 0,008
41. Benzonitril Benzonitrile C7H5N 1
42. Benzopyren Benzopyrene C20H12 0,0001 0,0003
43. (o, p) Benzoquynon (o, p) Benzoquynone C6H4O2 0,4 1,0
44. Benzotriclorua Benzotrichloride C7H5Cl3 0,2
45. Benzoyl peroxit Benzoyl peroxide C14H10O4 5
46. Benzyl clorua Benzylchloride C6H5CH2CI 0,5
47. Beryli và các hợp chất Beryllium and compounds Be 0,001
48. Biphenyl clo hóa Polychlorinated biphenyls C12H10-xCx 0,01 0,02
49. Bo triflorua Boron trifluoride BF3 0,8 1
50. Brom Bromine Br2 0,5 1
51. Bromdiclometan Bromodichloro-metan CHBrCI2    
52. Brom etan Bromoethane C2H5Br 500 800
53. Bromometan Bromomethane CH3Br 20 40
54. Brompentaflorua Bromine pentafluoride BrF5 0,5 1
55. 1,3-Butađien 1,3-Butadiene CH2CHCHCH2 20 40
56. Butylaxetat Butyl acetate CH3COO[CH2]3CH3 500 700
57. Butanol Butanols CH3(CH2)3OH 150 250
58. Cađimi octa đecanoat Octa decanoic acid, cadmium C36H72O4Cd 0,04 0,1
59. Cađimi và các hợp chất Cadmium and compounds Cd 0,01 0,05
60. Cacbon đioxit Carbondioxide CO2 900 1800
61. Cacbon đisunfua Carbon disulfide CS2 15 25
62. Cacbon monoxit Carbonmonoxide CO 20 40
63. Cacbon tetraclorua Carbontetra-chloride CCl4 10 20
64. Cacbonfuran Carbofuran C17H15O3N 0,1
65. Cacbonyl florua Carbonyl fluoride COF2 5 13
66. Canxi cacbonat Calcium carbonate CaCO3 10
67. Canxi cromat Calcium chromate CaCrO4 0,05
68. Canxi hydroxit Calcium hydroxyde Ca(OH)2 5
69. Canxi oxit Calcium oxide CaO 2 4
70. Canxi silicat Calcium silicate CaSiO3 10
71. Canxi sunfat đihyđrat Calcium sulfate dihydrate CaSO4.2H2O 6
72. Canxi xyanamit Calcium cyanamide C2CaN2 0,5 1,0
73. Caprolactam (bụi) Caprolactam (dust) C6H11NO 1 3
74. Caprolactam (khói) Caprolactam (fume) C6H11NO 20
75. Captan Captan C9H8Cl3NO2S 5
76. Carbaryl Carbaryl C10H7OOCNHCH3 1 10
77. Catechol Catechol C15H14O6 20 45
78. Chì tetraetyl Lead tetraethyl Pb(C2H5)4 0,005 0,01
79. Chì và các hợp chất Lead and compounds Pb 0,05 0,1
80. Clo Chlorine Cl2 1,5 3
81. Clo axetaldehyt Chloroacetal-dehyde ClCH2CHO 3
82. Clo đioxit Chlorine dioxide ClO2 0,3 0,6
83. Cloaxetophenon Chloroaceto-phenone C6H5COCH2CI 0,3
84. Clobenzen Chlorobenzene C6H5Cl 100 200
85. 1-Clo-2,4-đinitrobenzen 1-Chloro-2,4-dinitro-benzene C6H3CIN2O4 0,5 1
86. Clonitrobenzen Chloronitro-benzene C6H4ClNO2 1 2
87. Clopren Chloroprene CH2CCICHCH2 30 60
88. 1-Clo 2-propanon 1- Chloro

2- propanone

C3H5CIO 3
89. Clorofom Chloroform CHCI3 10 20
90. Clopixin Chloropicrin CCl3NO2 0,7 1,4
91. 3-Clopropen 3- Chloropropene C2H5CI 1 2
92. Clotrifloetylen Chlorotrifluoro-ethylene C2ClF3 5
93. Coban và hợp chất Cobalt and compounds Co 0,05 0,1
94. Cresol Cresol C7H8O 5 10
95. Crom VI oxit Chromium trioxide CrO3 0,05 0,1
96. Crom (III) (dạng hợp chất) Chromium (III) compounds Cr+3 0,5
97. Crom (IV) (dạng hợp chất) Chromium (VI) compounds Cr+4 0,05
98. Crom (VI) (dạng hòa tan trong nước) Chrom (VI) compound (water soluble) Cr+6 0,01
99. Crotonalđehyt Crotonaldehyde CH3CHCHCHO 5 10
100. Cumen Cumene C6H5CH(CCH3)2 80 100
101. Cyanua (các muối xyanua) Cyanides (as CN)   0,3 0,6
102. Dầu khoáng (sương mù) Mineral oil (mist)   5 10
103. Dầu mỏ Petroleum distillates(napht)   1600
104. Dầu thông Turpentine C10H16 300 600
105. Dầu thực vật (dạng sương) Vegetable oil mist   10
106. Điamin 4,4′- điphenylmetan Diamino 4,4’- diphenyl methane NH2C6H4C6H4NH2 0,8
107. Đimetyl-1,2-dibrom- 2,2-diclo etyl phosphat Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichlorethyl phosphate- (CH3O)2POOCHBrC
BrCI2
3 6
108. Dung môi cao su Rubber solvent   1570
109. Dung môi stoddard Stoddard solvent (White spirit)   525  
110. Đá talc, hoạt thạch (bụi hô hấp) Soapston 3MgO.4SiO2.H2O 3
111. Đá talc, hoạt thạch (chứa 1% quartz) Soapstone 3MgO.4SiO3.H2O 6
112. Đecalin Decalin C10H18 100 200
113. Đemeton Demeton C8H19O3PS2 0,1 0,3
114. Điazinon Diazinon C12H21N2O3PS 0,1 0,2
115. Điboran Diborane B2H6 0,1 0,2
116. Đibromclometan Dibromo-chlorometan CHBr2CI    
117. 1,2-Đibrom-3-clo – propan 1,2-Dibromo -3chloro-propane C3H5Br2CI 0,01
118. Đibutyl phtalat Dibutyl phthalate C6H4(CO2C4H9)2 2 4
119. Đicloaxetylen Dichloroacetylene ClCCCl 0,4 1,2
120. Điclobenzen Dichlorobenzene C6H4CI2 20 50
121. Đicloetan Dichloroethane CH3CHCl2 4 8
122. 1,1- Đicloetylen 1,1-Dichloroethylene C2H2CI2 8 16
123. 1,2-Đicloetylen 1,2-Dichloroethylene C2H2Cl2 790 1000
124. Cis- Đicloetylen Cis- Dichloroethylene C2H2Cl2 790 1000
125. Trans-Đicloetylen Trans-Dichloroethylene C2H2Cl2 790 1000
126. Điclometan Dichloromethane CH2CI2 50 100
127. 1,2-Điclopropan 1,2-Dichloropropan C3H6Cl2 50 100
128. Điclopropen Dichloropropene C3H4Cl2 5
129. Đicloslyren Dichlorostyrene C8H6CI2 50
130. Điclovos Dichlorvos (CH3O)2PO2CHCCI2 1 3
131. Đicrotophos Dicrotophos C8H16NO5P 0,25
132. Điglyxiđyl ete Diglycidyl ether C6H10O3 0,5 1
133. Đimetyl amin Dimethylamine C2H7N 1 2
134. Đimetylfomamit Dimethyl formamide (CH3)2NCHO 10 20
135. 1,1- Đimetylhyđrazin 1,1- Dimethyl hydrazine (CH3)2NNH2 0,2 0,5
136. Đimetyl phenol Dimethyl phenol C8H10O 2
137. Đimetyl sunfat Dimethyl sulfate (CH3)2SO4 0,05 0,1
138. Đimetyl sunfoxit Dimethyl sulfoxide C2H6OS 20 50
139. Đinitrobenzen Dinitrobenzene C7H6N2O4 1
140. Đinitrotoluen (DNT) Dinitrotoluene (DNT) C6H5CH3(NO2)2 1 2
141. Đioxathion Dioxathion C12H26O6P2S4 0,2
142. Điquat đibromua Diquat Dibromide C12H12N2.2Br 0,5 1
143. 1,4 – Đioxan 1,4- Dioxane OCH2CH2OCH2CH2 10
144. Đồng (bụi) Copper (dust) Cu 0,5 1
145. Đồng (hơi, khói) Copper (fume) Cu 0,1 0,2
146. Đồng (dạng hợp chất) Copper compounds Cu 0,5 1
147. Enđosunfan Endosulfan C9H6Cl6O3S 0,1 0,3
148. 2,3- Epoxy 1-propanol 2,3- Epoxy 1-propanol C3H6O2 1 5
149. EPN EPN (o-ethyl-o-para nitrophenyl phenyl-phosphonothioate) C18H14NO4PS 0,5
150. Etanolamin Ethanolamine NH2C2H4OH 8 15
151. Ete điglyxiđyl Diglycidyl ether C6H10O3 0,5
152. Ete cloetyl Chloroethyl ether C4H8Cl2O 2
153. Ete clometyl Chloromethyl ether (CH2CI)2O 0,003 0,005
154. Ete etyl Ethyl ether C2H5OC2H5 1000 1500
155. Ete isopropyl Isopropyl glycidyl ether (CH3)2CHOCH(CH3)2 200 300
156. Ete resorcinol monometyl Resorcinol monomethyl Ether C7H8O2 5
157. Etyl-amin Ethylamine CH3CH2NH2 18 30
158. Etylen Ethylene C2H4 1150
159. Etyl mercaptan Ethanethiol (Ethylmercaptan) C2H5SH 1 3
160. Etylenđibromua Ethylene dibromide BrCH2CH2Br 1
161. Etylen glycol (sol khí, hạt, mù sương) Ethylene glycol   10 20
162. Etylen glycol (hơi) Ethylene glycol C2H6O2 60 125
163. Etylen glycol đinitrat Ethylene glycol dinitrate C2H4(O2NO)2 0,3 0,6
164. Etylen oxit Ethylene oxide C2H4O 1 2
165. Etylen perclorua Perchloroethylene C2CI4 70 170
166. Etyliđen norbornen Ethylidene norbornene C9H12 20
167. Fensunfothion Fensulfothion C11H17O4PS2 0,1
168. Fenthiol Fenthiol C10H5O3PS2 0,1
169. Flo Fluorine F2 0,2 0,4
170. Florua (các hợp chất F) Fluorides   1 2
171. Fomalđehyt Formaldehyde HCHO 0,5 1
172. Fomamit Formamide HCONH2 15 30
173. Fufural Furfural C4H3OCHO 10 20
174. Fufuryl alcol Furfuryl alcohol C5H6O2 20 40
175. Hắc ín than đá (hơi) Coal Tar pitch volatiles   0,1
176. Halothan Halothane C2HBrCIF3 8 24
177. Hỗn hợp của etan thủy ngân (II) Clorua và linđan Merkuran (mixture of ethylmercuric chloride and lindane)   0,005
178. Haptaclo Heptachlor (iso) C10H5CI7 0,5 1,5
179. Heptan (tất cả các đồng phân) Heptan C7H14 800 1250
180. Hexaclo benzen Hexachloro-benzene C6CI6 0,5 0,9
181. Hexaclo 1,3 – butadien Hexachloro 1,3- butadiene C4Cl6 0,005
182. 1,2,3,4,5,6- Hexacloxyclohexan 1,2,3,4,5,6-hexa-chloro-cyclohexane C6H6Cl6 0,5
183. Hexacloxyclo-pentađien Hexachlorocy-clopentadiene C5CI6 0,01 0,1
184. Hexaflo axeton Hexafluoro-acetone (CF3)2CO 0,5 0,7
185. Hexaflopropen Hexafluoro-propene C6F6 5
186. n-Hexan n-Hexane C6H6 90 180
187. Hyđrazin (và hyđrazine hyđrate, hyđrazine sunfate) Hydrazine H4N2 0,05 0,1
188. Hydrocacbon mạch thẳng (1-10 C) Hydrocarbons (1-10 C)   300
189. Hyđro florua Hydrogen fluoride HF 0,1 0,5
190. Hyđro phosphit Hydrogen hosphide H3P 0,1 0,2
191. Hyđro selenua Hydrogene selenide H2Se 0,03 0,1
192. Hyđro sunfua Hydrogene sulfide H2S 10 15
193. Hyđro xyanua Hydrogen cyanide HCN 0,3 0,6
194. Hyđroxyt kiềm Hydroxydes (alkaline) (Alkali hydroxide)   0,5 1
195. Hydroquynon Hydroquynone (1,4- Dihydroxy- benzene) C6H6O2 0,5 1,5
196. lođo metan lodomethane CH3I 1 2
197. lođofom lodoform CHl3 3 10
198. lot lodine l2 1 2
199. Isopropyl glyxidyl ete Isopropyl gtycidyl ether (CH3)2C2H2O(CH3)2 240 360
200. Isopropyl nitrat Isopropyl nitrate C3H7NO2 20 40
201. Kali cyanua Potassium cyanide KCN 5 10
202. Khói hàn Welding fumes   5
203. Khí dầu mỏ Petroleum gas (liquefied)   1800 2250
204. Kẽm Clorua Zinc chlorlde ZnCI2 1 2
205. Kẽm cromat Zinc Chromate CrO4Zn 0,01 0,03
200. Kẽm florua Zinc fluoride F2Zn 0,2 1
207. Kẽm oxit (bụi, khói) Zinc oxide (dust, fume) ZnO 5 10
208. Kẽm phosphua Zinc phosphide P2Zn3 0,1
209. Kẽm stearat (bụi tổng số) Zinc stearate (inhalable dust) Zn(C18H35O2)2 10 20
210. Kẽm stearat (bụi hô hấp) Zinc stearate (respirable dust) Zn(C18H35O2)2 5
211. Kẽm sunfua Zinc sulfide ZnS 5
212. Long não Camphor C10H160 2 6
213. Magie oxit Magnesium oxide MgO 5 10
214. Malathion Malathion C10H19O6PS2 5
215. Mangan và các hợp chất Manganese and compounds Mn 0,3 0,6
216. Metalyl Clorua Methallyl chloride C4H7CI 0,3
217. Metan thiol Methane thiol CH4S 1 2
218. Metoxyclo Methoxychlor CI3CCH(C6H4OCH3)2 10 20
219. Metyl acrylat Methyl acrylate CH2CHCOOCH3 20 40
220. Melyl acrylonitril Methyl acrylonitrile CH2C(CH3)CN 3 9
221. 2- Metylaziriđin 2- Methyl aziridine C8H16N2O7 5
222. Melyl amin Methylamine CH5N 5 24
223. Metyl axêtat Methyl acetate CH3COOCH3 100 250
224. Metyl etyl xeton Methyl ethyl keton C4H8O 150 300
225. 2-Metylfuran 2- Methyl furan C5H6O 1
226. Metyl hydrazin Methyl hydrazine CH3NHNH2 0,08 0,35
227. Metyl mercaptan Methyl mercaptan CH3SH 1 2
228. Metyl meta crylat Methyl methacrylate CH2C(CH3)COOCH3 50 150
229. Metyl silicat Methyl silicate C4H12O4Si 6
230. Mevinphos Mevinphos C7H13O6P 0,1 0,3
231. Monocrotophos Monocrotophos C7H14NO5P 0,25
232. Muối sắt Ferric salt (as Fe)   1 2
233. Muội than Carbon black C 3,5 7
234. Nalet Naled (CH3O)2P(O)OCHBrC
BrCI2
3 6
235. Naphtalen Naphthalene C10H8 40 75
236. Naphtalen đã clo hóa Chlorinated naphthalenes   0,2 0,6
237. Natri bisulfit Sodium bisulfite NaHSO3 5
238. Natri borat Sodium borate Na2B4O7 1
239. Natri cyanua Sodium cyanide NaCN 5 10
240. Natri floaxetat Sodium fluoroacetate FCH2COONa 0,05 0,1
241. Natri metabisunfit Sodium metabisulfite (Disodium pyrosulfite) Na2S2O5 5
242. Natri nitrua Sodium azide NaN3 0,2 0,3
243. Neopren Neoprene C4H5CI 10 30
244. Nhôm và hợp chất Aluminum and compounds AI 2 4
245. Nicotin Nicotine C10H14N2 0,5 1
246. Niken và các dạng hợp chất (hòa tan) Nickel and compounds (soluble) Ni 0,05 0,25
247. Niken (II, III) oxit Nickel monoxide NiO,Ni2O3 0,1
248. Niken cacbonyl Nickel carbonyl C4NiO4 0,01 0,02
249. Nitơ đioxit Nitrogen dioxide NO2 và N2O4 5 10
250. Nitơ mono oxit Nitrogen monoxiđe NO 10 20
251. Nitơ triflorua Nitrogene trifluoride NF3 30 45
252. Nitro benzen Nitrobenzene C6H5NO2 3 6
253. 1-Nitro butan 1-Nitrobutane CH3(CH2)3NO2 30
254. Nitro etan Nitro ethane C2H5NO 30
255. Nitro metan Nitromethane CH3NO2 30
256. 1-Nitropropan 1-Nitropropane CH3(CH2)2NO2 30 60
257. Nitro toluen Nitrotoluene CH3C6H4NO2 11 22
258. Nitroglyxerin Giycerol trinitrate (Nitroglycerine) CH2NO3CHNO3CH2N
O3[C3H5(NO3)3]
0,5 1
259. 2-Nitropropan 2-Nitropropane CH3(CH2)2NO2 18
260. Octan (tất cả các đồng phân) Octane C10H22 900 1400
261. Osmi tetroxit Osmium tetroxide OsO4 0,002 0,003
262. Ozon Ozone O3 0,1 0,2
263. Paraquat Paraquat (CH3(C5H4N)2CH3).2CI 0,1 0,3
264. Parathion Parathion (C2H5O)2PSOC6H4NO2 0,05 0,1
265. Penta boran Pentaborane B5H9 0,01 0,02
266. Penta clorophenol Pentachlorophenol C6CI5OH 0,2 0,4
267. Percloryl florua Perchloryl fluoride ClO3F 14 25
268. Phenol Phenol C6H5OH 4 8
269. Phenyl hyđrazin Phenyl hydrazine C6H5NHNH2 1 2
270. Phenyl isoxyanat PhenyI isocyanale C7H5NO 0,02 0,05
271. Phenylen điamin Phenylene diamine C6H8N2 0,1 0,2
272. Phenylphosphin Phenyl phosphine C6H7P 0,25
273 Phorat Phorate (C2H5O)2P(S)SCH2S-C2H5 0,05 0,2
274. Phosgen Phosgene COCl2 0,2 0,4
275. Phosphin Phosphine PH3 0,1 0,2
276. Phospho (trắng, vàng) Phosphorus (White, yellow) P4 0,03 0,1
277. Phospho oxyclorua Phosphorous oxy chloride POCl3 0,6 1,2
278. Phospho triclorua Phosphorus trichloride PCl3 1 2
279. Phosphopentaclorua Phosphorous pentachloride PCI5 1 2
280. Picloram (iso) Picloram (iso)   10 20
281. Propanol Propanol CH3(CH2)2OH 350 600
282. b-Propiolacton b-Propiolactone C3H4O2 1 2
283. Propoxur Propoxur CH3NHCOOC6H4OCH
(CH3)2
0,5 1,5
284 n-Propyl axetat n- Propylaxetat CH3COOCH2CH2CH3 200 600
285. Propylenimin Propylenimine C3H7N 5
286. Pyrethrin Pyrethrin C21H28O3 5 10
287. Pyriđin Pyridine C5H5N 5 10
288. Quynon Quynone C6H4O2 0,4 1,2
289. Resorcinol Resorcinol -1,3- Dihydroxybenzen C6H6O2 45 90
290. Rượu alylic Allyl alcohol CH2CHCH2OH 3 6
291. Rượu etylic Ethanol CH3(CH2)OH 1000 3000
292. Rượu fufuryl Furfuryl alcohol C5H6O2 20 40
293. Rượu metylic Methanol CH3OH 50 100
294. Rượu n – amyl n-Amyl alcohol CH3(CH2)4OH 100 200
295. Rượu propargyl Propargyl alcohol HCCCH2OH 2 6
296. Rotenon Rotenons (Derris) C23H22O6 5 10
297. Sáp parafin (khói) Paraffin wax   1 6
298. Sắt (III) oxit (bụi, khói) Ferric oxide (dust, fume) Fe2O3 5 10
299. Sắt cacbonyl Iron carbonyl C5FeO5 0,08 0,1
300. Selen và các hợp chất Selenium and compounds Se 0,1 1
301. Selen đioxit Selenium dioxide O2Se 0,1
302. Selen hexaflorua Selenium hexafluoride SeF6 0,2
303. Silan Silane H2Si 0,7 1,5
304. Stearat Stearates   10
305. Stibin (antimon hyđrua) Stibine SbH3 0,2 0,4
306. Strychnin Strychnine C21H22N2O2 0,15 0,3
307. Styren Styrene C6H5CH CH2 85 420
308. Sunfua clorua Sulfur chloride S2CI2 5 10
309. Sunfua đioxit Sulfur dioxide SO2 5 10
310. Sunfuryl florua Sulfuryl fluoride F2SO2 20 40
311. Sunfua tetraflorua Sulfur tetrafluoride SF4 0,4 1
312. Telu Tellurium Te 0,01
313. Telu hexaflorua Tellurium hexafluoride F6Te 0,1
314. Tetracloetylen Tetrachloroethylene C2CL4 60
315. 1,1,7,7 Tetracloheptan 1,1,7,7 Tetrachloroheptane C7H12CL4 1
316. Tetra etyl pyrophosphat Tetraethyl pyrophosphate C8H20O7P2 0,05 0,2
317. Tetralin Tetralin C10H12 100 300
318. Tetrametyl sucxinonitril Tetramethyl succinonitrile (CH3)2C2 (CN)2(CH3)2 3 6
319. Tetranitrometan Tetranitrome thane CH3(NO2)4 8 24
320. Thiếc (hữu cơ) Tin (organic) Sn 0,1 0,2
321. Thiếc (vô cơ) Tin (inorganic) Sn 1 2
322. Thiếc oxit Tin oxide SnO2 2
323. Thionyl chlorua Thionyl Chloride CI2OS 5
324. Thiophenol Benzenethiol C6H6S 2
325. Thiram Thiram (CH3)2 (SCSN)2 (CH3)2 5 10
326. Thuốc lá (bụi) Tobacco (dust)   2 5
327. Thủy ngân và hợp chất thủy ngân vô cơ Mercury and compounds (inorganic) Hg 0,02 0,04
328. Thủy ngân hữu cơ Mercury compounds (organic) Hg 0,01 0,03
329. Titan Titanium Ti 10
330. Titan đioxit (bụi hô hấp) Titanium dioxide (respirabie dust) TiO2 5
331. Titan đioxit (bụi tổng số) Titanium dioxide (inhalable dust) TiO2 6 10
332. Toluen Toluene C6H5CH3 100 300
333. Toluen điisoxyanat Toluene diisocyanate C9H6N2O2 0,04 0,07
334. (m-, o-, p-) Toluiđin (m-, o-, p-) Toluidine CH3C6H4NH2 0,5 1
335. Tribrom metan Tribromometan CHBr3 5 15
336. Tributyl phosphat Tributyl phosphate C12H27O4P 2,5 5
337. Tricloetan Trichloroethane C2H3CI3 10 20
338. Tricloetylen Trichloroethylene C2HCl3 20 40
339. Trinitrobenzen Trinitrobenzene C6H3(NO2)3 1,0
340. Triclo nitrobenzen Trichloro nitrobenzene C6H2Cl3NO2 1,0
341. 2,4,6-Trinitrotaluen (TNT) 2,4,6-Trinitrotoluene CH3C6H2(NO2)3 0,1 0,2
342. Tritolyl phosphat Tritolyl phosphate C21H21O4P 0,1 0,2
343. Urani và hợp chất Uranium and compounds U 0,2
344. Vanadi Vanadium V 0,5 1,5
345. Vanadi pentoxit (bụi hô hấp, khói) Vanadium penta oxide V2O5 0,05 0,1
346. Vinyl axetat Vinyl acetate CH2CHOOCCH3 10 30
347. Vinyl bromua Vinyl bromide CH2CBr 20 40
348. Vinyl clorua Vinyl chloride C2H3Cl 1 5
349. Vinyl xyclohexenđioxit Vinyl cyclohexene dioxide (930) C8H12O2 60 120
350. Warfarin Warfarine C19H16O4 0,1 0,3
351. Wofatox Wofatox C8H10NO5PS 0,1 0,2
352. Xăng Petrol (Petrol dis-tillates, gazoline)   300
353. Xenluloza (bụi tổng số) Cellulose (inhalable dust)   10 20
354. Xenluloza (bụi hô hấp) Cellulose (respirable dust)   5
355. Xesi hydroxit Cesium hydroxide CsOH 2
356. Xyanogen Cyanogene NCCN 4 20
357. Xyanogen clorua Cyanogene chloride ClCN 0,3 0,6
358. Xyanua Cyanides CN(K, Na) 0,3 0,6
359. Xyclohexan Cyclohexane C6H12 500 1000
360. Xyclohexanol Cychlohexanol C6H11OH 100 200
361. Xylen Xylene C6H4(CH3)2 100 300
362. Xyliđin Xylidine (CH3)2C6H3NH2 5 10

D.4 Giới hạn nồng độ cho phép của bụi trong không khí vùng làm việc

D.4.1 Giá trị nng độ tối đa cho phép bụi không chứa silic

Loại Tên chất Nng độ bụi toàn phần, mg/m3 Nồng độ bụi hô hấp, mg/m3
1 Than hoạt tính, nhôm, bentonit, diatomit, graphit, cao lanh, pyrit, talc 2 1
2 Bakelit, than, oxit sắt, oxit kẽm, dioxit titan, silicat, apatit, baril, photphatit, đá vôi, đá trân châu, đá cẩm thạch, ximăng portland 4 2
3 Bụi thảo mộc, động vật, chè, thuốc lá, bụi gỗ, bụi ngũ cốc 6 3
4 Bụi vô cơ và hữu cơ không thuộc loại 1 và loại 2 8 4

D.4.2 Giá trị nồng độ tối đa cho phép bụi có chứa silic

Nhóm bụi Hàm lượng silic, % Nồng độ bụi toàn phn, hạt/cm3 Nng độ bụi hô hấp, hạt/cm3
Ly theo ca Lấy theo thời điểm Lấy theo ca Lấy theo thi điểm
1 > 50 ÷ 100 200 600 100 300
2 > 20 ÷ 50 500 1 000 250 500
3 > 5 ÷ 20 1 000 2 000 500 1 000
4 ≤ 5 1 500 3 000 800 1 500

D.4.3 Giá trị giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp cho phép đối với bụi amiăng

Th tự Tên chất Trung bình 8 h, sợi/ml Trung bình 1 h, sợi/ml
1 Serpentine (Chrysotile) 0,1 0,5
2 Amphibole 0 0

 

Phụ lục E

(Tham khảo)

E.1 Phân loại các chất độc hại theo mức độ nguy hiểm

Bảng phân loại các chất độc hại này được biên soạn trên cơ sở tham khảo Quy phạm của Liên bang Nga ΓCT 12.1.007-76.

Bảng phân loại được áp dụng đối với các chất độc hại có chứa trong nguyên liệu, sản phẩm, bán thành phẩm và phế liệu của quá trình sản xuất, sử dụng và bảo quản.

Bảng phân loại không áp dụng cho các chất độc hại có chứa các chất phóng xạ, vi sinh vật (các phức hợp vi sinh, vi trùng, vi khuẩn, v…v…).

Theo mức độ tác hại đến cơ thể con người, các chất độc hại được chia thành 4 loại với mức độ nguy hiểm khác nhau sau đây:

Loại 1: Các chất cực kỳ nguy hiểm;

Loại 2: Các chất có mức nguy hiểm cao;

Loại 3: Các chất có mức nguy hiểm vừa;

Loại 4: Các chất ít nguy hiểm.

Các loại chất độc hại theo mức độ nguy hiểm được xác định theo nồng độ (mg/m3) hoặc hàm lượng (mg/kg) tùy thuộc vào các kiểu tiếp xúc hoặc phơi nhiễm cho trong bảng E.1

Bảng E.1

Các kiểu tiếp xúc Tiêu chuẩn phân loại nguy hiểm
Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4
1. Giới hạn nồng độ cho phép của chất độc hại trong không khí vùng làm việc, mg/m3 Dưới 0,1 0,1 ÷ 1,0 1,1 ÷ 10,0 Trên 10,0
2. Liều lượng trung bình gây chết người khi thâm nhập vào dạ dày, mg/kg Dưới 15 15 ÷ 150 151 ÷ 5000 Trên 5 000
3. Liều lượng trung bình gây chết người khi thâm nhập vào cơ thể qua da, mg/kg Dưới 100 100 ÷ 500 501 ÷ 2500 Trên 2 500
4. Nồng độ trong không khí gây chết người, mg/m3 Dưới 500 500 ÷ 5 000 5001 ÷ 50000 Trên 50 000

E.2 Các yêu cu an toàn khi làm việc vi các chất độc hại

E.2.1 Các nhà máy, xí nghiệp và các hoạt động sản xuất có liên quan đến các chất độc hại cần phải:

– Có văn bản tiêu chuẩn – kỹ thuật quy định các biện pháp an toàn lao động khi sản xuất, sử dụng hoặc bảo quản các chất độc hại;

– Có biện pháp tổng hợp về tổ chức – kỹ thuật, vệ sinh lao động và y tế – sinh hóa.

E.2.2 Các biện pháp an toàn lao động khi tiếp xúc với các chất độc hại cần phải tính đến:

– Khả năng thay thế các chất độc hại bằng các chất ít độc hại hơn; thay thế phương pháp gia công khô các vật liệu tỏa bụi bằng phương pháp ướt;

– Dùng nhiên liệu khí thay thế cho nhiên liệu rắn, lỏng hoặc điện trong quá trình đốt nóng vật liệu.

– Hạn chế thành phần hỗn hợp các chất độc hại trong nguyên liệu đầu vào và trong thành phẩm cuối cùng;

– Áp dụng các quá trình công nghệ tiên tiến (chu trình kín, cơ khí hóa, tự động hóa, điều khiển từ xa, dây chuyền sản xuất liên tục, kiểm tra các quá trình và thao tác công nghệ bằng tự động hóa) để cách ly người công nhân với các chất độc hại;

– Chọn lựa các thiết bị công nghệ và thiết bị vận chuyển phù hợp để ngăn ngừa sự phát thải các chất độc hại vào không khí vùng làm việc làm cho nồng độ của chúng vượt quá giới hạn cho phép khi tiến hành các quá trình công nghệ thông thường, cũng như khai thác đúng và hiệu quả các hệ thống và thiết bị kỹ thuật vệ sinh (thông gió, cấp thoát nước);

– Quy hoạch hợp lý các cụm công nghiệp, các nhà xưởng và phòng sản xuất;

– Áp dụng các hệ thống thu gom và tái sử dụng các các chất độc hại và lọc sạch khí thải; trung hòa các phê liệu sản xuất, nước rửa thiết bị và nước thải;

– Thường xuyên kiểm tra nồng độ các chất độc hại trong không khí vùng làm việc theo E.3.1;

– Sử dụng các dụng cụ và trang bị phòng hộ cá nhân;

– Tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn phòng chống độc hại cho cán bộ công nhân viên;

– Tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với nhân viên và công nhân có tiếp xúc với các chất độc hại;

– Soạn thảo các biện pháp y tế đề phòng khi làm việc với từng chất độc hại cụ thể; hướng dẫn cách can thiệp y tế kịp thời tại chỗ đối với nạn nhân bị nhiễm độc.

E.3 Các yêu cầu  bản về kiểm tra nồng độ các chất độc hại trong không khí vùng làm việc

E.3.1 Việc đo đạc kiểm tra nồng độ các chất độc hại trong không khí vùng làm việc phải được tiến hành:

– thường xuyên liên tục đối với các chất độc hại loại 1;

– định kỳ đối với các chất độc hại loại 2; 3 và 4.

E.3.2 Kiểm tra liên tục nồng độ các chất độc hại trong không khí vùng làm việc cần được tiến hành bằng thiết bị hoặc dụng cụ tự ghi có tín hiệu báo động khi vượt giới hạn cho phép.

E.3.3 Phương pháp kiểm tra cần phải bao gồm:

– Các chỉ dẫn về cách lấy mẫu và tiến hành phân tích mẫu đảm bảo kết quả chuẩn xác, tin cậy;

– Nghiên cứu việc tiến hành lấy mẫu trong những điều kiện sản xuất đặc biệt có kể đến các quá trình công nghệ chủ yếu, các nguồn tỏa chất độc hại, các thiết bị công nghệ hoạt động và các hệ thống kỹ thuật vệ sinh.

E.3.4 Độ nhạy của các phương pháp và dụng cụ đo không được thấp hơn 0,5 mức giới hạn nồng độ cho phép; sai số không được vượt quá 25% của đại lượng cần đo.

 

Phụ lục F

(Quy định)

Tiêu chuẩn không khí ngoài (gió tươi) theo yêu cầu vệ sinh cho các phòng được ĐHKK tiện nghi

TT Tên phòng Diện tích, m2/người Lượng không khí ngoài yêu cu Ghi chú
m3/h. người m3/h.m2
1 2 3 4 5 6
1 Khách sạn, nhà nghỉ
  Phòng ngủ 10 35   Không phụ thuộc diện tích phòng.
  Phòng khách 5 35    
  Hành lang 3 25    
  Phòng hội thảo 2 30    
  Hội trường 1 25    
  Phòng làm việc 12-14 30    
  Sảnh đón tiếp 1,5 25    
  Phòng ngủ tập thể 5 25    
  Phòng tắm 40 Dùng khi cần, không thường xuyên.
2 Cửa hàng giặt khô 3 40    
3 Nhà hàng ăn uống        
  Phòng ăn 1,4 30    
  Phòng cà phê, thức ăn nhanh 1 30    
  Quầy ba, cốc-tai 1 35   Cần lắp đặt thêm hệ thống hút khói.
  Nhà bếp (nấu nướng) 5 25   Phải có hệ thống hút mùi. Tổng lượng không khí ngoài và gió thâm nhập từ các phòng kề bên phải đủ đảm bảo lưu lượng hút thải không dưới 27 m3/h.m2.
4 Nhà hát, rạp chiếu bóng
  Phòng khán giả 0,7 25   Cần có thông gió đặc biệt để loại bỏ các ảnh hưởng của quá trình dàn dựng, ví dụ như khâu lửa khói, sương mù v..v…
  Hành lang 0,7 20    
  Studio 1,5 25    
  Phòng bán vé 1,6 30    
5 Cơ sở đào tạo, trường học
  Phòng học 2 25    
  Phòng thí nghiệm (PTN) 3,3 35   Xem thêm quy định tại tài liệu của phòng thử nghiệm.
  Phòng hội thảo, tập huấn 3,3 30    
  Thư viện 5 25    
  Hội trường 0,7 25    
  Phòng học nhạc, học hát 2 25    
  Hành lang 2  
  Phòng kho 9 Chỉ hoạt động khi cần.
6 Bệnh viện, trạm xá, nhà an dưỡng
  Phòng bệnh nhân 10 40    
  Phòng khám bệnh 5 25    
  Phòng phẫu thuật 5 50    
  Phòng khám nghiệm tử thi 9 Không được lấy không khí tuần hoàn từ đây cấp vào các phòng khác.
  Phòng vật lý trị liệu 5 25    
  Phòng ăn 1 25    
  Phòng bảo vệ 2,5 25    
7 Nhà thi đấu thể dục thể thao và giải trí
  Khán đài thi đấu 0,7 25    
  Phòng thi đấu 1,4 35    
  Sân trượt băng trong nhà 9  
  Bể bơi trong nhà có khán giả 9 Có thể đòi hỏi lưu lượng không khí lớn hơn để khống chế độ ẩm.
  Sàn khiêu vũ 1 40    
  Phòng bowling 1,4 40    
8 Các không gian công cộng
  Hành lang và phòng chứa đồ gia dụng 1  
  Dãy cửa hiệu buôn bán 5 4  
  Cửa hàng 20 1  
  Phòng nghỉ 1,5 25    
  Phòng hút thuốc 1,5 30   Phải hút thải khí, không tuần hoàn khí thải.
9 Các loại cửa hàng đặc biệt
  Cửa hàng cắt tóc 4 25    
  Cửa hàng chăm sóc sắc đẹp 4 40    
  Cửa hàng quần áo, đồ gỗ 5  
  Cửa hàng bán hoa 12 25    
  Siêu thị 12 25    
10 Bến xe, Nhà ga        
  Phòng đợi tàu, xe 1 25    
  Sân ga (trong nhà) 1 25    
11 Nhà hành chính – Công s
  Phòng làm việc 8-10 25    
  Phòng hội thảo, Phòng hội đồng, Phòng họp ban GĐ 1 30    
  Phòng chờ 2 25    
12 Nhà ở        
  Phòng ngủ 8-10 35    
  Phòng khách 8-10 30    
CHÚ THÍCH: Diện tích m2/người ghi ở cột 3 là diện tích thực tế dành cho vị trí chiếm chỗ của người trong phòng.

 

Phụ lục G

(Quy định)

Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) cho các phòng được thông gió cơ khí

Loại phòng, công trình S lần (bội số) trao đổi không khí, lần/h
Công sở 6
Nhà ở, phòng ngủ 2-3
Phòng ăn khách sạn, căng tin 10
Cửa hàng, siêu thị 6
Xí nghiệp, nhà công nghiệp 6
Phòng học 8
Phòng thí nghiệm 10-12
Thư viện 5-6
Bệnh viện 6-8
Nhà hát, rạp chiếu bóng 8
Sảnh, hành lang, cầu thang, lối ra** 4
Phòng tắm, phòng vệ sinh 10
Phòng bếp (thương nghiệp, ký túc xá, xí nghiệp) 20
Ga ra ô tô 6*
Trung tâm cứu hỏa 6
Phòng máy bơm cấp thoát nước 8
* Áp dụng đối với chiều cao phòng 2,5 m. Khi chiều cao phòng trên 2,5 m, phải tính theo tỷ lệ tăng của chiều cao;

** Sảnh có diện tích dưới 10 m2 không đòi hỏi phải có thông gió cơ khí.

Đối với phòng trong tầng hầm, bội số trao đổi không khí có thể tăng thêm từ 20 % đến 50 %.

 

Phụ lục H

(Quy định)

Xác định lưu lượng và nhiệt độ không khí cấp vào phòng

H.1 Lưu lượng không khí cấp vào L, m3/h cho hệ thống TG và ĐHKK phải được xác định trên cơ sở tính toán và chọn giá trị lưu lượng lớn nhất để đảm bảo:

 1. a) Tiêu chuẩn vệ sinh theo H.2 dướiđây;
 2. b) Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ theo yêu cầu nêu trong H.3.

H.2 Lưu lượng không khí phải được xác định riêng biệt cho điều kiện mùa nóng và mùa lạnh khi lấy đại lượng lớn nhất tính theo các công thức H.1 đến H.7 với trọng lượng riêng của không khí nhận bằng 1,2 kg/m3:

 1. a) Tính theo lượng nhiệt thừa (nhiệt hiện):

(H.1)

Nhiệt bức xạ mặt trời (BXMT) trực xạ và tán xạ đi vào công trình cần được tính toán khi thiết kế:

– TG công trình cho chu kỳ mùa nóng, kể cả thông gió làm mát có dùng phương pháp làm mát bằng bay hơi;

– ĐHKK: cho cả chu kỳ mùa nóng hay mùa lạnh;

 1. b) Tính theo lượng độc hại hay lượng chất cháy nổ tỏa ra:

(H.2)

Khi có hiện tượng lan tỏa đồng thời một số chất độc hại mang hiệu ứng tác động tổng hợp thì lưu lượng không khí trao đổi được xác định như tổng lưu lượng thông gió xác định theo từng chất độc hại riêng biệt.

 1. c) Theo lượng ẩm thừa (hơi nước):

(H.3)

Đối với các phòng có lượng ẩm thừa còn cần phải kiểm tra lưu lượng trao đổi không khí có đủ cho mục đích ngăn ngừa hiện tượng đọng sương trên bề mặt trong của tường ngoài công trình hay không.

 1. d) Theo tổng lượng nhiệt thừa (nhiệt toàn phần):

(H.4)

 1. e) Theo định mức bội số trao đổi không khí:

L = mVP (H.5)

 1. f) Theo định mức lưu lượng riêng của không khí cấp vào:

L = SIF  (H.6)

L = NIN (H.7)

trong các công thức (1) ÷ (7):

Lh,cb là lưu lượng không khí hút thải từ vùng làm việc hay vùng phục vụ trong công trình qua các hệ thống hút cục bộ hoặc lưu lượng không khí dùng cho các nhu cầu công nghệ, tính bằng mét khối trên giờ (m3/h);

Q, Qo là nhiệt thừa theo nhiệt hiện và nhiệt toàn phần bên trong công trình, tính bằng oát (W);

c là nhiệt dung riêng theo thể tích của không khí, lấy bằng 1,2 kJ/m3.oC;

th,cb là nhiệt độ không khí trong vùng làm việc hay vùng phục vụ được hút thải qua hệ thống hút cục bộ hoặc dùng cho nhu cầu công nghệ, tính bằng độ Celsius (oC);

tR là nhiệt độ không khí thải từ không gian bên ngoài vùng làm việc hay vùng phục vụ, tính bằng độ Celsius (oC);

tv là nhiệt độ không khí cấp vào nhà, tính bằng độ Celsius (oC), có tính đến yêu cầu nêu trong H.5;

W là lượng ẩm thừa trong công trình, tính bằng gam trên giờ (g/h);

dh,cb là dung ẩm của không khí được thải ra từ vùng làm việc hay vùng phục vụ qua các hệ thống hút cục bộ hoặc dùng cho các nhu cầu công nghệ, tính bằng gam trên kilôgam (g/kg);

dR là dung ẩm của không khí thải ra từ không gian bên ngoài vùng làm việc hay vùng phục vụ, tính bằng gam trên kilôgam (g/kg);

dv là dung ẩm của không khí cấp vào nhà, tính bằng gam trên kilôgam (g/kg);

lh,cb là entanpy của không khí được thải ra từ vùng làm việc hay vùng phục vụ qua các hệ thống hút cục bộ hoặc dùng cho các nhu cầu công nghệ, tính bằng kilôjun trên kilôgam (kJ/kg);

IR là entanpy của không khí thải ra từ không gian bên ngoài vùng làm việc hay vùng phục vụ, tính bằng kilôjun trên kilôgam (kJ/kg);

Iv là entanpy của không khí cấp vào công trình, được xác định có kể đến mức tăng nhiệt độ theo H.5, tính bằng kilôjun trên kilôgam (kJ/kg);

Mi là lượng của mỗi thành phần chất độc hại hay chất nguy hiểm cháy nổ phát thải ra trong công trình, tính bằng miligam trên giờ (mg/h);

Ch,cb, CR là nồng độ chất độc hại hay chất nguy hiểm cháy nổ trong không khí được thải từ vùng làm việc hay vùng phục vụ, cũng như từ khu vực ngoài các vùng trên, tính bằng miligam trên mét khối (mg/m3);

CV là nồng độ chất độc hại hay chất nguy hiểm cháy nổ trong không khí cấp vào công trình, tính bằng miligam trên mét khối (mg/m3);

Vp là thể tích phòng, m3; đối với phòng có chiều cao từ 6 m trở lên thì lấy Vp = 6 S;

S là diện tích phòng, tính bằng mét vuông (m2);

N là số người (số khán giả), số chỗ làm việc, số đơn vị thiết bị;

m là bội số trao đổi không khí theo tiêu chuẩn, h1;

IF là lưu lượng không khí tiêu chuẩn cấp vào cho 1 m2 sàn công trình, tính bằng mét khối trên giờ nhân mét vuông (m3/(h.m2);

IN là lưu lượng không khí cấp vào nhà quy cho 1 người, tính bằng mét khối trên giờ (m3/h), cho 1 vị trí làm việc, cho 1 khán giả hay cho 1 đơn vị thiết bị.

Những thông số không khí như th,cb, dh,cb, lh,cb cần phải lấy bằng giá trị thông số tính toán trong vùng làm việc hay vùng phục vụ trong công trình theo Điều 4 “Các điu kiện tính toán” của Tiêu chuẩn này, còn Ch,cb thì lấy bằng nồng độ giới hạn cho phép trong vùng làm việc của công trình (xem Phụ lục D).

H.3 Lưu lượng không khí cần để bảo đảm độ an toàn cháy nổ được xác định theo công thức (H.2) nhưng phải thay giá trị Ch,cb CR bằng giá trị 0,1 CE, mg/m3 (CE là giới hạn nồng độ dưới gây cháy nổ của hỗn hợp hơi, khí và bụi với không khí).

H.4 Lưu lượng không khí Lck của hệ thống TG làm việc theo chu kỳ có công suất quạt là Lq m3/h được xác định từ số phút làm việc z liên tục trong mỗi giờ theo công thức sau:

Lck = Lq z/60 (H.8)

H.5 Nhiệt độ không khí cấp vào phòng từ các hệ thống TG cơ khí và ĐHKK tv cần được kể đến độ tăng nhiệt độ Δt, oC, khi đi qua quạt:

Δt = 103 P (H.9)

trong đó:

P là áp suất toàn phần của quạt, tính bằng Pascal (Pa).

 

Phụ lục I

(Quy định)

Hệ thống thông gió cho các phòng thí nghiệm

I.1 Hệ thống TG cho các phòng thí nghiệm thuộc khối sản xuất và các viện nghiên cứu phải được thiết kế phù hợp với những đòi hỏi đề ra cho nhà sản xuất có kể đến cấp nguy hiểm cháy nổ.

I.2 Hệ thống TG thổi chung cho các phòng được phép thiết kế cho một nhóm phòng nằm trên không quá 11 tầng (bao gồm cả tầng hầm và tầng kỹ thuật) thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E và thuộc nhà hành chính-sinh hoạt có đấu nối không quá hai gian kho thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A (nằm trên các tầng khác nhau), mỗi gian kho có diện tích không lớn hơn 36 m2 dùng vào mục đích lưu vật liệu nghiên cứu sử dụng hàng ngày. Trên đường ống dẫn gió cho các kho này phải đặt van ngăn lửa có giới hạn chịu lửa 0,5 h. Đối với các gian thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C thì phải thiết kế ống dẫn gió theo yêu cầu nêu trong 5.12.1c) hoặc 5.12.1d).

I.3 Hệ thống TG hút chung nối với hệ thống hút cục bộ được phép thiết kế:

 1. a) Cho kho chứa thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A để chứa vật liệu dùng hàng ngày;
 2. b) Cho một gian thí nghiệm thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E, nếu trong thiết bị công nghệ có trang bị hệ thống hút cục bộ không hình thành hỗn hợp gây nổ.

I.4 Trong các phòng thí nghiệm thuộc diện nghiên cứu khoa học, nơi tiến hành những khảo sát có liên quan đến hơi, khí, sol khí độc hại hoặc gây nổ thì không được phép sử dụng tuần hoàn không khí.

I.5 Trong phòng thí nghiệm thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C có diện tích từ 36 m2 trở xuống có thể không thiết kế hệ thống bảo vệ hút khói.

 

Phụ lục J

(Quy định)

Cấu kiện và vật liệu làm đường ống gió

Đc trưng của môi trường khí vận chuyển Cấu kiện và vật liệu
Không khí có nhiệt độ không lớn hơn 80 oC với độ ẩm tương đối không lớn hơn 60%. Blốc bê tông, bê tông cốt thép, thạch cao, các dạng ống bìa – thạch cao, bê tông thạch cao và arbolit; tôn: tôn tráng kẽm, tôn đen và tôn cuốn cán nguội; vải thủy tinh, giấy và bìa các tông; các vật liệu khác đáp ứng yêu cầu của môi trường nêu trên.
Như trên, với độ ẩm tương đối của không khí trên 60% Blốc bê tông và bê tông cốt thép; tôn; tôn tráng kẽm; nhôm lá; ống chất dẻo và tấm chất dẻo; vải thủy tinh; giấy và bìa các tông được ngâm tẩm; các loại vật liệu khác đáp ứng yêu cầu của môi trường mà ống vận chuyển.
Môi trường khí có chứa các hoạt chất, bụi, hơi, khí ăn mòn Ống sành và ống ximăng lưới thép, ống chất dẻo; blốc bêtông chịu axít hay bê tông chất dẻo; vải thủy tinh; bê tông chất dẻo; tôn; giấy và các tông có lớp phủ hoặc ngâm tẩm chống được tác động của môi trường vận chuyển; các loại vật liệu khác đáp ứng được yêu cầu của môi trường mà ống vận chuyển.
CHÚ THÍCH: Ống gió phải có lớp bảo vệ chịu được tác động của môi trường bao quanh và môi trường vận chuyển.

 

Phụ lục K

(Quy định)

Kích thước ngoài tiết diện ngang của ống gió bằng kim loại và độ dày yêu cầu của tôn dùng chế tạo ống gió

K.1 Đường kính ngoài của ống gió tiết diện tròn

Đường kính ngoài của ống gió bằng kim loại cần nhận theo dãy số liệu sau, mm:

50 56 63 71 80 90 100 112 125
140 160 180 200 224 250 280 315 355
400 450 500 560 630 710 800 900 1000
1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800
3150 3350 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100
8000 9000 10000            

K.2 Kích thước ngoài của ống gió tiết diện chữ nhật

Các cạnh ống gió chữ nhật không nên có tỷ lệ vượt 6,3. Kích cỡ ống gió có thể phải điều chỉnh cùng với đơn vị sản xuất.

Bảng K.1 đưa ra cáo kích thước tiết diện chữ nhật của ống gió được áp dụng phổ biến – theo TCXD 232:1999.

Bảng K.1

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước ngoài của tiết diện ng chữ nhật Kích thước ngoài của tiết diện ống chữ nhật Kích thước ngoài của tiết diện ống chữ nhật Kích thước ngoài của tiết diện ống chữ nhật
125 x 125 315 x 315 600 x 500 1250 x 500
160 x 125 400 x 200 630 x 630 1250 x 630
160 x 160 400 x 250 800 x 315 1250 x 800
200 x 125 400 x 315 800 x 400 1250 x 1000
200 x 160 400 x 400 800 x 500 1600 x 500
200 x 200 500 x 200 800 x 630 1600 x 630
250 x 150 500 x 250 800 x 800 1 600 x 800
250 x 160 500 x 315 1 000 x 315 1 600 x 1000
250 x 200 500 x 400 1 000 x 400 1 600 x 1250
250 x 250 500 x 500 1 000 x 500 2 000 x 800
315 x 150 630 x 250 1 000 x 630 2 000 x 1000
315 x 160 630 x 315 1 000 x 800 2 000 x 1250
315 x 200 630 x 400 1 000 x 1000 2 000 x 1500
315 x 250 630 x 450 1 250 x 400 2 000 x 2000

K.3 Độ dày tấm tôn dùng chế tạo ống gió

K.3.1 Để vận chuyển không khí có nhiệt độ dưới 80°C, độ dày của tấm tôn cần lấy theo số liệu dưới đây:

 1. a) Đối với ống gió tiết diện tròn:
– Đường kính 200 mm trở xuống: Độ dày tấm tôn 0,5 mm
– Đường kính 200 mm đến 450 mm: Độ dày tấm tôn 0,6 mm
– Đường kính 500 mm đến 800 mm: Độ dày tấm tôn 0,7 mm
– Đường kính 900 mm đến 1200 mm: Độ đày tấm tôn 1,0 mm
– Đường kính 1400 mm đến 1600 mm: Độ dày tấm tôn 1,2 mm
– Đường kính 1800 mm đến 2000 mm: Độ dày tấm tôn 1,4 mm
 1. b) Đối với ống gió tiết diện chữ nhật có cạnh lớn:
– Đường kính nhỏ hơn 250 mm: Độ dày tấm tôn 0,5 mm
– Đường kính từ 300 mm đến 1000 mm: Độ dày tấm tôn 0,7 mm
– Đường kính từ 1250 mm đến 2000 mm: Độ dày tấm tôn 0,9 mm
 1. c) Đối với ống gió tiết diện chữ nhật có một cạnh lớn hơn 2000 mmhoặc tiết diện 2 000 mm x 2000 mm thì độ dày của tấm tôn để chế tạo ống phải được xác định qua tính toán.

K.3.2 Đối với ống gió gia công bằng phương pháp hàn thì độ dày của tôn được xác định theo yêu cầu của công nghệ hàn.

K.3.3 Đối với ống gió dùng để vận chuyển không khí có nhiệt độ trên 80 oC hoặc không khí có lẫn bụi bẩn hay bụi bào mòn thì độ dày của tôn phải được xác định bằng tính toán.

 

Phụ lục L

(Quy định)

Tính toán lưu lượng khói cần phải thải khi có cháy

L.1 Lượng khói G1, kg/h, cần phải hút thải ra khỏi hành lang hay sảnh khi có cháy (xem 5.7b) cần được xác định theo những công thức sau:

 1. a) Đối với nhà ở:

G1 = 3420 BnH1,5 (L.1)

 1. b) Đớivới nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà sản xuất:

G1 = 4300 BnH1,5Kd (L.2)

trong công thức (1) và (2):

B là chiều rộng của cánh cửa lớn hơn mở từ hành lang hay sảnh vào cầu thang hay ra ngoài nhà, tính bằng mét (m);

H là chiều cao của cửa đi; khi chiều cao lớn hơn 2,5 m thì lấy H = 2,5 m;

Kd là hệ số “thời gian mở cửa đi kéo dài tương đối” từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài nhà trong giai đoạn cháy, Kd = 1 nếu lượng người thoát nạn trên 25 người qua một cửa và lấy Kd = 0,8 – nếu số người thoát nạn dưới 25 người đi qua một cửa;

n là hệ số phụ thuộc vào chiều rộng tổng cộng của các cánh lớn cửa đi mở từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài trời khi có cháy, lấy theo Bảng L.1 dưới đây:

Bảng L.1

Loại công trình Hệ số n tương ứng với chiu rộng B
0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,3 m 2,4 m
Nhà ở 1,00 0,82 0,70 0,51 0,41
Nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt 1,05 0,91 0,80 0,62 0,50

L.2 Lưu lượng khói G, kg/h, thải ra từ không gian phòng cần được xác định theo chu vi vùng cháy (xem 6.7 a).

Lưu lượng khói đối với các phòng có diện tích dưới 1 600 m2 hay đối với bể khói cho phòng có diện tích lớn hơn (xem 6.8) cần được xác định theo công thức:

G = 678,8 Pfy1,5Ks (L.3)

trong đó:

Pf là chu vi vùng cháy trong giai đoạn đầu, m, nhận bằng trị số lớn nhất của chu vi thùng chứa nhiên liệu hở hoặc không đóng kín, hoặc chỗ chứa nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ vật liệu cháy.

Đối với các phòng có trang bị hệ thống phun nước chữa cháy (sprinkler), thì lấy giá trị Pf = 12 m. Nếu chu vi vùng cháy không thể xác định được thì cho phép xác định chu vi này theo công thức:

4 ≤ Pf = 0,38A0,5 ≤ 12 (L.4)

trong đó:

A là diện tích của gian phòng hay của bể chứa khói, tính bằng mét vuông (m2);

y là khoảng cách, tính bằng m, từ mép dưới của vùng khói đến sàn nhà, đối với gian phòng lấy bằng 2,5 m, hoặc đo từ mép dưới của vách lửng hình thành bể chứa khói đến sàn nhà;

Ks là hệ số, lấy bằng 1,0; còn đối với hệ thống thải khói bằng hút tự nhiên kết hợp với chữa cháy bằng hệ phun nước sprinkler thì lấy K = 1,2.

CHÚ THÍCH: Với trị số vùng cháy Pf lớn hơn 12 m hay khoảng cách y lớn hơn 4 m thì lưu lượng khói phải được xác định theo L.3 của Phụ lục này.

L.3 Lưu lượng khói G1 tính bằng kg/h cần phải thải từ không gian phòng (lấy theo điều kiện bảo vệ cửa thoát nạn) phải được xác định theo công thức (L.5) cho chu kỳ mùa lạnh và kiểm lại cho mùa nóng trong năm, nếu tốc độ gió trong mùa nóng cao hơn mùa lạnh:

G1 = 3564 SAd [ho (gV – gkhói) + 0,7v2] 0,5 Ks (L.5)

trong đó:

SAd là diện tích tương đương (với lưu lượng) của các cửa trên lối thoát nạn, tính bằng mét vuông (m2);

ho là chiều cao tính toán đo từ giới hạn dưới của vùng tụ khói đến tâm của cửa đi, lấy bằng ho = 0,5Hmax + 0,2;

Hmax là chiều cao của cửa cao nhất trên đường thoát nạn, tính bằng mét (m);

gv là trọng lượng riêng của không khí bên ngoài nhà, tính bằng Niutơn trên mét khối (N/m3);

gkhói là trọng lượng riêng của khói, lấy theo 6.10 và 6.11;

rV là khối lượng riêng của không khí bên ngoài nhà, tính bằng kilôgam trên mét khối (kg/m3);

v là tốc độ gió, m/s: khi tốc độ gió bằng 1,0 m/s nhận v = 0; khi tốc độ gió lớn hơn 1,0 m/s thì lấy theo giá trị của thông số khí hậu ngoài trời nhưng không quá 5 m/s.

CHÚ THÍCH: Trong vùng đã xây cất nhiều công trình, cho phép lấy tốc độ gió theo số liệu khảo sát của trạm khí tượng địa phương, song không quá 5 m/s.

Diện tích tương đương của các cửa Ad được tính toán theo công thức:

SAd = (SA1 + K1SA2 + K2SA3)K3 (L.6)

trong đó:

SA1 là tổng diện tích các cửa đơn mở ra bên ngoài nhà;

SA2 là tổng diện tích các cửa đầu tiên mở thoát ra từ gian phòng, nếu sau đó phải mở tiếp các cửa thứ hai có tổng diện tích bằng SA’2, m2, mới thông ra được ngoài trời, thí dụ cửa phòng đệm chẳng hạn;

SA3 là tổng diện tích các cửa đầu tiên mở thoát ra từ gian phòng, nếu sau đó phải mở tiếp các cửa thứ hai và các cửa thứ ba mới thông ra được ngoài trời; trong đó các cửa thứ 2 và thứ 3 có tổng diện tích là SA’3 và SA”3;

K1, K2 là các hệ số để xác định diện tích tương đương của các cửa mở kế tiếp trên lối thoát nạn theo công thức;

(L.7)

(L.8)

trong đó:

(L.9)

 

(L.10)

(L.11)

K3 là hệ số “thời gian mở cửa đi kéo dài tương đối” của các cửa trong giai đoạn người thoát nạn ra khỏi phòng, được xác định theo các công thức:

Đối với cửa đi đơn:

K3 = 0,03N ≤ 1 (L.12)

Đối với cửa đi kép khi thoát qua buồng đệm:

K3 = 0,05N ≤ 1 (L.13)

trong đó:

N là số người trung bình thoát ra từ gian phòng qua mỗi cửa;

K3 không nhỏ hơn 0,8 đối với một cửa; 0,7 – đối với hai cửa; 0,6 – cho trường hợp có ba cửa; 0,5 – khi có bốn cửa và 0,4 – nếu có năm cửa trở lên trong phòng;

Diện tích tương đương của các lối thoát nạn SAd từ phòng được xác định như sau cho vùng có tốc độ gió tính toán:

 1. a) từ 1 m/s trở xuống – bằng tổng tất cả các lối thoát;
 2. b) trên 1 m/s – tính riêng cho tất cả những của thoát ra từ mặt chính (diện tích tương đương lớn nhất, được nhận như tổng tất cả các lối thoát trên mặt chịu áp suất gió) và tổng cho tất cả các cửa thoát còn lại.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Quy định chung
 4. Các điều kiện tính toán

4.1. Thông số tính toán (TSTT) của không khí trong phòng

4.2. Thông số tính toán (TSTT) của không khí ngoài trời

4.3. Độ trong sạch của không khí xung quanh và không khí trong phòng

 1. Thông gió – Điều hòakhông khí (TG-ĐHKK)

5.1. Những chỉ dẫn chung

5.2. Các loại hệ thống thông gió-điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.3. Vị trí đặt cửa lấy không khí ngoài (gió tươi)

5.4. Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) theo yêu cầu vệ sinh, lưu lượng không khí thổi vào nói chung và không khí tuần hoàn (gió hồi)

5.5. Tổ chức thông gió-trao đổi không khí

5.6. Thải khí (gió thải)

5.7. Lọc sạch bụi trong không khí

5.8. Rèm không khí (còn gọi là màn gió)

5.9. Thông gió sự cố

5.10. Thiết bị TG-ĐHKK và quy cách lắp đặt

5.11. Gian máy thông gió – điều hòa không khí

5.12. Đường ống dẫn không khí (đường ống gió)

 1. Bảo vệ chống khói khi có cháy
 2. Cấp lạnh
 3. Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp
 4. Cấp điện và tự động hóa
 5. Các giải pháp cấu tạo kiến trúc cóliên quan

Phụ lục A (quy định) – Thông số tính toán của không khí bên trong nhà dùng để thiết kế ĐHKK đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt

Phụ lục B (quy định) – Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ không đảm bảo, m (h/năm) hoặc hệ số bảo đảm K

Phụ lục C (quy định) – TSTT của không khí bên ngoài theo mức vượt MV,% của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt dùng để thiết kế ĐHKK theo ASHRAE

Phụ lục D (quy định) – Tiêu chuẩn giới hạn nồng độ cho phép của hóa chất và bụi trong không khí vùng làm việc (theo Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành năm 2002

Phụ lục E (tham khảo)

Phụ lục F (quy định) – Tiêu chuẩn gió ngoài (gió tươi) theo yêu cầu vệ sinh cho các phòng được ĐHKK tiện nghi

Phụ lục G (quy định) – Lưu lượng gió ngoài (gió tươi) cho các phòng được thông gió cơ khí

Phụ lục H (quy định) – Xác định lưu lượng và nhiệt độ không khí cấp vào phòng

Phụ lục I (quy định) – Hệ thống thông gió cho các phòng thí nghiệm

Phụ lục J (quy định) – Cấu kiện và vật liệu làm đường ống dẫn gió

Phụ lục K (quy định) – Kích thước ngoài tiết diện ngang của ống gió bằng kim loại và độ dày yêu cầu của tôn dùng chế tạo ống gió

Phụ lục L (quy định) – Tính toán lưu lượng khói cần phải thải khi có cháy

Rate this post
Mọi ý kiến của bạn luôn có giá trị với Solazone
Back to list

743 thoughts on “Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 5687:2010 về THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 1. Very nice article. I definitely appreciate this site. Keep it up!

 2. Btxoqo viết:

  purchase avodart pills ondansetron oral ondansetron order

 3. Jzaxry viết:

  order lamictal 200mg online mebendazole medication buy tretinoin gel generic

 4. Drabks viết:

  buy anastrozole 1 mg pill generic anastrozole 1 mg purchase viagra for sale

 5. Mfvzql viết:

  cost deltasone 20mg sildenafil order online order sildenafil 50mg online

 6. Ougjcq viết:

  cialis 20mg ohne rezept cialis generika rezeptfrei kaufen sildenafil 50mg ohne rezept

 7. Aphtbw viết:

  provigil 100mg pills Buy cialis on line acetazolamide for sale online

 8. Duobyn viết:

  purchase doxycycline pill clomiphene pills buy furosemide 100mg generic

 9. Ydwsxm viết:

  purchase clonidine for sale buy antivert pills spiriva cheap

 10. Qnpkfk viết:

  order buspirone 5mg pill oral buspirone oxybutynin online buy

 11. Aocbja viết:

  order hytrin generic cheap pioglitazone 30mg azulfidine 500 mg over the counter

 12. Wxoshw viết:

  alendronate without prescription pepcid 40mg brand order famotidine 20mg pill

 13. Zskslg viết:

  purchase imdur generic isosorbide micardis over the counter

 14. Lcmuob viết:

  purchase zyban generic order seroquel 50mg brand quetiapine

 15. Rexksv viết:

  buy molnunat 200 mg naproxen pills order lansoprazole 15mg generic

 16. Njmtox viết:

  sertraline without prescription buy lexapro 20mg pills sildenafil sale

 17. Ozhvqj viết:

  purchase salbutamol sale canadian viagra brand viagra 100mg

 18. Unytdp viết:

  buy tadalafil 10mg online order prozac pills sildenafil 100mg tablet

 19. Wjjudd viết:

  tadalafil generic name phenazopyridine buy online order symmetrel 100mg for sale

 20. Zlmlpj viết:

  avlosulfon 100mg canada dapsone 100 mg canada buy aceon 8mg generic

 21. Delmgi viết:

  oral medroxyprogesterone 5mg periactin 4 mg uk order periactin sale

 22. Svqkhs viết:

  piracetam 800 mg sale sildenafil 50mg cost sildenafil 100mg without prescription

 23. Bfraai viết:

  zithromax cost prednisolone price gabapentin online order

 24. Uczife viết:

  order furosemide 40mg online cheap oral furosemide 100mg order plaquenil 200mg generic

 25. Jxetud viết:

  purchase cialis without prescription tadalafil 10mg sale anafranil 25mg usa

 26. Tvlyzz viết:

  itraconazole 100 mg generic tinidazole 500mg brand tinidazole medication

 27. Ctquiq viết:

  order glucophage 500mg sale generic glucophage tadalafil 40mg uk

 28. Mjmxby viết:

  zyprexa 10mg brand nebivolol 20mg cost order diovan generic

 29. Uqzcmi viết:

  buy amlodipine sale sildenafil citrate overnight delivery for cialis

 30. Iqunrb viết:

  buy clozapine 100mg sale purchase clozaril online order generic dexamethasone

 31. Qytfhm viết:

  buy viagra 50mg online order lisinopril 10mg pills lisinopril 10mg canada

 32. Ibdrow viết:

  cost zyvox free slot machine games online casino real money no deposit

 33. Sgewqs viết:

  order generic lopressor 50mg tenormin over the counter oral vardenafil

 34. Fvvymv viết:

  generic vardenafil 20mg levitra 20mg pills methylprednisolone 8mg without a doctor prescription

 35. Ymjikh viết:

  buy clomiphene pills free slot play play blackjack online for real money

 36. Jvqogb viết:

  cost aristocort 10mg aristocort 10mg pill clarinex tablet

 37. CharlesAbsob viết:

  northern pharmacy canada https://canadianpharmacy.icu/# canadian pharmacy for viagra

 38. Fvmvyt viết:

  orlistat 60mg brand acyclovir order buy acyclovir 800mg generic

 39. Dsvjso viết:

  zyloprim 300mg for sale oral rosuvastatin brand ezetimibe 10mg

 40. Lwxqzp viết:

  generic methotrexate 2.5mg order methotrexate 5mg cheap metoclopramide

 41. Uvddvi viết:

  order domperidone online cheap domperidone oral cyclobenzaprine 15mg

 42. Efzdar viết:

  cost cozaar topamax 200mg without prescription buy topiramate 200mg without prescription

 43. BrianKnime viết:

  indian dating online dating best sites free
  https://datingonline1st.shop/# internet dating site
  [url=https://datingonline1st.com/#]plenty of fish[/url] dating flirt site free

 44. Johnnieasymn viết:

  [url=https://datingonline1st.shop/#]dating sim[/url] all free dating site

 45. Zbxhaz viết:

  order baclofen 10mg sale tizanidine 2mg generic toradol pills

 46. BrianKnime viết:

  single chat sites dating sites really free
  https://datingonline1st.com/# sites online dating
  [url=https://datingonline1st.com/#]flirting dating site[/url] adult dating

 47. Wknvut viết:

  order imitrex 25mg pill dutasteride online buy buy avodart online

 48. Johnnieasymn viết:

  [url=https://datingonline1st.com/#]free singles[/url] local single

 49. Kwcpvq viết:

  colchicine online casino slot games best online gambling sites

 50. DavidPluby viết:

  senior dating services pof dating site

 51. MichaelBreat viết:

  over the counter muscle relaxers best over the counter sleep aids
  https://drugsoverthecounter.com/# nausea medicine over the counter for pregnancy
  [url=https://drugsoverthecounter.shop/#]over the counter health and wellness products[/url] anthem over the counter catalogue

 52. Ronaldeteme viết:

  [url=https://drugsoverthecounter.shop/#]best over-the-counter medicine for sinus infection[/url] over the counter estrogen

 53. Kkryfu viết:

  buy zantac 300mg generic order celebrex 100mg online cheap order celebrex 100mg pill

 54. MichaelBreat viết:

  over the counter migraine medicine over the counter allergy medicine
  https://drugsoverthecounter.shop/# over the counter antihistamine
  [url=https://drugsoverthecounter.com/#]over the counter muscle relaxers[/url] strongest over the counter diuretic

 55. Davidodofe viết:

  https://drugsoverthecounter.com/# best over the counter gas and bloating medicine

 56. ed drugs online
  https://canadianpharmacyhd.com/
  [url=https://canadianpharmacyhd.com/]trusted canadian pharmacies[/url]

 57. Ronaldeteme viết:

  [url=https://drugsoverthecounter.shop/#]over the counter ed medication[/url] over the counter antibiotic

 58. Fjqdvd viết:

  play poker online free empire city casino online real money spins online

 59. MichaelBreat viết:

  over-the-counter drug over the counter erectile dysfunction pills
  https://drugsoverthecounter.shop/# over the counter inhalers
  [url=https://drugsoverthecounter.com/#]uti over the counter medicine[/url] epinephrine over the counter

 60. Frankemamp viết:

  over the counter ed pills over the counter viagra

 61. Rifyea viết:

  flomax ca aldactone usa aldactone 100mg generic

 62. Ronaldeteme viết:

  [url=https://drugsoverthecounter.com/#]best over the counter teeth whitening[/url] over the counter nausea medicine

 63. Ylwaxd viết:

  cialis 5mg generic generic cipro purchase cipro generic

 64. Frankemamp viết:

  anthem over the counter catalogue over the counter ringworm treatment

 65. Ronaldeteme viết:

  [url=https://drugsoverthecounter.shop/#]best sleeping pills over the counter[/url] best allergy medications over-the-counter

 66. MichaelBreat viết:

  over the counter stocks over the counter uti medicine
  https://drugsoverthecounter.shop/# over the counter ear drops
  [url=https://drugsoverthecounter.com/#]over the counter acne treatments[/url] over the counter sleeping pills

 67. Wwkhxf viết:

  simvastatin cheap finasteride sale proscar online order

 68. Frankemamp viết:

  over the counter tapeworm treatment for dogs muscle relaxer over the counter

 69. Xldmcu viết:

  flagyl 200mg pill buy generic flagyl buy bactrim 960mg sale

 70. Ronaldeteme viết:

  [url=https://drugsoverthecounter.com/#]eczema treatment over the counter[/url] over the counter acne treatments

 71. Yftlyp viết:

  diflucan 100mg for sale brand name viagra buy viagra online cheap

 72. Berniehinny viết:

  https://over-the-counter-drug.com/# over the counter diet pills that work

 73. RichardOdogy viết:

  uti over the counter medicine over the counter sleeping pills

 74. Rvjuea viết:

  order keflex 500mg buy cleocin 150mg generic buy erythromycin generic

 75. JessieCigue viết:

  over the counter laxatives best over the counter diet pills
  https://over-the-counter-drug.com/# best over the counter cold medicine
  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]walgreens sleep aids over the counter[/url] best over the counter sleep aid

 76. Larrybum viết:

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]over the counter urinary tract infection meds[/url] pink eye over the counter medicine

 77. Vtyzwt viết:

  order tadalafil 20mg online cheap order cialis 10mg order sildenafil 50mg online cheap

 78. Qfzqfq viết:

  order viagra 50mg sale sildenafil 100mg ca cialis 5mg uk

 79. Berniehinny viết:

  https://over-the-counter-drug.com/# over the counter medicine for strep throat

 80. JessieCigue viết:

  scabies treatment over the counter walmart ringworm treatment over the counter
  https://over-the-counter-drug.com/# best over the counter sleep aids
  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]arthritis medicine for dogs over the counter[/url] best over the counter sleep aid

 81. Larrybum viết:

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]over-the-counter[/url] over the counter

 82. Kpzrjl viết:

  cefuroxime 500mg price careprost pills purchase robaxin online cheap

 83. RichardOdogy viết:

  best sleep aid over the counter over the counter stocks

 84. Lyocps viết:

  blackjack game best online casino order cialis 20mg generic

 85. Larrybum viết:

  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]best sleeping pills over the counter[/url] nausea medication over the counter

 86. JessieCigue viết:

  over the counter antidepressant uhc over the counter essentials 2019
  https://over-the-counter-drug.com/# allergy medications over-the-counter
  [url=https://over-the-counter-drug.com/#]best appetite suppressant over the counter[/url] over the counter drugs

 87. Knqbpg viết:

  buy trazodone 50mg generic order generic sildenafil 50mg purchase sildenafil without prescription

 88. RonaldEncoF viết:

  ivermectin topical cheap stromectol
  https://zithromax.science/# average cost of generic zithromax
  [url=https://amoxil.science/#]order amoxil[/url] buy amoxicillin 500mg capsules uk

 89. Ronaldulced viết:

  generic amoxicillin over the counter buy amoxil
  https://amoxil.science/# amoxicillin from canada
  [url=https://amoxil.science/#]generic amoxil online[/url] amoxicillin 500 mg

 90. Rafaeltek viết:

  https://stromectol.science/# ivermectin cost australia
  [url=https://stromectol.science/#]ivermectin 500ml[/url] buy stromectol online

 91. Lbyren viết:

  sildenafil on line lamictal 50mg cheap purchase lamotrigine for sale

 92. AlbertWheda viết:

  zithromax antibiotic zithromax pill or where to get zithromax
  http://bermanlawfirm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromax.science buy zithromax online cheap
  [url=http://hi2lo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromax.science]generic zithromax india[/url] buy zithromax online australia and [url=https://www.bonx.app/home.php?mod=space&uid=520028]can you buy zithromax over the counter in canada[/url] buy zithromax online fast shipping

 93. JesseGeawl viết:

  where to purchase doxycycline buy cheap doxycycline or doxycycline mono
  http://dogbonepress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=doxycycline.science 100mg doxycycline
  [url=http://thehollandgrouprealestate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=doxycycline.science]doxycycline hyc 100mg[/url] doxycycline 100mg price and [url=https://moujmasti.com/member.php?88980-jrsfgahg]100mg doxycycline[/url] generic doxycycline

 94. Ronaldulced viết:

  zithromax for sale online buy zithromax
  https://stromectol.science/# ivermectin 4 mg
  [url=https://amoxil.science/#]amoxil[/url] amoxicillin 500 mg tablets

 95. RonaldEncoF viết:

  ivermectin malaria stromectol pills
  https://amoxil.science/# azithromycin amoxicillin
  [url=https://zithromax.science/#]cheap zithromax[/url] zithromax 500 mg lowest price pharmacy online

 96. Rafaeltek viết:

  https://zithromax.science/# cost of generic zithromax
  [url=https://doxycycline.science/#]doxycycline pills[/url] doxycycline without a prescription

 97. Mhxynm viết:

  deltasone 40mg cost deltasone 5mg cost order amoxil 250mg online

 98. Thomasneoro viết:

  https://zithromax.science/# can you buy zithromax over the counter in canada

 99. DavidNandy viết:

  amoxicillin 500mg cost amoxicillin 875 mg tablet or amoxicillin 500 mg capsule
  http://yellowpagescanada.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxil.science amoxicillin without a prescription
  [url=http://130nf.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxil.science]can you buy amoxicillin over the counter[/url] amoxicillin online pharmacy and [url=http://bbs.maibu.cc/space-uid-292785.html]order amoxicillin no prescription[/url] can you buy amoxicillin over the counter

 100. Gustavopab viết:

  doxycycline 50 mg doxycycline hyc or where to get doxycycline
  http://ageofknowledge.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=doxycycline.science buy doxycycline without prescription
  [url=http://carloan.expert/__media__/js/netsoltrademark.php?d=doxycycline.science]where to purchase doxycycline[/url] how to buy doxycycline online and [url=http://www.zgyhsj.com/space-uid-469474.html]doxycycline online[/url] doxycycline hyc

 101. RalphSab viết:

  where to buy ivermectin pills ivermectin 12 mg or ivermectin generic cream
  http://tellmygeneral.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science ivermectin 0.5% brand name
  [url=http://kingscountyhardware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science]ivermectin pills human[/url] buy stromectol online and [url=http://www.byyysc.com/home.php?mod=space&uid=782212]cost of ivermectin medicine[/url] ivermectin price uk

 102. Ronaldulced viết:

  buy doxycycline without prescription online doxycycline
  https://doxycycline.science/# buy cheap doxycycline
  [url=https://amoxil.science/#]cheap amoxil[/url] where to buy amoxicillin over the counter

 103. RonaldEncoF viết:

  zithromax 500 mg lowest price pharmacy online buy zithromax online
  https://amoxil.science/# buy amoxicillin 500mg canada
  [url=https://zithromax.science/#]cheap zithromax[/url] zithromax 1000 mg online

 104. Rafaeltek viết:

  https://stromectol.science/# ivermectin 90 mg
  [url=https://stromectol.science/#]buy stromectol[/url] ivermectin 6 mg tablets

 105. AlbertWheda viết:

  buy azithromycin zithromax zithromax online paypal or zithromax buy online
  http://engineerscivil.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromax.science can you buy zithromax over the counter in australia
  [url=http://www.gallupcc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromax.science]generic zithromax over the counter[/url] zithromax antibiotic without prescription and [url=http://blogs.zfkjgw.com/home.php?mod=space&uid=107743]zithromax prescription[/url] where can i buy zithromax in canada

 106. JesseGeawl viết:

  doxylin doxycycline order online or buy doxycycline online
  http://lotsofluck.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=doxycycline.science buy generic doxycycline
  [url=http://profiwm.com/all/str.php?url=http://doxycycline.science]order doxycycline 100mg without prescription[/url] buy doxycycline monohydrate and [url=https://www.foodntours.com/user/yjppwkja/videos]buy doxycycline online[/url] doxy

 107. Kyactz viết:

  zithromax canada gabapentin 600mg tablet buy gabapentin 800mg online

 108. Thomasneoro viết:

  https://amoxil.science/# buy amoxicillin online with paypal

 109. Ronaldulced viết:

  minocycline 50 mg for sale generic stromectol
  https://amoxil.science/# amoxicillin 500 mg capsule
  [url=https://doxycycline.science/#]doxycycline vibramycin[/url] buy doxycycline without prescription

 110. Rafaeltek viết:

  https://stromectol.science/# ivermectin cream 5%
  [url=https://amoxil.science/#]amoxil for sale[/url] where to buy amoxicillin pharmacy

 111. Kswrjm viết:

  blackjack online betting modafinil ca modafinil 200mg uk

 112. Vizidh viết:

  cost furosemide 40mg order plaquenil 200mg pills generic hydroxychloroquine

 113. JesseGeawl viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Read now.
  buy ivermectin uk
  earch our drug database. Get information now.

 114. Zacharybet viết:

  Top 100 Searched Drugs. Everything about medicine.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin lotion cost[/url]
  Some trends of drugs. Generic Name.

 115. RonaldEncoF viết:

  Get warning information here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://stromectolst.com/# ivermectin humans
  Get here. Read information now.

 116. JamesWit viết:

  Everything information about medication. п»їMedicament prescribing information.
  ivermectin human
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.

 117. Kevindring viết:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Drugs information sheet.
  [url=https://stromectolst.com/#]stromectol tablets buy online[/url]
  Some trends of drugs. Get information now.

 118. Stevienup viết:

  ivermectin lotion price ivermectin 3mg tablets or stromectol tablets
  http://thailandpremierleague.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com ivermectin canada
  [url=http://filmandtvcasting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com]buy stromectol uk[/url] ivermectin 2ml and [url=http://property.malaysiamostwanted.com/profiles/uresroik]ivermectin price[/url] stromectol liquid

 119. RonaldEncoF viết:

  Cautions. Everything what you want to know about pills.
  ivermectin lotion
  Some trends of drugs. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 120. Zacharybet viết:

  drug information and news for professionals and consumers. Generic Name.
  ivermectin 1 cream generic
  What side effects can this medication cause? Long-Term Effects.

 121. Williambedly viết:

  ivermectin 50ml cost of ivermectin or minocycline 100mg without doctor
  http://www.drpressman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science minocycline 50
  [url=http://californiarvshow.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science]buy minocycline 50 mg for humans[/url] what is minocycline used for and [url=http://pcbspeed.com/dis/home.php?mod=space&uid=379987]minocycline 100mg tablets for human[/url] purchase oral ivermectin

 122. Kevindring viết:

  Actual trends of drug. What side effects can this medication cause?
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin otc[/url]
  What side effects can this medication cause? Top 100 Searched Drugs.

 123. Rjocoi viết:

  sildenafil 50mg cheap tamoxifen uk budesonide us

 124. Hdqcab viết:

  oral prednisone minipress cost order mebendazole 100mg generic

 125. AnthonyKaw viết:

  ivermectin 5 mg cost of ivermectin pill or ivermectin for humans
  http://insidedhtml.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com&gt ivermectin purchase
  [url=http://djchicagoremodeling.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com]ivermectin pills canada[/url] ivermectin nz and [url=http://pcbspeed.com/dis/home.php?mod=space&uid=379540]cost of ivermectin pill[/url] ivermectin coronavirus

 126. Kevindring viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Cautions.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin buy australia[/url]
  Drug information. Medscape Drugs & Diseases.

 127. RonaldEncoF viết:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Everything about medicine.
  https://stromectolst.com/# stromectol 6 mg dosage
  Read here. Best and news about drug.

 128. Williambedly viết:

  ivermectin 0.5% brand name minocycline 100 mg for sale or ivermectin 6 tablet
  http://voicebill.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science minocycline 50mg pills
  [url=http://throttlebooster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science]minocycline 50mg pills online[/url] stromectol 12mg and [url=http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=6690467]stromectol buy[/url] stromectol lotion

 129. Zacharybet viết:

  Commonly Used Drugs Charts. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  [url=https://stromectolst.com/#]ivermectin generic name[/url]
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. What side effects can this medication cause?

 130. Kevindring viết:

  Everything what you want to know about pills. Commonly Used Drugs Charts.
  https://stromectolst.com/# ivermectin eye drops
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Long-Term Effects.

 131. JesseGeawl viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  ivermectin stromectol
  Generic Name. Drugs information sheet.

 132. Tgdocg viết:

  retin over the counter retin buy online purchase avanafil generic

 133. Stevienup viết:

  ivermectin 500ml ivermectin 5 mg price or ivermectin human
  http://sowickfamily.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com stromectol order online
  [url=http://casinofunds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com]ivermectin 200mg[/url] ivermectin where to buy and [url=http://www.macgood.com/home.php?mod=space&uid=7679089]ivermectin cream[/url] stromectol usa

 134. RonaldEncoF viết:

  Some trends of drugs. Cautions.
  https://stromectolst.com/# can you buy stromectol over the counter
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything what you want to know about pills.

 135. Kevindring viết:

  Everything about medicine. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 3mg tablets price
  Get warning information here. Some trends of drugs.

 136. Williambedly viết:

  buy minocycline 100mg order minocycline 100 mg online or minocycline hcl
  http://lifetoday.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science minocycline 100 mg tablets
  [url=http://www.cjbrothers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectol.science]stromectol tab 3mg[/url] minocycline for rosacea and [url=http://www.sdpea.com/home.php?mod=space&uid=74551]minocycline 50 mg without prescription[/url] ivermectin buy uk

 137. BennieWog viết:

  ivermectin 5 ivermectin brand or can you buy stromectol over the counter
  http://hotmailemailsignin.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com ivermectin cream 5%
  [url=http://kidabra.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com]ivermectin 3mg[/url] ivermectin 3mg pill and [url=http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3784624&do=profile]stromectol tablets for humans[/url] ivermectin ebay

 138. Zacharybet viết:

  Read information now. Read information now.
  https://stromectolst.com/# stromectol 3mg tablets
  Everything about medicine. Generic Name.

 139. Kevindring viết:

  Generic Name. Read here.
  ivermectin oral solution
  Drugs information sheet. Drug information.

 140. Xzjbdn viết:

  buy tadalafil pill buy tadalafil 20mg for sale order indomethacin 75mg without prescription

 141. AnthonyKaw viết:

  ivermectin generic ivermectin cream uk or ivermectin 80 mg
  http://www.ebayloans.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com ivermectin 18mg
  [url=http://skills-x.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stromectolst.com]where to buy ivermectin pills[/url] ivermectin 12 mg and [url=http://mail.trpg.org.hk/forum/home.php?mod=space&uid=13209848]ivermectin 1% cream generic[/url] stromectol covid

 142. Jamesgok viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Medscape Drugs & Diseases.
  [url=https://lisinopril.science/#]lisinopril online pharmacy[/url]
  Top 100 Searched Drugs. Get here.

 143. Jamesvus viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Drugs information sheet.
  can you get cheap mobic pills
  Drug information. Everything about medicine.

 144. DavidGoomi viết:

  Long-Term Effects. earch our drug database. https://avodart.science/# buying cheap avodart without prescription
  Best and news about drug. Cautions.

 145. Willienum viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read now.
  lisinopril 20 mg canadian
  Actual trends of drug. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 146. DonaldCrorb viết:

  Get here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  can you buy generic levaquin without insurance
  Top 100 Searched Drugs. Get warning information here.

 147. Hymxmv viết:

  order lamisil 250mg for sale purchase suprax sale buy trimox without prescription

 148. Dveoxn viết:

  biaxin 250mg tablet generic antivert 25mg buy generic antivert 25mg

 149. Jxquvs viết:

  naprosyn tablet oral omnicef 300mg lansoprazole 15mg drug

 150. PeterGuazy viết:

  buying levaquin no prescription where to get cheap levaquin tablets or where to buy generic levaquin price
  http://1gb.nprdailypick.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=levaquin.science can i get levaquin without prescription
  [url=http://wischnack.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=levaquin.science]cost of cheap levaquin online[/url] where buy generic levaquin tablets and [url=https://nosecs.com/space-uid-230002.html]where buy levaquin tablets[/url] get generic levaquin no prescription

 151. Willienum viết:

  Medscape Drugs & Diseases. drug information and news for professionals and consumers.
  [url=https://mobic.store/#]can i get generic mobic for sale[/url]
  Top 100 Searched Drugs. What side effects can this medication cause?

 152. DavidGoomi viết:

  Commonly Used Drugs Charts. Some are medicines that help people when doctors prescribe. [url=https://avodart.science/#]where can i get generic avodart no prescription[/url]
  Actual trends of drug. Get information now.

 153. DonaldCrorb viết:

  Read here. All trends of medicament.
  how can i get cheap nexium without insurance
  Long-Term Effects. Everything information about medication.

 154. Jamesgok viết:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Best and news about drug. https://avodart.science/# get avodart pills
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Drug information.

 155. DonaldCrorb viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.
  where to get cheap mobic without rx
  Read information now. Actual trends of drug.

 156. BrendanLeate viết:

  where to buy mobic online can i buy generic mobic pills or buy cheap mobic pills
  http://eyesurgerycharlotte.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mobic.store where buy mobic without insurance
  [url=http://carlton-sheet.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mobic.store]order mobic[/url] order mobic pill and [url=http://chunboshi.cn/home.php?mod=space&uid=1455966]where can i get cheap mobic pills[/url] can you buy mobic price

 157. Mscrsz viết:

  cheap proventil purchase albuterol generic order ciprofloxacin 1000mg generic

 158. Willienum viết:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Top 100 Searched Drugs. [url=https://avodart.science/#]can i buy generic avodart without prescription[/url]
  Top 100 Searched Drugs. Cautions.

 159. JosephCof viết:

  can you get generic avodart pill can i get avodart pills or where to get generic avodart prices
  http://nextregistrationrights.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=avodart.science where to get avodart without dr prescription
  [url=http://artisticinterludes.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=avodart.science]where to get cheap avodart online[/url] can i get cheap avodart tablets and [url=https://www.jeepz.com/forum/members/ygxbmgoy.html]how can i get generic avodart for sale[/url] cost avodart without dr prescription

 160. DavidGoomi viết:

  Commonly Used Drugs Charts. Generic Name.
  [url=https://lisinopril.science/#]can i buy lisinopril over the counter[/url]
  Get warning information here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 161. Edwardclomb viết:

  cost of nexium without a prescription can you get generic nexium tablets or order cheap nexium for sale
  http://htdownloads.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=nexium.top can you buy generic nexium without rx
  [url=http://wexrapidcard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=nexium.top]can you buy nexium without insurance[/url] where to get nexium tablets and [url=https://xupdates.com/member.php?action=profile&uid=63082]where can i get generic nexium without a prescription[/url] can i order cheap nexium pill

 162. AaronHEK viết:

  Drugs information sheet. Read information now.
  https://clomiphenes.com where to get cheap clomid for sale
  Get here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 163. Dnozwf viết:

  pioglitazone 15mg cost order actos 15mg sale sildenafil pills 150mg

 164. Davidarita viết:

  Read here. Medscape Drugs & Diseases.
  buy clomid
  Drug information. Read here.

 165. DennisRaf viết:

  Best and news about drug. Best and news about drug.
  [url=https://azithromycins.com/]generic zithromax over the counter[/url]
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 166. Lyyhxa viết:

  order montelukast 10mg generic order viagra 50mg pills viagra sildenafil 150mg

 167. wbpbaktt viết:

  can i get generic clomid without prescription where can i buy cheap clomid without prescription or can i get generic clomid without dr prescription
  http://michaelflodin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomiphenes.online can i get generic clomid pill
  [url=http://nicoletadvisory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomiphenes.online]clomid cost[/url] cost clomid no prescription and [url=http://sc686.net/home.php?mod=space&uid=2144732]can i buy cheap clomid online[/url] can i get cheap clomid prices

 168. Davidarita viết:

  Drug information. Long-Term Effects.
  where can i get cheap propecia no prescription
  Read now. Read here.

 169. DennisRaf viết:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. What side effects can this medication cause?
  [url=https://finasteridest.online]where to buy propecia tablets[/url]
  Read here. earch our drug database.

 170. AaronHEK viết:

  Some trends of drugs. safe and effective drugs are available. amoxicillin 500 mg without prescription
  Medscape Drugs & Diseases. п»їMedicament prescribing information.

 171. Ixvjri viết:

  order cialis 5mg without prescription Cialis woman no deposit bonus codes

 172. Thomassof viết:

  amoxicillin 875 mg tablet amoxicillin buy online canada or how to get amoxicillin
  http://kresgecfp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxicillins.online cheap amoxicillin 500mg
  [url=http://fredayotte.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxicillins.online]amoxicillin 500 mg without prescription[/url] amoxicillin tablet 500mg and [url=http://didau.org/forum/members/fzbannjk.html]buy amoxicillin 500mg capsules uk[/url] amoxicillin no prescipion

 173. Ufismu viết:

  cost cialis 20mg cialis 5mg uk order tadalafil online

 174. Matthewmum viết:

  cost of generic zithromax zithromax online usa no prescription or can i buy zithromax over the counter in canada
  http://kenrico.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=azithromycins.online can you buy zithromax online
  [url=http://ntexhouse.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=azithromycins.online]average cost of generic zithromax[/url] zithromax buy online and [url=http://47.101.136.77/home.php?mod=space&uid=18459]buy zithromax online[/url] zithromax 600 mg tablets

 175. JamesNen viết:

  Top 100 Searched Drugs. Actual trends of drug.
  https://azithromycins.com/ zithromax over the counter uk
  All trends of medicament. What side effects can this medication cause?

 176. Davidarita viết:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Top 100 Searched Drugs.
  https://clomiphenes.com cost of cheap clomid no prescription
  Generic Name. Drug information.

 177. Donaldbit viết:

  Commonly Used Drugs Charts. Everything what you want to know about pills.
  [url=https://finasteridest.com/]can i order generic propecia without prescription[/url]
  All trends of medicament. Read now.

 178. DennisRaf viết:

  Get warning information here. Generic Name.
  can i get generic propecia price
  Generic Name. earch our drug database.

 179. Rwlfvu viết:

  golden nugget online casino free slots free online slot machines

 180. JamesNen viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.
  where can i buy cheap clomid price
  earch our drug database. Get information now.

 181. AaronHEK viết:

  Get information now. Read information now. [url=https://amoxicillins.com/]rexall pharmacy amoxicillin 500mg[/url]
  earch our drug database. Read information now.

 182. Davidarita viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  [url=https://clomiphenes.online]where can i buy generic clomid without a prescription[/url]
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Read now.

 183. qfqapvwu viết:

  cost cheap clomid no prescription get generic clomid price or how to buy clomid without dr prescription
  http://nationstarjumboloans.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomiphenes.online where can i get generic clomid
  [url=http://188sa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomiphenes.online]how to buy cheap clomid price[/url] how to buy cheap clomid online and [url=https://bbs.andyliuxue.com/home.php?mod=space&uid=256702]where to buy generic clomid without rx[/url] cost cheap clomid pills

 184. Hrhhew viết:

  ivermectin 1 cream order avlosulfon online order avlosulfon online cheap

 185. DennisRaf viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything information about medication.
  https://clomiphenes.com where to buy cheap clomid without rx
  What side effects can this medication cause? Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 186. Thomassof viết:

  amoxicillin pharmacy price cost of amoxicillin 875 mg or amoxicillin 1000 mg capsule
  http://bergelt.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxicillins.online amoxicillin 500 mg tablets
  [url=http://aesirpictures.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxicillins.online]amoxicillin 500 mg purchase without prescription[/url] cheap amoxicillin 500mg and [url=http://forum.meogames.com/home.php?mod=space&uid=7336496]amoxicillin online without prescription[/url] medicine amoxicillin 500mg

 187. Garlandjak viết:

  get generic propecia prices order cheap propecia prices or can you get propecia without prescription
  http://leslieglynn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=finasteridest.online propecia online
  [url=http://palmandcrescent.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=finasteridest.online]cost of generic propecia online[/url] can i get propecia no prescription and [url=http://mb.lckpw.org/home.php?mod=space&uid=8618556]where to buy generic propecia no prescription[/url] where can i get generic propecia without rx

 188. JamesNen viết:

  safe and effective drugs are available. Best and news about drug.
  [url=https://finasteridest.com/]how to get propecia pill[/url]
  Everything about medicine. Medscape Drugs & Diseases.

 189. Matthewmum viết:

  zithromax purchase online zithromax online or zithromax 500 without prescription
  http://goibibocoupons.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=azithromycins.online zithromax online usa no prescription
  [url=http://cerise.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=azithromycins.online]zithromax 500mg price in india[/url] zithromax for sale cheap and [url=http://www.byyysc.com/home.php?mod=space&uid=801537]where can i buy zithromax medicine[/url] zithromax for sale cheap

 190. Donaldbit viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information. https://amoxicillins.com/ amoxicillin 500mg over the counter
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get information now.

 191. Efrensonge viết:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Read now.
  generic ed pills
  Cautions. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 192. Mortonweems viết:

  All trends of medicament. п»їMedicament prescribing information.
  https://edonlinefast.com best non prescription ed pills
  Long-Term Effects. Some trends of drugs.

 193. Robertkip viết:

  Get warning information here. Read information now.
  [url=https://edonlinefast.com]ed pills cheap[/url]
  Everything information about medication. Get information now.

 194. Philipcen viết:

  earch our drug database. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  top erection pills
  All trends of medicament. safe and effective drugs are available.

 195. Ywtrms viết:

  adalat 30mg drug purchase aceon sale allegra 120mg cost

 196. Mortonweems viết:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.
  best ed pills
  safe and effective drugs are available. Get here.

 197. Cfzfho viết:

  online blackjack gambling pharmacy online affordable thesis writing

 198. Peterquave viết:

  ed medication natural ed remedies or ed pills online
  http://emeraldperformancematerials.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edonlinefast.com best ed drugs
  [url=http://banfflakelouise.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=edonlinefast.com]best erectile dysfunction pills[/url] over the counter erectile dysfunction pills and [url=http://www.aipeople.com.cn/home.php?mod=space&uid=2047560]buy ed pills online[/url] ed pills

 199. Philipcen viết:

  Everything what you want to know about pills. Get here.
  https://edonlinefast.com best ed medications
  Get information now. Medicament prescribing information.

 200. Efrensonge viết:

  Drugs information sheet. Everything what you want to know about pills.
  https://edonlinefast.com generic ed pills
  Actual trends of drug. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 201. MichaelAboni viết:

  Everything information about medication. Generic Name.
  [url=https://canadianfast.online/#]buy prescription drugs from canada cheap[/url]
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Read information now.

 202. VictorDof viết:

  All trends of medicament. Read information now.
  [url=https://canadianfast.com/#]best canadian online pharmacy[/url]
  Get information now. Medscape Drugs & Diseases.

 203. Edgarpal viết:

  Everything what you want to know about pills. All trends of medicament.
  [url=https://canadianfast.online/#]buy prescription drugs without doctor[/url]
  earch our drug database. Everything information about medication.

 204. EdwardWaisk viết:

  canadian pharmacy 24 safe online pharmacies in canada or generic viagra online canadian pharmacy
  http://ameliashull.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.online canadianpharmacyworld com
  [url=http://tranchewine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.online]trusted canadian pharmacy[/url] canadian pharmacy online reviews and [url=https://www.support-groups.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=35360]cialis canadian pharmacy[/url] reputable canadian online pharmacy

 205. Jeffreyamobe viết:

  Drug information. Top 100 Searched Drugs.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs online without doctor
  Read information now. Cautions.

 206. Ogleaz viết:

  term papers for sale online buying essays order azulfidine 500mg

 207. Robertkip viết:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. All trends of medicament.
  [url=https://canadianfast.online/#]prescription drugs without prior prescription[/url]
  Everything about medicine. Read now.

 208. Edgarpal viết:

  Everything what you want to know about pills. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  canadian online pharmacy reviews
  Medscape Drugs & Diseases. Read now.

 209. Yxcjtq viết:

  order doxycycline 100mg generic buy albuterol 2mg pills buy cleocin 300mg pill

 210. Robertnix viết:

  canadian pharmacy meds reviews canadian pharmacy ltd or canada drugs online reviews
  http://cfostores.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.online legit canadian pharmacy
  [url=http://supply-chain-directory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.online]onlinecanadianpharmacy 24[/url] buying from canadian pharmacies and [url=http://13.ireebo.com/home.php?mod=space&uid=103971]canadian pharmacy meds review[/url] the canadian pharmacy

 211. VictorDof viết:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get warning information here.
  [url=https://canadianfast.com/#]canada ed drugs[/url]
  Drug information. Top 100 Searched Drugs.

 212. MichaelAboni viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  canadian king pharmacy
  Actual trends of drug. Top 100 Searched Drugs.

 213. Jeffreyamobe viết:

  Commonly Used Drugs Charts. Read information now.
  canadian pharmacy sarasota
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 214. Robertkip viết:

  Read information now. drug information and news for professionals and consumers.
  northern pharmacy canada
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Some trends of drugs.

 215. JamesTew viết:

  how to get prescription drugs without doctor prescription drugs without doctor approval or prescription drugs online
  http://metrosection.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.com ed meds online without doctor prescription
  [url=http://abccorp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.com]mexican pharmacy without prescription[/url] canadian online drugs and [url=http://bbs.yongrenqianyou.com/home.php?mod=space&uid=3980856&do=profile]buy prescription drugs online[/url] buy cheap prescription drugs online

 216. Edgarpal viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.
  [url=https://canadianfast.com/#]best online canadian pharmacy[/url]
  Get information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 217. Jeffreyamobe viết:

  Generic Name. earch our drug database.
  [url=https://canadianfast.com/#]cat antibiotics without pet prescription[/url]
  Get here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 218. VictorDof viết:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. safe and effective drugs are available.
  [url=https://canadianfast.online/#]meds online without doctor prescription[/url]
  Definitive journal of drugs and therapeutics. safe and effective drugs are available.

 219. EdwardWaisk viết:

  canadian pharmacy online reviews canadian pharmacy meds or canadian pharmacy cialis reviews
  http://www.eggmilk.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.online canada pharmacy online legit
  [url=http://graffenried-recht.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianfast.online]canadian pharmacy king reviews[/url] canadian pharmacy ratings and [url=http://82.157.30.8/home.php?mod=space&uid=271639]pharmacy rx world canada[/url] pet meds without vet prescription canada

 220. Jeffreyamobe viết:

  Long-Term Effects. Drug information.
  [url=https://canadianfast.online/#]best canadian online pharmacy[/url]
  Get information now. Read here.

 221. Fnxejv viết:

  mesalamine 800mg without prescription irbesartan online avapro 150mg for sale

 222. Edgarpal viết:

  Get information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  [url=https://canadianfast.online/#]ed meds online without doctor prescription[/url]
  Drugs information sheet. Everything what you want to know about pills.

 223. Robertkip viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Drugs information sheet.
  https://canadianfast.com/# carprofen without vet prescription
  п»їMedicament prescribing information. Drugs information sheet.

 224. Hyygvi viết:

  buy clobetasol online cheap buy buspar 5mg generic cordarone 100mg for sale

 225. Yldbzv viết:

  order lanoxin 250 mg pills purchase telmisartan order molnupiravir pills

 226. BillySaw viết:

  Cautions. Read now.
  https://viagrapillsild.com/# 100mg sildenafil prices
  Drug information. Get here.

 227. BradleyAdura viết:

  drug information and news for professionals and consumers. Some trends of drugs.
  https://viagrapillsild.online/# viagra challenge
  Some trends of drugs. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 228. CharlesKeype viết:

  Everything what you want to know about pills. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://viagrapillsild.com/# cheap viagra online canadian pharmacy
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get here.

 229. SammyLab viết:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. drug information and news for professionals and consumers.
  [url=https://viagrapillsild.online/#]over the counter viagra cialis[/url]
  Commonly Used Drugs Charts. Medscape Drugs & Diseases.

 230. JerryEmupt viết:

  sildenafil 50 mg tablet cost sildenafil discount generic or sildenafil daily use
  http://huntridge.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrapillsild.com sildenafil 50 mg price
  [url=http://aksteelonline.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrapillsild.com]where to buy sildenafil in south africa[/url] sildenafil canada prescription and [url=https://forums.subglobal.net/member.php?action=profile&uid=76453]sildenafil price uk[/url] best sildenafil 20mg coupon

 231. BradleyAdura viết:

  Get information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  viagra tablets in india
  Get information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 232. CharlesKeype viết:

  Get information now. drug information and news for professionals and consumers.
  [url=https://viagrapillsild.online/#]no prescription viagra canada[/url]
  Read now. earch our drug database.

 233. Kczxsu viết:

  order amoxil generic cost stromectol 6mg ivermectin india

 234. RichardZop viết:

  viagra single packs price is viagra safe for 20 year olds or viagra online overnight delivery
  http://www.lazypirate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrapillsild.online forum tried viagra no prescription
  [url=http://bannersovernite.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrapillsild.online]generic viagra?[/url] better than viagra and [url=http://517nn.com/home.php?mod=space&uid=178812]levitra vs cialis vs viagra[/url] what to say to get prescribed viagra

 235. AlbertGep viết:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. drug information and news for professionals and consumers.
  https://tadalafil1st.com/# generic cialis 20 mg x 30
  Get warning information here. All trends of medicament.

 236. Azshwv viết:

  purchase carvedilol online elavil 10mg drug elavil 50mg over the counter

 237. SammyLab viết:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Top 100 Searched Drugs.
  [url=https://tadalafil1st.com/#]generic tadalafil 20mg canada[/url]
  What side effects can this medication cause? safe and effective drugs are available.

 238. Willisbendy viết:

  All trends of medicament. Best and news about drug.
  [url=https://tadalafil1st.com/#]tadalafil 100mg online[/url]
  Drugs information sheet. Best and news about drug.

 239. MorrisFrody viết:

  Everything information about medication. Everything about medicine.
  canadian pharmacy tadalafil
  Commonly Used Drugs Charts. Read now.

 240. RobertNex viết:

  Some trends of drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://tadalafil1st.com/# tadalafil 2.5 mg online india
  Everything what you want to know about pills. Long-Term Effects.

 241. Mmjvqe viết:

  oral dapoxetine 60mg order domperidone 10mg without prescription order motilium 10mg online cheap

 242. Hdsqpw viết:

  fosamax 70mg cheap buy alendronate 35mg online ibuprofen 600mg for sale

 243. Gregorynof viết:

  cialis online no prior prescription taking cialis and viagra together or cialis paypal pay with
  http://jagoceaneering.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.com brand cialis 20mg
  [url=http://image-clear.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.com]dapoxetine and generic cialis[/url] does 20mg cialis work and [url=http://www.03jg.top/home.php?mod=space&uid=430764]how can i cialis without custom delayed in canada[/url] where can i buy cialis 20mg

 244. AlbertGep viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  cialis softtabs online
  Get here. drug information and news for professionals and consumers.

 245. RobertNex viết:

  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.
  [url=https://tadalafil1st.online/#]buy tadalafil online australia[/url]
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Medscape Drugs & Diseases.

 246. Willisbendy viết:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Commonly Used Drugs Charts.
  [url=https://tadalafil1st.online/#]price of tadalafil 20mg[/url]
  п»їMedicament prescribing information. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 247. JesseNix viết:

  buy dapoxetine with cialis best time to take cialis 20 mg or buy cialis 20mg
  http://infoscan.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.online cialis self life
  [url=http://letstalk69.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.online]buy cialis generic online 10 mg[/url] us pharmacy cialis and [url=http://www.chaoren.group/home.php?mod=space&uid=472595]order online cialis with dapoxetine[/url] bph cialis dosage

 248. SammyLab viết:

  Get here. Everything information about medication.
  [url=https://tadalafil1st.online/#]tadalafil online paypal[/url]
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get information now.

 249. Lionelniz viết:

  cialis professional wikipedia cialis reviews patients or generic cialis usps priority mail
  http://millsautomotive.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.online cialis online from canada
  [url=http://mpp.newberrysblueberries.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.online]cialis with daxopretine[/url] cialis results and [url=http://www.macgood.com/home.php?mod=space&uid=7801391]order cialis online pharmacy[/url] cheap cialis pills uk

 250. Steveemops viết:

  tadalafil 2.5 mg online india generic tadalafil united states or online pharmacy tadalafil 20mg
  http://elitemodellookcanada.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.com generic tadalafil for sale
  [url=http://tweenshop.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tadalafil1st.com]where to buy tadalafil in usa[/url] tadalafil over the counter uk and [url=https://www.weiyangvip.com/home.php?mod=space&uid=67301]buy tadalafil online australia[/url] buy tadalafil 20

 251. MorrisFrody viết:

  Top 100 Searched Drugs. Some trends of drugs.
  [url=https://tadalafil1st.com/#]tadalafil 5mg canada[/url]
  earch our drug database. Read now.

 252. Zxqtjt viết:

  nortriptyline sale panadol 500mg sale cheap paroxetine

 253. RobertNex viết:

  drug information and news for professionals and consumers. Read here.
  [url=https://tadalafil1st.com/#]cialis..com[/url]
  Some trends of drugs. Commonly Used Drugs Charts.

 254. Willisbendy viết:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. п»їMedicament prescribing information.
  [url=https://tadalafil1st.com/#]tadalafil online price[/url]
  earch our drug database. Read now.

 255. AlbertGep viết:

  safe and effective drugs are available. Get warning information here.
  [url=https://tadalafil1st.online/#]best place to buy cialis online forum[/url]
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Long-Term Effects.

 256. Anthonyrof viết:

  Read here. Read information now.

  https://clomidc.fun/ where can i get clomid without prescription
  [url=https://amoxila.store/]amoxicillin 500mg capsule buy online[/url]
  Medscape Drugs & Diseases. Everything information about medication.

 257. Michaelgoalo viết:

  Read information now. Everything what you want to know about pills.

  cheap propecia without dr prescription
  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills.

 258. RonnieRethy viết:

  Drug information. Read information now.

  average cost of prednisone

  order generic clomid without insurance
  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.

 259. MatthewPon viết:

  Actual trends of drug. Top 100 Searched Drugs.

  [url=https://clomidc.fun/]generic clomid without dr prescription[/url]

  [url=https://zithromaxa.fun/]zithromax prescription online[/url]

  [url=https://propeciaf.store/]propecia[/url]
  Long-Term Effects. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 260. Wmfukh viết:

  doxycycline tablet order medrol pills methylprednisolone 16mg over counter

 261. Rcnlbf viết:

  oral pepcid cheap pepcid brand mirtazapine 30mg

 262. AlbertGep viết:

  Some trends of drugs. earch our drug database.

  can you get propecia pills

  [url=https://propeciaf.store/]can you buy generic propecia[/url]

  where can i get zithromax over the counter
  Some trends of drugs. What side effects can this medication cause?

 263. Michaelamula viết:

  buy zithromax 500mg online can you buy zithromax over the counter in australia or buy zithromax online
  http://archipelago-consulting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromaxa.fun average cost of generic zithromax
  [url=http://onpointcreditunion.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromaxa.fun]can you buy zithromax over the counter[/url] buy zithromax 1000mg online and [url=https://bbs.sanesoft.cn/home.php?mod=space&uid=112757]buy zithromax no prescription[/url] zithromax 500 mg lowest price online

 264. MatthewPon viết:

  Drug information. Long-Term Effects.

  prednisone cost canada

  [url=https://zithromaxa.fun/]where can i buy zithromax capsules[/url]

  https://propeciaf.store/ where to buy generic propecia without insurance
  Read information now. Read information now.

 265. RonnieRethy viết:

  Read now. Medscape Drugs & Diseases.

  https://prednisoned.top/ prednisone 20mg online

  [url=https://clomidc.fun/]how to get generic clomid without prescription[/url]
  Top 100 Searched Drugs. Read now.

 266. Anthonyrof viết:

  Actual trends of drug. earch our drug database.

  https://clomidc.fun/ cheap clomid without rx

  https://propeciaf.store/ can i get cheap propecia price
  Get information now. Drug information.

 267. CharlesFum viết:

  where can i buy propecia for sale where can i get cheap propecia without rx or cost propecia without prescription
  http://communityforme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=propeciaf.store can i order propecia without a prescription
  [url=http://postclaymore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=propeciaf.store]get propecia without insurance[/url] can i order generic propecia without rx and [url=http://danko.uglich.ru/user/istdzgoq/]can i get generic propecia without dr prescription[/url] how can i get propecia tablets

 268. Vkeszh viết:

  purchase requip pills buy trandate pills order generic trandate

 269. Walterawata viết:

  can i buy amoxicillin over the counter in australia amoxicillin without a doctors prescription or where can i buy amoxicillin over the counter
  http://rightnowcrmsummit.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxila.store amoxicillin 500mg capsules antibiotic
  [url=http://cruelmystery.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxila.store]amoxicillin 500 mg cost[/url] how to get amoxicillin and [url=http://property.malaysiamostwanted.com/profiles/xxkruevx]canadian pharmacy amoxicillin[/url] buy amoxicillin online no prescription

 270. MatthewPon viết:

  Medscape Drugs & Diseases. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

  [url=https://propeciaf.store/]generic propecia price[/url]

  https://propeciaf.store/ cheap propecia pills

  [url=https://prednisoned.top/]prednisone uk[/url]
  Top 100 Searched Drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 271. Robertmub viết:

  can i get cheap clomid now get generic clomid tablets or how can i get clomid tablets
  http://bonafind.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomidc.fun cost cheap clomid online
  [url=http://www.tahoedevelopmentgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomidc.fun]cost of clomid pills[/url] buying generic clomid prices and [url=http://property.malaysiamostwanted.com/profiles/juxjdzce]how can i get cheap clomid without a prescription[/url] how to get clomid pills

 272. RonnieRethy viết:

  Read information now. safe and effective drugs are available.
  buy amoxicillin online mexico

  average cost of generic zithromax
  Cautions. Drugs information sheet.

 273. AlbertGep viết:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

  how can i get propecia online

  https://propeciaf.store/ can i get cheap propecia pill

  [url=https://clomidc.fun/]where to buy generic clomid prices[/url]
  Definitive journal of drugs and therapeutics. earch our drug database.

 274. Anthonyrof viết:

  Read now. Everything information about medication.
  amoxicillin online no prescription

  https://prednisoned.top/ prednisone drug costs
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Best and news about drug.

 275. MatthewPon viết:

  Read now. Read information now.

  https://zithromaxa.fun/ where can i get zithromax
  amoxicillin 250 mg

  generic zithromax 500mg india
  Medscape Drugs & Diseases. earch our drug database.

 276. RonnieRethy viết:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Get warning information here.
  https://amoxila.store/ amoxicillin 30 capsules price

  prednisone uk price
  Read now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 277. Michaelamula viết:

  buy zithromax online with mastercard purchase zithromax online or zithromax 500 mg lowest price pharmacy online
  http://lifestylecabo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromaxa.fun zithromax online no prescription
  [url=http://partycolumn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromaxa.fun]zithromax over the counter uk[/url] generic zithromax 500mg and [url=https://www.support-groups.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=39922]zithromax canadian pharmacy[/url] zithromax tablets for sale

 278. Epqpex viết:

  order tricor 200mg tricor 200mg pills purchase viagra for sale

 279. Wpujys viết:

  order esomeprazole 40mg cheap clarithromycin lasix 100mg cost

 280. CharlesFum viết:

  where to get propecia where to get propecia or buy propecia pill
  http://gotocdri.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=propeciaf.store propecia tablet
  [url=http://clearwatermattress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=propeciaf.store]buy propecia price[/url] buying propecia without prescription and [url=https://forums.subglobal.net/member.php?action=profile&uid=79194]cost propecia without dr prescription[/url] where to get cheap propecia prices

 281. Michaelgoalo viết:

  Best and news about drug. Generic Name.

  can i get propecia without dr prescription
  Best and news about drug. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 282. AlbertGep viết:

  Everything about medicine. Get warning information here.

  https://prednisoned.top/ prednisone cream

  [url=https://zithromaxa.fun/]zithromax cost uk[/url]

  where can i buy generic propecia pill
  Everything information about medication. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 283. Walterawata viết:

  cost of amoxicillin prescription amoxicillin generic or buy amoxicillin over the counter uk
  http://scoreperfectsat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxila.store amoxicillin medicine
  [url=http://americancapitalrealestate.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=amoxila.store]amoxicillin 50 mg tablets[/url] amoxicillin 500mg capsule cost and [url=https://forums.subglobal.net/member.php?action=profile&uid=79570]amoxacillian without a percription[/url] price for amoxicillin 875 mg

 284. MatthewPon viết:

  Long-Term Effects. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

  [url=https://prednisoned.top/]prednisone 20mg by mail order[/url]

  buy generic zithromax online

  [url=https://clomidc.fun/]can i buy cheap clomid[/url]
  What side effects can this medication cause? Some trends of drugs.

 285. Robertmub viết:

  can i buy generic clomid how to get generic clomid tablets or can i get cheap clomid without insurance
  http://ljk.nouniversal.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomidc.fun buying clomid prices
  [url=http://ww17.shamrockweb.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=clomidc.fun]cost generic clomid for sale[/url] how to buy clomid and [url=http://lovechorus.com/home.php?mod=space&uid=12671926]how to buy cheap clomid without prescription[/url] can i order cheap clomid prices

 286. Anthonyrof viết:

  Drug information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  amoxicillin 250 mg price in india
  https://amoxila.store/ buy amoxicillin 500mg uk
  Everything information about medication. Get warning information here.

 287. Kngith viết:

  buy tadalafil 10mg for sale Buy branded cialis order sildenafil 50mg pills

 288. RonnieRethy viết:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. safe and effective drugs are available.

  https://zithromaxa.fun/ zithromax coupon
  buy amoxil
  Actual trends of drug. Drug information.

 289. MatthewPon viết:

  safe and effective drugs are available. Get information now.

  where can i buy generic clomid without prescription

  https://zithromaxa.fun/ zithromax for sale us

  https://zithromaxa.fun/ where can i buy zithromax medicine
  Read now. Drugs information sheet.

 290. Zxxwif viết:

  order minocycline 50mg without prescription terazosin order online order terazosin 1mg for sale

 291. AlbertGep viết:

  Cautions. Drugs information sheet.

  how can i get clomid tablets

  zithromax 250 mg pill

  [url=https://clomidc.fun/]can i order cheap clomid without rx[/url]
  Read now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 292. Michaelamula viết:

  how to buy zithromax online zithromax online usa no prescription or buy zithromax 1000mg online
  http://goldcoasthonda.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromaxa.fun zithromax antibiotic
  [url=http://jonengum.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zithromaxa.fun]zithromax buy online no prescription[/url] zithromax prescription in canada and [url=https://bbs.xiaoditech.com/home.php?mod=space&uid=812393]zithromax over the counter uk[/url] where to buy zithromax in canada

 293. Michaelgoalo viết:

  Everything what you want to know about pills. Cautions.

  where can i buy propecia pill
  safe and effective drugs are available. Commonly Used Drugs Charts.

 294. Iaaihv viết:

  buy cialis 20mg pill branded cialis over the counter ed pills

 295. Upheyu viết:

  buy glucophage 1000mg without prescription buy calan 240mg generic buy tamoxifen for sale

 296. Harryfum viết:

  canadian pharmacy prices: certified canadian international pharmacy – canadian pharmacy uk delivery
  http://canadaph.top/# safe canadian pharmacy
  legit canadian pharmacy [url=http://canadaph.top/#]certified canadian international pharmacy[/url] canadian pharmacy no rx needed

 297. Jimmyscuse viết:

  canadian pharmacy 24: prescription drugs canada buy online – canadian world pharmacy
  http://canadaph.top/# canadian pharmacy viagra 50 mg
  reliable canadian pharmacy [url=http://canadaph.top/#]overseas pharmacies shipping to usa[/url] canadian pharmacy 365

 298. Stevenwaymn viết:

  canadian online pharmacy cialis: certified canadian international pharmacy – best canadian pharmacy online
  https://mexicanpharmacy.pro/# best online pharmacies in mexico
  mexican online pharmacies prescription drugs [url=https://mexicanpharmacy.pro/#]buying from online mexican pharmacy[/url] buying prescription drugs in mexico online

 299. Charlesfaw viết:

  legit canadian pharmacy: buy prescription drugs from canada cheap – canadian pharmacy 365
  http://mexicanpharmacy.pro/# mexican border pharmacies shipping to usa
  purple pharmacy mexico price list [url=https://mexicanpharmacy.pro/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexico drug stores pharmacies

 300. Zacharypex viết:

  pharmacy com canada: canadian online pharmacy no prescription – my canadian pharmacy review
  http://mexicanpharmacy.pro/# mexican rx online
  best canadian online pharmacy [url=http://canadaph.top/#]overseas pharmacies shipping to usa[/url] canadian pharmacy in canada

 301. Dcyozk viết:

  cheap modafinil 200mg stromectol 12mg drug brand phenergan

 302. HenryJep viết:

  canadian pharmacy world: us online pharmacy – canadian pharmacy levitra value pack
  https://canadaph.top/# canadian drug pharmacy
  pharmacies in mexico that ship to usa [url=http://mexicanpharmacy.pro/#]buying from online mexican pharmacy[/url] mexican drugstore online

 303. Jimmyscuse viết:

  canadian pharmacy: overseas pharmacies shipping to usa – canadian pharmacy ltd
  https://mexicanpharmacy.pro/# mexico drug stores pharmacies
  mexican online pharmacies prescription drugs [url=https://mexicanpharmacy.pro/#]buying from online mexican pharmacy[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 304. Gjotbf viết:

  order clomiphene 50mg pill order clomiphene 50mg online cheap buy prednisolone pill

 305. JacobGop viết:

  reddit canadian pharmacy: canadian mail order pharmacy – best rated canadian pharmacy
  https://mexicanpharmacy.pro/# buying prescription drugs in mexico
  mexico drug stores pharmacies [url=http://mexicanpharmacy.pro/#]medicine in mexico pharmacies[/url] mexican mail order pharmacies

 306. Charlesfaw viết:

  pharmacies in mexico that ship to usa: mexican pharmacy online – purple pharmacy mexico price list
  https://canadaph.top/# recommended canadian pharmacies
  reputable mexican pharmacies online [url=http://mexicanpharmacy.pro/#]mexican pharmacy online[/url] best online pharmacies in mexico

 307. Jimmyscuse viết:

  canada drug pharmacy: canadian king pharmacy – canadian world pharmacy
  http://canadaph.top/# canadianpharmacymeds
  generic viagra online canadian pharmacy [url=http://canadaph.top/#]overseas pharmacies shipping to usa[/url] trusted canadian pharmacy

 308. Wtxvzb viết:

  order prednisone 5mg online cheap order isotretinoin 20mg pills order amoxil 250mg sale

 309. Ezekielrag viết:

  canadian pharmacy sildenafil buy drugs from canada
  https://wdesk.ru/go?https://canadadrugs.best canadian pharmacy ltd
  [url=http://links.lynms.edu.hk/jump.php?url=https://canadadrugs.best]canadian online pharmacy cialis[/url] canadian pharmacy drugs online

 310. DavidNip viết:

  cheapest cialis from india reputable indian online pharmacy
  https://www.roccotube.com/cgi-bin/at3/out.cgi?id=49&tag=toplist&trade=https://indiapills.pro online pharmacy india
  [url=http://demo.cloudhostedresources.com/?id=7cde069d28fee9161e9475b01c2cf8cf&fullscreen=1&task=get&url=https://indiapills.pro]п»їgeneric viagra india[/url] viagra cheap india

 311. WesleyImida viết:

  erectile dysfunction drug п»їerectile dysfunction medication
  https://www.spiritualforums.com/vb/redir.php?link=https://edpills.men/ non prescription ed pills
  [url=http://links.lynms.edu.hk/jump.php?url=https://edpills.men]medicine for impotence[/url] buying ed pills online

 312. Tsjkgr viết:

  fildena order pregabalin oral finasteride 5mg for sale

 313. DonaldRob viết:

  medications for ed: best over the counter ed pills – buy erection pills
  http://indiapills.pro/# online pharmacy india
  cheapest ed pills [url=http://edpills.men/#]top erection pills[/url] pills for erection

 314. Kdynqk viết:

  ivermectin 6mg for humans for sale stromectol cost deltasone usa

 315. JeffreyVogma viết:

  ed medications: ed pills men – ed remedies
  https://indiapills.pro/# best online pharmacy india
  cheap erectile dysfunction pills [url=http://edpills.men/#]non prescription ed pills[/url] ed medication

 316. DavidNip viết:

  top 10 pharmacies in india world pharmacy india
  http://m.shopinaustin.net/redirect.aspx?url=https://indiapills.pro buy cialis generic india
  [url=http://suzuki.saikyou.biz/rank.cgi?mode=link&id=96&url=https://indiapills.pro/]п»їgeneric viagra india[/url] buy levitra in india

 317. Curtisjuina viết:

  canadian drug stores: certified canadian international pharmacy – canadian pharmacy world
  https://canadadrugs.best/# canada pharmacy world
  reputable canadian pharmacy [url=https://canadadrugs.best/#]canadian online pharmacy no prescription[/url] canadian pharmacy store

 318. DonaldRob viết:

  erection pills online: best over the counter ed pills – buy erection pills
  http://edpills.men/# medication for ed
  india pharmacy mail order [url=https://indiapills.pro/#]indian pharmacies shipping to usa[/url] india pharmacy

 319. WesleyImida viết:

  best ed treatment pills best medication for ed
  http://t-s-c.org.tw/modules/links/redirect.php?url=https://edpills.men cheapest ed pills
  [url=http://www.lzmfjj.com/Go.asp?url=https://edpills.men]cure ed[/url] erectile dysfunction medications

 320. Geraldspump viết:

  canadian pharmacy sarasota: prescription drugs canada buy online – canadian pharmacy generic cialis
  https://indiapills.pro/# how to order viagra online from india
  ed drug prices [url=https://edpills.men/#]buy impotence pills[/url] mens ed pills

 321. Ezekielrag viết:

  canadian pharmacies that deliver to the us legitimate canadian online pharmacies
  http://japanpornsite.net/11/n.php?u=https://canadadrugs.best best canadian pharmacy to order from
  [url=http://wfc2.wiredforchange.com/dia/track.jsp?v=2&c=hdorrh+HcDlQ+zUEnZU5qlfKZ1Cl53X6&url=https://canadadrugs.best]canadian pharmacy near me[/url] www canadianonlinepharmacy

 322. Qscebd viết:

  order zofran online cheap buy bactrim 480mg pill trimethoprim sale

 323. DonaldRob viết:

  generic ed drugs: ed pills men – best ed drug
  http://indiapills.pro/# buy viagra from india
  online pharmacy india [url=https://indiapills.pro/#]mail order pharmacy india[/url] generic viagra cheap india

 324. Curtisjuina viết:

  canadian pharmacy online store: buy prescription drugs from canada cheap – canadian pharmacy levitra
  http://canadadrugs.best/# canadian pharmacy meds
  canadian pharmacy world reviews [url=http://canadadrugs.best/#]us online pharmacy[/url] canadian pharmacy

 325. JesusSix viết:

  the best ed pills: best over the counter ed pills – cheap ed pills
  http://edpills.men/# generic ed drugs
  best non prescription ed pills [url=http://edpills.men/#]buy impotence pills[/url] erection pills

 326. DonaldRob viết:

  northwest pharmacy canada: buy prescription drugs from canada cheap – canadian pharmacy generic cialis
  http://edpills.men/# mens ed pills
  natural remedies for ed [url=http://edpills.men/#]best over the counter ed pills[/url] non prescription ed drugs

 327. DavidNip viết:

  cialis pills india indian pharmacy paypal
  http://lacplesis.delfi.lv/adsAdmin/redir.php?uid=1439888198&cid=c3_26488405&cname=Oli&cimg=http://lacplesis.delfi.lv/adsAdmin/i/preview_610959355.jpeg&u=https://indiapills.pro buy viagra from india
  [url=https://caminhoesecarretas.com.br/redirect.aspx?id=1083&url=https://indiapills.pro]viagra sale in india[/url] cheap viagra from india

 328. JeffreyVogma viết:

  canadian mail order pharmacy: certified canadian international pharmacy – canadian pharmacy 1 internet online drugstore
  http://canadadrugs.best/# legitimate canadian mail order pharmacy
  natural remedies for ed [url=https://edpills.men/#]buy erection pills[/url] best over the counter ed pills

 329. WesleyImida viết:

  best ed pills non prescription best pills for ed
  https://www.groupbuya.com/object/readurl?url=https://edpills.men&gbapi=ipopup ed pills that really work
  [url=https://torrent-zona.3dn.ru/go?https://edpills.men]best over the counter ed pills[/url] medicine for erectile

 330. Ezekielrag viết:

  canadian pharmacy viagra reviews certified canadian pharmacy
  https://bavaria-munchen.com/goto.php?url=https://canadadrugs.best canadian pharmacy cialis 20mg
  [url=https://flamingo.moy.su/go?https://canadadrugs.best]canadian pharmacy store[/url] canadian pharmacy cialis 20mg

 331. Ymhtwr viết:

  purchase albuterol for sale oral augmentin 1000mg augmentin 375mg cheap

 332. Axpjsa viết:

  prednisolone 20mg oral order neurontin 600mg pill buy lasix without prescription diuretic

 333. MichaelKag viết:

  п»їbest mexican online pharmacies: mexico drug stores pharmacies – reputable mexican pharmacies online
  https://indiaph.store/# order cialis from india
  mexican rx online [url=https://mexicanph.best/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexican drugstore online

 334. Ltfxdf viết:

  modafinil 100mg cheap provigil 200mg over the counter brand metoprolol 50mg